Meld je aan voor hét journalistieke innovatieprogramma van Nederland!

Wil jij de journalistiek vernieuwen? Dat kan met de SvdJ Accelerator. In dit unieke programma draag jij een prangend probleem binnen de journalistiek aan. Op basis van dat probleem werk je met je team aan een concrete innovatieve oplossing, mét klanten, betalende gebruikers en impact op de sector. Van vernieuwende verdienmodellen en nieuwsplatforms, tot innovatieve journalistieke tools en plugins: alles is mogelijk. Deelnemen kan als onafhankelijk team of vanuit een bestaande (media)organisatie.

In de Accelerator doorloop je in hoog tempo een innovatieproces. Alles draait hierbij om experimenten. Experimenten die achterhalen of een bepaald probleem daadwerkelijk leeft bij gebruikers, journalisten of nieuwsorganisaties. Experimenten die bewijzen of jouw oplossing werkt en hoe je die oplossing verder moet ontwikkelen. Hiervoor ga je aan de slag met de nieuwste innovatiemethodes, krijg je begeleiding van zwaargewichten uit de sector en krijg je subsidie om je experimenten uit te voeren

Aanmelden kon van 28 januari t/m 10 maart 2019. Begin 2020 start een nieuwe ronde van de SVDJ Accelerator.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond de Accelerator en een seintje krijgen als je je weer aan kan melden? Meld je dan aan voor de accelerator-nieuwsbrief.

 

Waarom meedoen?

Wat heb je nodig om je aan te melden?

Als je je aanmeldt voor de Accelerator kijken we naar drie belangrijke elementen: het team waarmee je deelneemt, het probleem dat je wil gaan oplossen en hoe je dat wil gaan doen: het idee. Hoe completer deze elementen, hoe kansrijker de aanmelding. En hoe sneller een team zich kan ontwikkelen in het programma.

Team
Het belangrijkste is het team. Een team bestaat uit minstens drie personen. Idealiter zijn dat teamleden met verschillende rollen. Denk bijvoorbeeld aan een journalist, een developer, iemand met een financiële achtergrond en een marketeer. Alleen een divers team kan een probleem van alle kanten benaderen en met een echt innovatieve oplossing komen. Zo’n team kan bestaan uit zelfstandigen, maar net zo goed uit medewerkers van een bestaand bedrijf of start-up, die namens die organisatie deelnemen aan de Accelerator.

Dit verwachten wij van deelnemende teams:
• Aanwezigheid van het hele team bij alle bijeenkomsten;
• Tijdsinvestering van ongeveer één dag per week;
• Bereidheid om flexibel te experimenteren;
• Ambitie de oplossing verder te ontwikkelen na de Accelerator.

Probleem
Daarna komt het probleem dat het team wil oplossen. Het klinkt misschien gek, maar bij innovatie is het goed om eerst te denken in problemen in plaats van meteen in oplossingen. Hoe scherper het probleem namelijk is gedefinieerd, hoe beter de oplossing die je ervoor kan bedenken. Daarbij is het belangrijk dat je altijd helder hebt voor wie je dit probleem oplost. Een goed probleem is namelijk iets waar iemand bewust last van heeft. Dit kan een probleem zijn dat je als journalist zelf ervaart op de redactie, maar kan net zo goed een probleem zijn dat je ziet bij de gebruiker. Daarbij moet je kunnen aantonen wie in de dagelijkse praktijk last heeft van dit probleem, en voor wie je dit dus op wilt lossen. Ook bij maatschappelijke vraagstukken moet je op zoek gaan concrete, alledaagse en aanwijsbare problemen die hieruit voortkomen.

Idee
Het idee is de manier waarop je het probleem wil gaan oplossen. Binnen de Accelerator ga je pas aan de slag met het uitwerken van een idee als het probleem helder is. Heb je al een concreet idee? Dan vragen we je toch een stap terug te doen en het onderliggende probleem te bewijzen. Wij verwachten van deelnemers dan ook een flexibele houding om overtuigingen los te laten en open te staan voor nieuwe ideeën.

