Opinieweekbladen: een uitstervend medium?

Opiniebladen in Nederland doen het gematigd goed tot en met 2010. Ondanks een krimpende markt weten de meeste opiniebladen de oplage redelijk stabiel te houden, of in ieder geval een scherpe daling te voorkomen. Anno 2014 is de situatie heel anders. De afgelopen vier jaar maakte de oplage een vrije val.

“Opinions are like assholes. Everybody’s got one” zei ‘Dirty’ Harry Callahan (Clint Eastwood) in de film The Dead Pool (1988). En dat is een probleem, wie koopt nog een opinieblad als opinies overal vrij rondzwerven: in talkshows, op internet, via sociale media als Facebook en Twitter, en in de weekendbijlagen van kranten.

Tegen die achtergrond is het geen wonder dat de markt voor opiniebladen gestaag krimpt. Tot op zekere hoogte doen de overblijvende titels het redelijk goed. De Groene groeide de laatste jaren vrijwel permanent, in ieder geval tot 2013 toen het recordaantal van 20.000 werd bereikt, in 2000 was de betaalde oplage 13.000, vorig jaar zakte dat weer tot 19.000. Elsevier zat tot 2012 steeds boven de 100.000, met als hoogtepunt 143.000 in 2007. Daarna zette een vrije val in die in 2014 eindigde met een oplage van 83.000. VN deed het tot 2010 relatief goed maar zakte in de laatste vijf jaar van 48.000 naar 32.000. HP De Tijd ging in 2012 over van week- naar maandverschijning. In 2014 zakt de totale oplage voor het eerst onder de 150.000.

 


Gestopte en gefuseerde titels

Over een langere periode gezien, zijn er vooral veel titels omgevallen, gefuseerd of gestopt als weekblad. Het hoogtepunt van de sector lag in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. In 1980 kende Nederland nog acht opinieweekbladen: De Groene (opgericht 1877 waarmee het de oudste Nederlandse titel is); Haagse Post (1914, gefuseerd in 1990 met De Tijd); VN (voormalig verzetsblad, opgericht in 1945); de Tijd (1974, opvolger van dag- blad de Tijd); Elseviers Weekblad (1945, begonnen als Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift in 1891, verboden in 1940); Elseviers Magazine (spin-off van Elseviers Weekblad, gestart in 1965); HN/Magazine (1945, opgericht als Hervormd Nederland); het links-katholieke De Nieuwe Linie (1963).

De Nieuwe Linie verdween als eerste (1982), het verkeerde al jaren in financiële problemen, bij het blad moest je als auteur betalen om je stuk gepubliceerd te krijgen. Vervolgens fuseerden de beide Elseviers tot Elsevier (1987 en HP en De Tijd in 1990. In 2002 werd HN/Magazine het 14-daagse Volzin, later werd dat weer een maandblad.

Kortstondig kwamen er twee weekbladen bij: Forum, de wekelijkse opvolger van het communistische dagblad De Waar- heid (1990-1991) en het links-conservatieve (en zonder foto’s of advertenties) Opinio (2007- 2008, gefinancierd door Roel Pieper). In 2012 werd HP/De Tijd omgezet in een maandblad.

Op die niet-wekelijkse opiniemarkt worden overigens ook The Optimist (vroeger Ode) en Maarten tot de opiniebladen gerekend. Elsevier geeft het maandblad Juist uit.

Reageer

Geef een reactie

*