Gert-Jan Segers (ChristenUnie)

Segers - CU kopie‘’Lokale democratie (zeker op het gebied van zorg) wordt steeds belangrijker. Daarmee wordt besluitvorming op lokaal niveau steeds belangrijker. Als de burger daar steeds meer van af komt te staan, is dat desastreus voor de gemeenschap. Het is geen goed idee dat overheden zelf journalisten in dienst nemen. We kunnen beter dat btw tarief verlagen voor journalistieke producten. Je ziet dat in andere landen wel gebeuren, hier zijn we roomser dan de paus’’.

‘’We moeten ook soepeler zijn als het gaat om regionale samenwerking, die zijn belangrijk voor regionale community-vorming. Het is wel belang- rijk dat we daarbij vermijden dat mediabedrijven aan het infuus van de overheid komen te liggen. Als het dan even slecht gaat met de overheid, wordt die subsidie teruggetrok- ken en heb je een probleem. Directe staatssteun moet je als media niet willen’’.

Segers ziet ook positieve kanten: ’’Social media zorgen ook voor democratisering van het nieuws. En je ziet ontwikkelingen als De Correspondent die aantonen dat mensen bereid zijn te betalen voor diepgang. Die behoefte is er ook, zoals er ook behoefte is aan nieuws van dichtbij. Kijk naar Hart van Nederland. Mediacentra in de regio is een goed initiatief, interessant en van belang voor de democratie. Het Commissariaat voor de Media acteert daarin veel te rigide, veel te dogmatisch. Daar moet ruimte komen’’. ‘’De overheid moet investeren in soepeler regelgeving, in netwerken, in platforms, in samenwerking. Verder niet. Puur faciliteren’’. Tot slot: ‘’Vreemd dat we in de Kamer zo veel spreken over publieke omroep en dit verwaarlozen’’.

Reageer

Geef een reactie

*