Selectiecriteria

Binnen de Accelerator is plaats voor een beperkt aantal teams en daarom vindt er een selectie plaats na aanmelding. Daarbij kijken we eerst of een team aan de randvoorwaarden voldoet. Alleen als dat het geval is, worden ook de inhoudelijke criteria getoetst. Bij de randvoorwaarden kijken we naar de journalistieke aard en mate van innovatie. Bij de inhoudelijke criteria kijken we naar Duurzaamheid, Uitvoerbaarheid en Teamsamenstelling.

Bekijk de selectiecriteria

Selectiecriteria

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden worden getoetst aan de hand van een checklist.

  1. Journalistiek

Het Fonds wil de (politieke) meningsvorming van de Nederlandse burger versterken. Aanmelders moeten aantonen dat zij daar met hun deelname aan bijdragen. In de regel vallen de “zachtere” genres, zoals culinaire, sport- of muziekjournalistiek, daarom buiten de regeling. Een aanmelding met zachte elementen moet dus goed beargumenteerd zijn. Verder kan journalistiek breed geïnterpreteerd worden, van producten en diensten, tot platforms en modellen.

  1. Innovatief

Deelnemers aan de SvdJ Accelerator moeten de journalistiek vernieuwen. Vernieuwing kan betrekking hebben op zowel vorm als inhoud, een product of een dienst. Aanvragen mogen technologisch vernieuwend zijn, maar dat hoeft zeker niet. Binnen deze definitie kan vernieuwing bestaan uit het aanboren van een nieuwe markt of doelgroep, het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of platform, het vergemakkelijken van een proces of het aanbieden van een ander verdienmodel.

Inhoudelijke criteria

De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van het bewijzen van je probleem en het vinden van een oplossing. Voor elk criterium wordt een score gegeven van 1-5, waarbij het gemiddelde de algehele score bepaalt.

  1. Duurzaamheid

De duurzaamheid van de aanmelding wordt beoordeeld aan de hand van het aangedragen probleem. Denk hierbij aan vragen als: in hoeverre zijn er genoeg mensen die dit probleem ervaren? Hoe wordt dit probleem nu opgelost? Is het probleem dermate groot, dat mensen bereid zijn voor een oplossing te betalen?

  1. Uitvoerbaarheid

In hoeverre is het aannemelijk dat het aangedragen probleem bewezen en opgelost kan worden binnen de looptijd en de beschikbare middelen van de Accelerator? Hoe concreter en persoonlijker bijvoorbeeld het probleem is, hoe groter de kans dat hier binnen zeven maanden een oplossing voor kan worden ontwikkeld.

  1. Teamsamenstelling

In hoeverre zijn de juiste competenties in het team aanwezig om het aangedragen probleem te bewijzen en op te lossen? Ligt het probleem bij de gebruikers, dan ligt het bijvoorbeeld voor de hand een UX designer in het team te hebben. Is het een probleem in de distributie, dan zou dat een marketeer kunnen zijn. Loopt een journalist tegen een technisch probleem aan, dan heb je veelal een developer nodig. Er is geen ideaal team voor elke situatie: wel een ideaal team voor het specifieke probleem. Ook wordt er gekeken naar het ondernemerschap van het team: ziet het team de Accelerator als een tijdelijk project of is er de ambitie om dit op de lange termijn voort te zetten?

Het programma van de Accelerator

Het programma van de SvdJ Accelerator duurt zeven maanden. Het programma is gebaseerd op het innovatieproces, zoals te zien in onderstaande tijdlijn. Dit proces bestaat uit vijf stappen. Het is niet de verwachting dat elk team alle vijf de stappen binnen de Accelerator doorloopt. De gemiddelde deelnemer komt tot stap vier. Dat lijkt misschien niet veel, maar is binnen zo’n korte tijd juist een enorme prestatie. De gemiddelde startup doet er, met de juiste aanpak, anderhalf tot twee jaar om de vierde stap te bereiken. Binnen de Accelerator duurt dat een half jaar. Vandaar de naam.

