#GR18 in het nieuws

Een onderzoek naar de invloed van nieuwsgebruik op stemgedrag rondom de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Foto: ANP Lex van Lieshout

De Onderzoekers

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek doet dit onderzoek in samenwerking met de onderzoekers van LJS Nieuwsmonitor, Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim.

De onderzoekers van LJS nieuwsmonitor en Vrije Universiteit richten zich in dit onderzoek op het automatisch analyseren van landelijke en lokale mediaberichtgeving in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Studenten van hogeschool Windesheim zullen voor dit onderzoek een handmatige inhoudsanalyse uitvoeren waarbij specifiek gekeken wordt naar mediaberichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen. De samenwerking van deze partijen met zowel een automatische als handmatige inhoudsanalyse zal resulteren in een nieuw onderzoeksinstrument die in vervolg onderzoek gebruikt kan worden.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Quint Kik  Senior onderzoeker van het Stimuleringsfonds. Quint is van origine historicus en doet sinds 2012 onderzoek naar lokaal nieuwsaanbod; eerder verdiepte hij zich voor het Fonds in online nieuwsaanbod in de provincie en de rol van de lokale waakhond voor het onderzoek ‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’.

Mariët Medendorp  Onderzoeksmedewerker van het Stimuleringsfonds. Mariët is een recente aanwinst voor het team, afgestudeerd in politieke en publieke communicatie en als data-specialist onder andere  verantwoordelijk voor de analyses bij het onderzoek naar het nieuwsecosysteem van G4-steden.

Klik hier voor andere onderzoeken van het stimuleringsfonds.

LJS Nieuwsmonitor

Dr. Nel Ruigrok is mede-eigenaar van LJS MediaResearch. LJS Nieuwsmonitor is het wetenschappelijk onderzoeksbureau van LJS Media Research en legt zich toe op onderzoek naar de invloed van de media op onze samenleving met als doel om de discussie over de kwaliteit van de journalistiek te voeden met (wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast voert LJS MediaResearch onderzoek uit voor diverse organisaties zoals ministeries, semi-overheidsinstellingen en het bedrijfsleven.

Nel promoveerde in 2005 op de rol van Nederlandse journalisten tijdens de oorlog in Bosnië.  Vanaf 2005 tot 2014 was zij werkzaam voor De Nederlandse Nieuwsmonitor (vanaf november 2011 als onderzoeksdirecteur). Zij heeft leiding gegeven aan een groot aantal onderzoeken naar de journalistieke praktijk en de framing van de berichtgeving, o.a. voor de Raad voor de Rechtspraak, diverse ministeries en Forum. Zij doet dit sinds maart 2014 als directeur van LJS Nieuwsmonitor waarbij ze leiding heeft gegeven aan onderzoek in opdracht van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken, het WODC en de NPO. Naast het doen van  onderzoek doceert zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit te Rotterdam over de productie van nieuws en de effecten van mediaberichtgeving op het algemene publiek.

Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Wouter van Atteveldt is mede-eigenaar van LJS MediaResearch. Daarnaast is hij Universitair Hoofddocent aan de afdeling Communicatiewetenschap van de Vrije Universiteit. Hij promoveerde in 2008 op een proefschrift over semantische netwerkanalyse, waarin hij laat zien hoe technieken uit de taalwetenschap en kunstmatige intelligentie gebruikt kunnen worden voor de analyse van politieke berichtgeving. Hij heeft een door de NWO in het VENI programma gesubsidieerd onderzoek afgerond naar de mediatisering van politiek, waarin automatische tekstanalyse van verschillende bronnen in het nieuws centraal stond. In zijn huidige onderzoek staat de computationele analyse van traditionele en nieuwe media centraal. Hij doet daarnaast momenteel onderzoek naar terrorisme-berichtgeving in het ‘resteco’ project gefinancierd door NWO, NSF, en DFG.

Hogeschool Windesheim

Dr. Liesbeth Hermans is lector Constructive Journalism bij het kenniscentrum Media aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daarnaast is ze Universitair docent bij Communicatiewetenschap en onderzoeker bij het Behavior Science Institute aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde in 2000 op onderzoek naar het ‘Beroepsmatig handelen van Journalisten’. Ze was de afgelopen jaren coördinator bij diverse onderzoeksprojecten binnen de journalistiek, het project ‘Evaluatieonderzoek bij de Buzz’ in 2011 en ‘Nieuws in de regio 2014’, ‘journalisten in het digitale tijdperk’. Internationaal participeert ze vanuit Windesheim in het ‘Worlds of Journalism’ project waarin  ontwikkelingen in arbeidsomstandigheden, rolopvattingen, waarden en  ethiek, longitudinaal worden onderzocht.

Drs. Niek Hietbrink is onderzoeker bij het Kenniscentrum Media van Windesheim en docent communicatiewetenschap bij de opleiding journalistiek. Hij voerde de afgelopen jaren onderzoek uit op het gebied van regionale en lokale media en deliberatieve democratie. In dat kader deed hij inhoudsanalyse naar de berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en 2014 en de provinciale statenverkiezingen van 2011 en 2015. In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek deed hij onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio (2014). Daarnaast voerde hij een aantal verkennende onderzoeken uit naar het gebruik van elementen van constructieve journalistiek in regionale en landelijke dagbladen. Verder nam hij deel aan een onderzoek naar onderhandelingen tussen redacties en politici tijdens de verkiezingscampagne van 2012.  Hij begeleid onderzoeksprojecten van vierdejaars studenten journalistiek die in opdracht van het Kenniscentrum of externe partijen worden verricht.