Het lezen van kranten

Binnen Europa is Nederland nog steeds een ‘krantenlezend land’, samen met de Scandinavische, Engels- en Duitssprekende landen. Krantenlezend betekent in dit geval dat nog steeds zo’n 50% van de bevolking elke dag een krant leest.

In Nederland zakt dat percentage voor betaalde kranten in 2014 overigens voor het eerst onder de 50%. Inclusief gratis kranten gaat het nog om 53%. Zo’n 9% van de Nederlanders leest dagelijks een gratis krant, maar dat wordt meestal gecombineerd met een betaald exemplaar – 4% leest uitsluitend een gratis krant.

In de laatste vijf jaar daalde het lezen van kranten het sterkst bij die gratis kranten, veroorzaakt door het uit de markt nemen van achtereenvolgens DAG, De Pers en Sp!ts. Het aantal lezers van gratis kranten was in 2014 1,2 miljoen (550.000 las uitsluitend een gratis krant). Deze getallen waren vijf jaar geleden nog 2,8 en 1,1 miljoen.

Landelijke kranten zagen het aantal lezers met 14% teruglopen

Landelijke kranten zagen in de laatste vijf jaar het aantal lezers met 14% (van 5 naar 4,5 miljoen) teruglopen. Bij regionale kranten was de daling scherper: met 23% van 4,6 naar 3,6 miljoen. Voor de fusie tussen AD en de regiokranten in Zuid- Holland en Utrecht in 2005 werden er meer regionale dan landelijke kranten gelezen. Omdat AD vanaf dat moment als één landelijke krant wordt beschouwd, zijn die rollen vanaf dat jaar omgedraaid.

 

Bij de landelijke titels leverde De Telegraaf fors in: 750.000 dagelijkse lezers minder dan in 2004. Het AD gaat na de regio-fusie naar 1,8 miljoen lezers maar raakte er vervolgens zo’n 350.000 kwijt. De Volkskrant krijgt er lezers bij, de krant heeft er in 2014 860.000 tegen minder dan 800.000 in 2004. Het lezersaantal van NRC Handelsblad vertoont een wat grillig patroon, het stijgt tot 2009, daalt daarna, maar vertoont in 2012 weer een lichte stijging. De laatste twee jaar daalt het aantal lezers weer. Bij nrc.next was de daling het sterkst: -35%.

De trend is duidelijk, het lezen van de papieren krant volgt de dalende oplage. Uitgevers zijn echter allang niet meer alleen geïnteresseerd in de ‘papieren’ lezers. Omdat lezers ook de digitale krant op de iPad lezen, de website bezoeken of via hun mobiel de kranten-app raadplegen, is men vooral benieuwd naar dat ‘gecombineerde’ bereik: wat voor mensen op wat voor device lezen welk nieuws?

 

Voor één ding is het papieren bereik echter onontbeerlijk. De tarieven van advertenties in de traditionele krant liggen nog steeds veel hoger dan de tarieven voor online. De tijd dat kranten-inkomsten voor 70 % uit advertenties kwamen ligt al meer dan tien jaar achter ons (het is nu minder dan 30%) maar dat kleinere aandeel levert nog steeds een behoorlijk bedrag op.

NOM Printmonitor

De oplage van papieren kranten daalde tussen 2005 en 2014 met bijna 30% van 4,5 naar 3,2 miljoen. Maar elke dag lezen zo’n 7,5 miljoen mensen een krant. Elk exemplaar wordt dus door 2 à 3 mensen gelezen (dat verschilt per titel). Het lezen wordt door de NOM Printmonitor onderzocht via een survey onder ruim 20.000 Nederlanders.

Reageer

Geef een reactie

*