Om je als team zo snel te kunnen ontwikkelen is een strak programma ontworpen. Elke maand komen alle teams twee keer samen, in de eerste maand zelfs elke week. We leren je in maandelijkse sprints experimenten ontwerpen, uitvoeren en analyseren. Met die experimenten kom je er bijvoorbeeld heel snel achter of je het juiste probleem hebt gekozen, in welke richting je een oplossing moet ontwikkelen en die vervolgens bij de doelgroep onder de aandacht brengt. 

Wij bieden je begeleiding op maat, om die experimenten nog efficiënter te maken. Er zijn ontzettend veel tools en technieken die elke stap van het innovatieproces versnellen. Van A/B-testen en prototypes bouwen, tot het houden van betrouwbare klantinterviews: alles komt aan bod. Iedereen begint bij de eerste stap, maar jij bepaalt het tempo waarin je de stappen doorloopt. Een goed team speelt hierin een doorslaggevende rol.

Ook voor teams die deelnemen vanuit een bestaande organisatie is deze aanpak zeer effectief. Voor deze teams hebben we specifieke mentoren en coaches, gespecialiseerd in het vernieuwen binnen bestaande organisaties, het overtuigen van management en het verduurzamen van je innovatieve idee.

De investering van het Fonds en van het team

 

Het Fonds stelt in totaal €800.000,- subsidie beschikbaar om experimenten binnen de Accelerator te financieren. Teams kunnen per sprint die ze maken subsidie aanvragen. Deze subsidie gaat enkel naar externe kosten. Denk bijvoorbeeld aan het inhuren van een developer voor het bouwen van een prototype, als je geen developer in je team hebt. Of het financieren van een advertentiecampagne op social media, om een test onder gebruikers uit te voeren. Bij elk nieuw experiment wordt bepaald welke kosten moeten worden gemaakt. Alles is mogelijk, zolang je overtuigend bewijs levert voor de noodzaak van het experiment. 

 

Er gaat geen subsidie naar teamleden zelf. Innoveren betekent ondernemen, de tijd van het team is daarom een eigen investering.

Zo zag de Accelerator er vorig jaar uit

Mark de Boorder – Hard//Hoofd
“Het Accelerator-traject heeft ons geleerd hoe wij de potentie van Hard//hoofd kunnen omzetten in projecten die van meerwaarde zijn voor onze lezers en makers.”

Tijs Bonekamp – OIDIO

“Wat je kunt verwachten? Een zenuwslopend, zwaar en ontwrichtend half jaar. In één woord: geweldig. Precies wat wij nodig hadden!”

Thomas Boeschoten – De Persgroep
“Dankzij de Accelerator maakten we een vliegende start met Duwtje. Van een sympathiek idee gingen we razendsnel naar een prachtige innovatie.”

De teams van vorig jaar

In 2018 waren de resultaten van de SvdJ Accelerator bijzonder positief. Van de 23 teams die begonnen aan de Accelerator, haalden 18 de eindstreep met succesvolle (interne) innovaties, betalende gebruikers en klanten. Daarbij wordt zaken gedaan met 24 verschillende mediatitels, van lokaal tot nationaal niveau.
De teams presenteerden zichzelf tijdens Media van Morgen, het jaarlijkse congres over de toekomst van de journalistiek.

Belangrijke data

-Deadline aanmelden: 10 maart 2019
-Data speeddates: 26 en 27 februari 2019
-Data kennismakingsgesprekken: 26 en 27 maart 2019
-Datum besluitvorming: 17 april
-Datum startweekend: 11 mei

Data sprintevents in Utrecht:
11 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei
4 juni, 18 juni
2 juli, 9 juli
3 september, 17 september
1 oktober, 8 oktober, 29 oktober
12 november, 28 november

Nog vragen over de Accelerator?
Neem contact met ons op via 070 361 71 11 of secretariaat@svdj.nl