7 journalistieke projecten ontvangen innovatiesubsidie

Zeven ideeën voor journalistieke vernieuwing ontvangen persinnovatie-subsidie. Dat heeft het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers besloten. In totaal wordt € 340.850 uitgekeerd met een gemiddeld subsidiebedrag van bijna
€ 50.000 per project. Bekijk hieronder de zeven innovatieve projecten.

Voor deze zesde ronde van de persinnovatieregeling zijn er in totaal 58 ideeën ingediend. Veertien daarvan zijn na een eerste selectieronde uitgenodigd een subsidieaanvraag op te stellen. Op 6 november presenteerden deze veertien hun aanvraag aan externe deskundigen en ontvingen ze feedback op hun plan.

De externe deskundigen waren Kees van Mourik (internetondernemer), Loek Essers (IT-journalist), Henri Beunders (hoogleraar EUR), Marianne Zwagerman (mediastrateeg), Marleen Stikker (directeur Waag Society) en Sven Maltha (Dialogic).

De subsidieaanvragers kregen na deze bijeenkomst de optie van het fonds om extern advies in te huren en hun aanvraag te verbeteren. Een deel van de aanvragers maakte daarvan gebruik en alle aanvragers dienden een aangepaste, definitieve aanvraag in. Op 4 december beoordeelde het bestuur de aanvragen op het journalistieke en innovatieve karakter en de haalbaarheid. Zeven projecten komen volgens het bestuur als meest vernieuwend uit de bus, te weten:

1. Immrs – Erik van Gameren en Laurens Vreekamp (€ 49.900)

Immrs is een tablet-nieuwsreader die een selectie maakt van relevant nieuws op basis van gestelde vragen door gebruikers. Immrs werkt vraaggestuurd en brengt nieuws vanuit verschillende invalshoeken en bronnen in een leesomgeving samen. Het project filtert en presenteert journalistieke informatie op een nieuwe manier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verrijkte artikelendatabase van de bij Newz betrokken nieuwsmedia. Het project is innovatief, omdat op een andere manier dan gebruikelijk gepersonaliseerd (achtergronden en analyse van het) nieuws wordt aangeboden: niet op basis van voorkeuren of netwerken, maar op basis van een concrete vraag. Er wordt met een groot aantal partijen samengewerkt (naast Newz, onder meer ook TNO en de Hogeschool Utrecht) wat de haalbaarheid van het project ten goede komt. Lees hier meer over het project.

2. The Conversation NL – Expertisecentrum Journalistiek (€ 50.000)

The Conversation is een onafhankelijk journalistiek platform dat wetenschap en journalistiek met elkaar verbindt. Het platform gaat achtergronden, analyses en eigen onderzoeken bij het nieuws brengen, zoals dat nu ook in Australië en Groot-Brittannië gebeurt. Journalisten helpen wetenschappers om te participeren in het maatschappelijk debat. Wetenschappers helpen journalisten om diepgravender onderzoeksjournalistiek te realiseren. The Conversation werkt met een nieuw verdienmodel, waarbij kennisinstellingen financieel bijdragen; een financieringsbron die nu niet door nieuwsmedia wordt gebruikt. Het platform kan daardoor los van commerciële druk opereren. Verder is het platform vernieuwend omdat er een nieuwe manier van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming ontstaat, namelijk op basis van de journalistieke ontsluiting van kennis in de academische wereld. Dit moet leiden tot verbreding van de nieuwsagenda en vergroting van de persverscheidenheid. Verder zal een aantal functionaliteiten aan het platform worden toegevoegd, zoals een crowdfunding-platform voor wetenschapsjournalistieke producties. Lees hier meer over het project.

