13 projecten geselecteerd voor Pressure Cooker

Uit alle ingezonden ideeën voor de tiende ronde van de Persinnovatieregeling zijn 13 projecten geselecteerd die deel mogen nemen aan de Pressure Cooker.

De Pressure Cooker is een workshop- en adviestraject van drie dagdelen waarin idee-indieners onder begeleiding van experts sleutelen aan hun idee. Op basis van het business model canvas en delean start-up methodiek leren deelnemers anders kijken naar hun plannen. Onder meer het business model (‘Hoe ga ik uit de kosten komen? Hoe kan ik mezelf bedruipen nadat de subsidie stopt?’) en de klantbehoefte (‘Zitten mensen wel op mijn idee te wachten? Wie gaat dit gebruiken?’) worden onderzocht en de assumpties die aan het idee ten grondslag liggen worden getest. Na de Pressure Cooker vallen enkele projecten af die onvoldoende haalbaar of vernieuwend zijn. De projecten die overblijven kunnen een officiële subsidieaanvraag indienen.

Onderstaande projecten zijn geselecteerd voor de Pressure Cooker:

Argu Open Data: een transparante gemeenteraad & Tweede Kamer

Online gebruiksvriendelijk overzicht van data uit de politiek
Met Argu Open Data, een uitbreiding op het bestaande Argu, kunnen burgers eenvoudig informatie opvragen over hun lokale democratie of van de Tweede Kamer. Voor journalisten wordt het mogelijk om via de website analyses op de data toe te passen en hier conclusies uit te trekken.

Data-analyse lokale politiek

Gebruik data raadsvergaderingen voor journalistieke content
Sinds enkele jaren is in veel gemeenten sprake van digitale verslaglegging van raadsvergaderingen. De data die hierbij wordt opgeslagen heeft journalistieke waarde die momenteel niet wordt benut. Queries op allerlei niveaus in de databases moeten een schat aan informatie opleveren voor journalistieke doeleinden.

De Freelance Fabriek

De Freelance Fabriek brengt journalisten en redacties samen
Veel freelancers hebben moeite om voldoende werk te vinden, terwijl krimpende redacties over steeds minder kennis beschikken om de juiste vragen te stellen bij het nieuws. De Freelancefabriek gaat daar verandering in brengen. Op defreelancefabriek.nl kunnen freelance journalisten heel gericht en snel hun verhalen en ideeën pitchen bij verschillende redacties. Daarnaast kunnen redacties gemakkelijk en snel opdrachten uitzetten en een voor hun geschikte freelancer vinden.

De kickstarter voor een betere wereld

Goede ideeën van burgers boven water krijgen
Een technisch platform waar elke burger een ‘zaak’ kan indienen, en kan voorzien van achtergrondinformatie en voorgestelde oplossingen. Elke ‘zaak’ wordt random aan een selectie van de participerende burgers voorgelegd met het verzoek er een ‘stop’ of ‘door’ aan te geven. Voorstellen met een groot draagvlak worden een ‘obsessie’ van het journalistieke platform Mindshakes. Dat betekent: veel journalistieke aandacht, het entameren van debat en het (pogen te) realiseren van verandering.

De stem van de stad

Professionalisering van buurtmedia in Amsterdam en Den Haag
De stem van de stad is een jaarprogramma voor professionalisering van buurtmedia in Den Haag en Amsterdam. Buurtmedia wisselen kennis en ervaring uit en werken aan oplossingen. Twee hogescholen zetten buurtmedia in bij actieonderzoek. Zo worden stadsbewoners uit alle lagen van de bevolking beter bij de buurtmedia betrokken en wordt de duurzaamheid van de buurtmedia versterkt.

