Kees Verhoeven (D66)

Kees Verhoeven heeft schriftelijk gereageerd op de vragen van het Stimuleringsfonds voor De Stand van de Nieuwsmedia. Over het scenario-onderzoek schrijft hij: ‘’Daardoor wordt men aan het denken gezet over de toekomst van de journalistiek. Dit kan ook bijdragen aan een publiek debat over hoe belangrijk de journalistiek is voor de samenleving’’.

Nederland, Amsterdam, 6 mei 2015 Jesse Klaver, Groen links foto: Merlijn Doomernik

‘’In 2025 zal er zeker nog een rol zijn voor journalisten in de journalistiek. Voor een goedwerkende democratie is de rol van de journalist ook belangrijk. Tegenwoordig kunnen mensen uit een grote stapel (nieuws)informatie kiezen. Juist daarom is de rol van de onderzoeksjournalistiek belangrijker dan ooit. Journalistieke platforms als De Correspondent laten ook zien dat hier behoefte aan is. Een goede journalist kan selecteren, kan duiden, kan perspectief geven op zaken die op het oog weinig samenhang hebben of waar weinig aan de hand lijkt te zijn. Die rol kan nooit worden overgenomen door algoritmes, of enkel door branded content. Er zal altijd plek zijn voor de kritische, onafhankelijke journalist’’.

Over (publiek-private) samenwerking in de regio: ‘’D66 is erg voorstander van publiek-private samenwerking daar waar het gaat om nieuws. In de regio zijn hier al goede voorbeelden van (regionale mediacentra). Als politieke partij willen we zulke samenwerkingsverbanden graag stimuleren. Daarbij is het inderdaad van belang om belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen. Die rol voor de overheid is op dit moment geborgd in een juiste vorm. Zo zorgt de overheid er met financiering van de publieke omroep voor, dat er sprake is van een onafhankelijke nieuwsvoorziening, ook in de regio. Dat is dus indirect – en dat is prima zo’’.

Reageer

Geef een reactie

*