2018 was een prima jaar voor dagbladuitgevers

Nieuws |

Het gaat goed met de dagbladuitgevers in Nederland. Papier brengt nog steeds het meeste op, maar de inkomsten uit digitale abonnementen namen in 2018 met 12 procent toe. De opbrengsten uit digitale advertenties groeiden zelfs met 21 procent.
Lezers brengen nog steeds meer geld op dan advertenties. In 2018 komt 78 procent uit de omzet van abonnementen op papieren en digitale kranten. Tot het begin van deze eeuw was het nog een 50/50-verhouding. De laatste zes jaar (vanaf 2013) komt meer dan 75 procent uit de lezersmarkt.
De omzet van ‘overig’ (e-commerce) is met 2 procent nog steeds bescheiden.

Verdeling inkomsten dagbladuitgevers: lezers, adverteerders en overig, 1994–2018. Bron: NDP-jaarverslagen

In euro’s was de totale omzet 1.090 miljoen euro in 2018 tegen 1.094 miljoen euro in 2017. De lezersmarkt was goed voor 851 miljoen euro, advertenties leverden 222 miljoen op en e-commerce 17 miljoen.
Die omzet loopt sinds het jaar 2000 terug. Toen was de totale omzet nog bijna twee miljard. De jaren 2014 en 2015 laten een ander patroon zien vanwege een andere manier van rapporteren. De verhouding tussen soorten inkomsten (advertenties en lezers) blijft in die jaren overigens wel stabiel. Tussen 2016 en 2018 loopt de omzet licht terug.
Omzet dagbladuitgevers 1994–2018 in miljoenen euro’s. Bron: NDP-jaarverslagen.

Advertenties

Voor het eerst sinds 2011 steeg de advertentieomzet. De stijging was weliswaar marginaal, van 221 naar 222 miljoen euro, maar het was wel een trendbreuk. Bijna een kwart (24 procent, 53 miljoen euro) kwam uit digitale advertenties. Dat percentage stijgt de laatste jaren sterk; tot 2013 was het nog minder dan 10 procent. De gestegen digitale advertentie-inkomsten in 2018 hebben de daling van de printadvertenties in 2018 volledig gecompenseerd volgens de NDP.

Advertentie-inkomsten (print en digitaal) in miljoenen, 2011–2018. Bron: NDP-jaarverslagen

Winst

De winstmarge (EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, dus voor aftrek van belastingen, afschrijvingen en waardevermindering), was ruim 16 procent. Dubbele cijfers worden al sinds 2011 gescoord, toen de NDP voor het eerst op deze manier de resultaten presenteerde in haar jaarverslag.
De verbeterde resultaten in 2018 waren onder meer het gevolg van een kostenbesparing van 2 procent ten opzichte van 2017: ‘een breed palet aan besparingen, met uitschieters op onder meer abonneewerving (-10 procent)’ aldus het jaarverslag.
Het resultaat is iets beter dan in 2017 toen de marge 15,4 procent was. De cijfers over 2017 zijn overigens fors aangepast in het jaarverslag over 2018. In het jaarverslag over 2017 werd nog een EBITDA van 21 procent gerapporteerd.

Omzet, kosten en EBITDA dagbladuitgevers, 2011–2017. Bron: NDP-jaarverslagen.

Landelijke en regionale titels verschillen nauwelijks qua resultaat, volgens de NDP is de EBITDA-marge van landelijke titels 15,8 procent en die van regionale titels 17,0 procent in 2018.
Kleine titels (met een bereik van 200.000 personen of minder) hebben wel veel slechtere resultaten (EBITDA-marge van 5 procent in 2018) dan grote en en middelgrote titels die een resultaat van respectievelijk 18,3 en 17,7 procent realiseren.

Redactie

De verhoudingen tussen de ruimte in de krant voor advertenties en redactie weerspiegelen de verhouding tussen de inkomsten: 18 procent is voor advertenties (1 procent voor ‘eigen’ publiciteit) en 82 procent voor redactionele inhoud. Het percentage redactionele inhoud stijgt sinds 2008, toen was het nog 73 procent.

Ruimte voor redactie en advertenties in procenten, 2008–2018. Bron: NDP-jaarverslagen.

Kosten

De redactiekosten van de dagbladuitgevers bedroegen in 2018 283 miljoen euro, ofwel 31 procent van de totale kosten. Dat percentage is gelijk aan dat van 2017. In 2015 en 206 ging het om 32 en 33 procent (daarvoor werd een andere methode gebruikt).

Verdeling van kosten bij dagbladuitgevers, 2015–2017. Bron: NDP-jaarverslagen.

De NDP-jaarverslagen vanaf 2003 zijn te downloaden vanaf de site van de NDP.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.