3. LocalFocus – Localfocus 2.0 (€ 50.000)

LocalFocus won in maart de jonge journalistenwedstrijd The Challenge. Het platform is een datajournalistieke nieuwsdienst voor lokale en regionale media en verzamelt informatie uit verschillende bronnen (overheidsinstanties, bedrijven, kenniscentra etc.) en maakt daar datasets van die tot journalistieke verhalen kunnen leiden. Binnen het platform worden deze gegevens op een inzichtelijke manier gepresenteerd, zodat journalisten zonder veel technische kennis interactieve grafieken en kaarten kunnen maken in een eigen huisstijl om nieuwsverhalen te verrijken. Het project betreft vooral een opschaling van het huidige systeem en het toevoegen van een aantal functionaliteiten die ervoor zorgen dat er meer tijd beschikbaar komt voor de journalistieke component van LocalFocus. Daardoor kan er ook meer geld worden verdiend en kan het tevens een forse besparing opleveren voor journalistieke organisaties die zo zelf geen datajournalisten in dienst hoeven te nemen. Lees hier meer over het project.

4. News Genius – TNO en RTL Nieuws (€ 55.000)

News Genius is een app waarmee op basis van contextfactoren (persoonlijke voorkeuren, locatie, interesses, beschikbare tijd nieuwsgebruiker) automatisch gepersonaliseerde en op-maat-gesneden nieuwsuitzendingen worden aangeboden. Het betreft een samenwerking tussen RTL en TNO waarmee een persoonlijke nieuwscompilatie kan worden gecreëerd. News Genius wil inspelen op verschillende trends, zoals de sterke groei van digitale en mobiele nieuwsconsumptie, de opkomst van het niet-lineaire kijken, de opkomst van nieuwsapps met een video-component, het toegang bieden tot (nu nog ongebruikte) video (en audio) content en het aanbieden van persoonlijk relevante content. Vernieuwend is verder dat RTL nadrukkelijk archiefmateriaal in het project inbrengt. Lees hier meer over het project.

5. The Hyperlocal Academy – Hogeschool Utrecht (€ 27.500)

Doel van deze academy (een initiatief van de Hogeschool Utrecht) is dat exploitanten van lokale nieuwssites onder leiding van experts elkaar bijspijkeren en stimuleren om hun site te verbeteren en een duurzaam karakter te geven. Hiervoor wordt een aantal workshops opgezet met onderwerpen die nauw aansluiten bij het in stand houden en uitbouwen van een lokale nieuwssite. In de nazorg van het project wordt gestimuleerd dat de lokale nieuwssites elkaar blijven helpen en ondersteunen. The Hyperlocal Academy is innovatief, omdat op een andere manier dan gebruikelijk een op maat gesneden programma wordt ingericht, waarbij de inhoud wordt gebaseerd op kracht, talent en expertise van de deelnemers. De kennis van lokale nieuwssites wordt hiermee op vernieuwende wijze vergroot. Lees hier meer over het project.

6. The Innovation Station – Fast Moving Targets (€ 69.000)

The Innovation Station is een innovatief internationaal (video-)kanaal met een lokale component dat diepgang en innovatie combineert. Het kanaal stelt de vernieuwers en vernieuwingen van toen en nu centraal op een informatieve en entertainende manier. The Innovation Station is live en on demand met een grote rol voor het publiek met trefwoorden als content curatie, crowdsourcing en crowdfunding. Het project heeft een innovatief karakter door de combinatie van journalistieke uitingen en wijze van publiceren/uitzenden. Lees hier meer over het project.

7. Journalistieke Interactieve video – FreshTV (€ 39.450)

FreshTV is voornemens een interactieve video te maken met een nog te ontwikkelen platform. Met dit platform heeft een journalist een tool om snel en gemakkelijk nieuws online te zetten. De kijker van een video wordt tijdens het vertonen daarvan de mogelijkheid gegeven om extra informatie te ontvangen over hetgeen er in de video te zien is. Dit kan een live Twitterfeed zijn, een pdf met meer info, real time nieuws of ook een additionele video die in de oorspronkelijke video is gemonteerd of daarbuiten in een nieuw scherm vertoond wordt. De interactieve video is specifiek voor journalistieke werkzaamheden en is innovatief op het gebied van techniek en interactie in de video. Een systeem dat journalisten in staat stelt om op betrekkelijk eenvoudige wijze relevante content toe te voegen aan een video. Lees hier meer over het project.

Reageer

Geef een reactie

*