Media langs de democratische meetlat

Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van massamedia in prille democratieën, maar voor volwassen democratieën, zoals de onze, bestaan veel minder internationale mediamonitoren. Toch zijn die zeker niet overbodig blijkt uit het boek "The Media for Democracy Monitor: A Cross National Study of Leading News Media". Nederland scoort een voldoende, maar wel met een paar kritische kanttekeningen, aldus Mathilde Sanders.

Over lef gesproken: ga experimenteren met regionale mediacentra

Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat de regionale nieuwsvoorziening onder druk staat. Het kan niet anders, of het regionale medialandschap gaat als gevolg daarvan de komende jaren ingrijpend van structuur veranderen. Een mogelijk antwoord is samenwerking, het delen van materiaal en faciliteiten en het –deels of geheel- integreren van organisaties met als doel behoud van de journalistieke kwaliteit en versterking van de regionale openbaarheid. Voor zowel media als consumenten is daarom de inrichting van regionale mediacentra een aantrekkelijk perspectief.

De nieuwsgame als forum voor journalisten en lezers

Een enorme explosie in Parijs. Een flatgebouw aan gruzelementen geslagen door vermoedelijk een gaslek. Duizenden lezers zien dit nieuws als eerste op Facebook in een game, waarna ze advies en artikelideeën voorstellen aan een nieuwsredactie. "Speelt dit probleem vaker in arme wijken? Ik ken misschien nog wel een vriend die…" Eind dit jaar kan zo’n scenario werkelijkheid worden.

"Het roer moet om, journalisten moeten ondernemender worden"

"Voor ondernemers is journalistiek een lastig product", stelde
Joshua Benton van Nieman Journalism Lab in zijn lezing tijdens Lef, het congres van het Stimuleringsfonds voor de Pers. "Je moet namelijk steeds weer voor nieuwe content zorgen, je kan nooit even op je lauweren rusten, er moet voortdurend nieuwe content geproduceerd worden. Dat is arbeidsintensief en dus duur."

Samenwerken wordt het motto

Thema van het tweede Persinnovatiecongres van het Stimuleringsfonds voor de Pers, dinsdag 22 mei j.l. in de Beurs van Berlage in Amsterdam, was "Lef!", aldus moderator René van Zanten, "niet omdat er geen moed getoond wordt" in de uitgeverijwereld en de journalistiek, maar "omdat het tijd is voor dappere besluiten". Sleutelbegrippen tijdens het congres bleken vervolgens "social" en "samenwerken".