Op de goede weg, maar ruimte voor verbetering

In 2009 adviseerde de commissie Brinkman om een subsidieregeling op te richten om innovatie in de journalistiek te stimuleren en zo de journalistiek te versterken. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek doet dit sinds 2010 met de Persinnovatieregeling. Om de slagingskans en impact van gesubsidieerde projecten te vergroten is de regeling uitgebreid geëvalueerd.

Onderzoek regio wijst uit ‘Meer berichten, minder nieuws’

Het nieuwsaanbod in de regio is fors gegroeid, maar de inhoud van het nieuws is meer van hetzelfde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers dat dinsdag 20 november wordt gepresenteerd in Nieuwspoort. Burgers beschikken per gemeente gemiddeld over 29 nieuwsmedia, zowel offline als online, maar slechts tien daarvan brengen eigen nieuws, de rest van de media liften mee.