Roelof Bisschop (SGP)

Roelof Bisschop kopieRoelof Bisschop, mediawoordvoerder van de SGP, heeft schriftelijk gereageerd op de vragen van het Stimuleringsfonds voor De Stand van de Nieuwsmedia. In een reactie op de scenariostudie zegt hij: ‘’Goed dat verschillende richtingen worden doordacht. De belangrijkste zorg van de SGP is dat burgers nog moeten kunnen rekenen op betrouwbare en relevante informatievoorziening. Alleen al in de scenario’s die beschreven worden blijkt dat waarborgen voor kwaliteit ernstig onder druk kunnen komen te staan.

‘’De SGP denkt dat er altijd een taak zal zijn voor journalistiek, de vraag is vooral op welke wijze dat moet gebeuren. Veel burgers zullen eenvoudig niet in staat zijn om zichzelf van goede informatie te voorzien. Wat betreft het toekomstige landschap zullen we wellicht wel bescheidener moeten zijn. Een lappendeken van kleinschaliger voorzieningen en initiatieven is acceptabel, indien daarmee voldoende kwaliteit kan worden geborgd. Een situatie van kruisbestuiving tussen de journalistiek en vrije krachten en initiatieven blijft van groot belang’’.

Uit scenario’s blijkt dat de kwaliteit onder druk kan komen te staan

Over samenwerking in de regio: ‘’Van iedereen mag verwacht worden waar mogelijk de handen ineen te slaan. Het is aan de overheid om zo nodig belemmeringen in regelgeving weg te werken. De publieke omroep is een belangrijk middel, overigens zeker niet toereikend. Wat betreft directe subsidiëring is de SGP buiten het domein van de publieke omroep erg terughoudend. Wel is er een taak voor de overheid om in regelgeving maximaal ondersteunend te zijn voor het veilig stellen van betrouwbare informatievoorziening. Daarnaast vindt de SGP het in beginsel positief dat er bijvoorbeeld openheid gecreëerd wordt voor inbreng van private partijen binnen de publieke omroep’’.

Reageer

Geef een reactie

*