Gebruik internationale media groeit onder nieuwe Nederlanders

Door het groeiende aanbod van buitenlandse media via satelliet, internet en digitale televisie moeten Nederlandse media vaker concurreren met internationale media. Vooral nieuwe Nederlanders maken steeds meer gebruik van media uit het buitenland, ten koste van Nederlandse media. Onderzoeksbureau Motivaction onderzocht in samenwerking met etnomarketingbureau TransCity de mediaconsumptie van nieuwe Nederlanders. Conclusie: vooral Turkse Nederlanders keren zich steeds meer af van de Nederlandse media.

Onderzoek regio wijst uit ‘Meer berichten, minder nieuws’

Het nieuwsaanbod in de regio is fors gegroeid, maar de inhoud van het nieuws is meer van hetzelfde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers dat dinsdag 20 november wordt gepresenteerd in Nieuwspoort. Burgers beschikken per gemeente gemiddeld over 29 nieuwsmedia, zowel offline als online, maar slechts tien daarvan brengen eigen nieuws, de rest van de media liften mee.

RegioTV, Schermen met lokale media – OLON

OLON voerde het project RegioTV – Schermen met lokale media uit in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Het project werd uitgevoerd in de periode van 1 december 2010 tot 31 december 2011. Voor het project werd het subsidiebedrag van maximaal € 58.250 toegezegd. Na goedkeuring van de eindverantwoording is de subsidie vastgesteld op € 58.250.

U vraagt, wij draaien

Als journalist dien je tegenwoordig ondernemend te zijn. En wat doet een ondernemer? Die zoekt uit wat zijn publiek wil en gaat naar de bank. Een journalist doet dat niet. Die zoekt liever een medium dat haar/zijn productie wil betalen en publiceren. Maar budgetten slinken en media hebben het geld niet meer om dure projecten te financieren. Wat dan? Future Media Lab., een conferentie over ¬crowdfunding vorige week in Gent, zocht daar het antwoord op.