Open-source platform voor open-source Journalistiek

WordPress plugin voor distributed collaboration
Crowdsourcing is een bewezen concept in het moderne nieuwslandschap. De volgende stap is distributed collaboration ofwel open-source journalistiek, waarbij internetters kunnen samenwerken aan (dezelfde) nieuwsitems. Geschikt voor burgerjournalistiek of werken met freelancers. Dit nieuwe redactionele model wordt gecombineerd met een bijpassend, nieuw verdienmodel dat inkomsten (algoritmisch) verdeelt naar rato van bijdragen en kwaliteit. De implementatie zal gebeuren als plugin op het WordPress platform.

Gamification van onderzoeksjournalistiek

Lezers op speelse manier actief betrekken bij onderzoek
Door gaming-elementen in de onderzoeksjournalistiek te introduceren wil Follow the Money zowel de methode als uitingsvorm van onderzoeksjournalistiek vernieuwen. Het benutten van de wisdom of the crowd en de specifieke kennis van lezers verhoogt de inhoudelijke kwaliteit. Met gamification ontstaan daarnaast unieke mogelijkheden voor nieuwe vormen van storytelling en actieve engagement van lezers.

Instant Digital Publishing Solutions (InstantDPS)

InstantDPS maakt distributie naar nieuwe kanalen makkelijk
InstantDPS maakt het mogelijk om snel en eenvoudig bestaande (PDF) content te structureren, metadateren en te distribueren naar nieuwe distributiekanalen van vandaag en morgen.

Live

Een multimediale b2b-liveblogdienst
Live bedient niet alleen de consument, maar heeft vooral en tegelijkertijd veel aandacht voor de wensen en behoeftes van de redacties met betrekking tot een live nieuwsdienst. De persbureaus ANP en Novum zetten gezamenlijk een liveblogdienst op die redacties kunnen aanvullen en doorplaatsen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van tags en andere metadata die grotendeels automatisch aan een bericht worden gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat het mogelijk is om een specifiek liveblog uit te leveren met nieuws over een specifiek thema.

Me, You, Press

Hyperlokale nieuwsapp die gemeentes verbindt met inwoners
Me, You, Press is een (gratis) mobiele applicatie met hyperlokaal nieuws en user generated content. Gebruikers loggen eenmalig in met hun adres, waardoor ze in kaart gebracht kunnen worden. Lokale bakkers en bloemisten, partijen die zijn afgehaakt bij printmedia, kunnen zo goedkoop en gericht adverteren.

Nuse – news you can use

Researchplatform voor journalisten
Voor journalisten die onderzoek doen voor een nieuw artikel, is Nuse een researchplatform dat toegang biedt tot bestaande nieuws-databases in tekst, audio, video en bijv. OpenWOB. Anders dan met Twitter of Facebook kun je de databases direct raadplegen, vind je resultaten die je niet met Google krijgt, kun je de resultaten opslaan, annoteren en met collega’s delen.

Luisternieuws

Deze applicatie leest het nieuws voor dat je interesseert
Luisternieuws leest het nieuws voor. Je selecteert de koppen die je interesseren, en bijbehorende artikelen worden vervolgens voorgelezen. Zo word je bijgepraat terwijl je opstaat, eet, reist, werkt of sport. De app wordt de hele dag door aangevuld en geüpdatet, en ingesproken door een prettige stem. De inhoud van het nieuws is op basis van content van een mediapartner, of bestaat simpelweg uit samenvattingen van nieuwsberichten van gerenommeerde (internationale) media.

Whatsapp?

Een tool om het publiek makkelijker te laten participeren
Terwijl Whatsapp het middel is om interactie aan te gaan met het publiek, gebeurt dit nog zelden. Whatsapp wordt vooral gebruikt om te zenden. Dit heeft grotendeels een technische reden, omdat het lastig is om de inkomende en uitgaande Whatsapp-berichten te monitoren, data op te slaan en berichten te personaliseren. Whatsapp? wordt een tool, gebaseerd op bestaande webcare- tools voor Whatsapp, waarmee redacties de interactie met hun publiek makkelijk in kaart kunnen brengen en berichten kunnen personaliseren en op specifieke doelgroepen richten.

 

Reageer

Geef een reactie

*