Ton Elias (VVD)

Ton Elias kopieTon Elias heeft schriftelijk op onze vragen gereageerd. Over de scenariostudie schrijft hij: ‘’We zien in de laatste jaren grote verschuivingen in de nieuwsconsumptie, vooral jongeren kiezen massaal voor andere manieren voor het vergaren van informatie dan de traditionele radio, tv en kranten. Hoewel een deel van de informatievoorziening ongetwijfeld (we zien dat natuurlijk nu al) in toenemende mate wordt overgenomen door toevallige getuigen en kritische volgers via sociale media, verwacht ik dat voor journalisten die objectief informatie selecteren en duiden, een rol blijft weggelegd’’.

‘’De VVD vindt het van groot belang dat de burger goede toegang heeft tot een onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande nieuwsvoorziening en in staat is dat nieuws zelf kritisch te wegen. Anders dan weleens wordt beweerd, zijn wij dan ook beslist voorstander van een goed functionerend publiek omroepbestel zonder uitwassen en hobby’s op kosten van de staat. Het is daarbij overigens ook aan de journalistiek om zichzelf relevant en interessant te houden voor een breed gedeelte van de bevolking’’.

Het is aan de journalistiek zichzelf relevant te houden

Over regionale en publiek-private samenwerking: ‘Initiatieven (ook op het gebied van publiek-private samenwerking) die in sommige provincies ook al van de grond komen moeten daarom worden aangemoedigd. Dit moet er echter wat de VVD betreft niet toe leiden dat de overheid allerlei commerciële projecten gaat stimuleren; dat is aan de markt’’. Over de rol van de overheid: ‘’Van direct subsidiëren is wat mij betreft geen sprake. Wel heeft de overheid een duidelijke rol bij het beperken van activiteiten van de publieke omroepen die niet hun kerntaken betreffen en waarmee commerciële partijen oneerlijk beconcurreerd worden’’.

Reageer

Geef een reactie

*