Amsterdam-West steunt buurtmedia met stimuleringsfonds

Stadsdeel Amsterdam-West richtte een stimuleringsfonds voor buurtmedia op. Doel van het fonds is om nieuwe en bestaande initiatieven een steuntje in de rug te geven. Zo is er subsidie verstrekt aan een online jongerenprogramma over de Spaarndammerbuurt en een boekje over de ‘buurtspecialisten, vakidioten en hobbyisten’ van de Oude Houthaven.

Door: Dorien Vrieling

In april dit jaar riep stadsdeel Amsterdam-West het Stimuleringsfonds Buurtmedia in het leven. Volgens Jeroen van Berkel, portefeuillehouder inspraak, initiatief en burgerparticipatie, is het stadsdeel zich bewust van de belangrijke rol die buurtmedia spelen in het leven van bewoners en ondernemers. "Financieel gezien is het niet altijd eenvoudig voor deze media om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom ondersteunen we ze graag."

Nieuwe kans voor aanvragers

Tot nu toe werden vier van de zestien ingediende aanvragen toegewezen. Van Berkel laat weten dat er nog enkele aanvragen in behandeling zijn, die aanvankelijk niet voldeden aan de voorwaarden. De initiatiefnemers krijgen de kans om een herziene aanvraag in te dienen, en voldoen ze daarmee wel aan de voorwaarden, dan krijgen ze alsnog een bedrag toegekend.

Aanvragen moeten voldoen aan verschillende criteria. De ingediende plannen moeten onder andere betekenis hebben voor de buurt, de financiële onderbouwing van de aanvraag moet er degelijk uitzien en het plan moet inhoudelijk haalbaar zijn. De aanvragen worden achtereenvolgens beoordeeld door een adviesgroep en een inspiratieteam. In het inspiratieteam zitten mensen uit de buurt, die een inschatting maken van de waarde van de projecten voor de buurt. In de adviesgroep zitten media-experts uit heel Amsterdam-West.

Vragen over het verleden van de wijk

Een van de projecten die al subsidie toegekend kregen, is een boekje van fotograaf en journalist Robert Lagendijk over zijn buurt rond de Oude Houthaven. "Een tijdje geleden zat ik uit het raam te kijken naar de haven en kwamen er allerlei vragen in me op. Ik denk altijd graag mee over de toekomst van de buurt, maar ik vond dat ik meer over het verleden moest weten." Lagendijk organiseert regelmatig avonden in het buurtcafé, waar deskundigen –een architect, de stadsecoloog, de schrijfster van een historische roman over de buurt- vertellen over de Oude Houthaven. Uit hun lezingen stelt hij een boekje samen, waarvoor hij hen zelf portretteerde.

Lagendijk kreeg 2000 euro voor het boekje, een bedrag waarmee hij lang niet uit de kosten komt. "Ik doe alles in de losse uurtjes. Alleen al het uittikken en bewerken van een lezing kost veel tijd. Mijn kosten haal ik er niet uit, maar dat geeft niet. Ik kan het helemaal op mijn manier doen." Hij kreeg van het stimuleringsfonds te horen dat ze meer brood zagen in een project op internet, maar dat zag hij niet zitten. "Ik ben er van overtuigd dat de lezingen beter hun weerslag vinden in een boekje. Ik wil het bij alle buurtbewoners door de bus doen, en het zou mooi zijn als ze het bewaren en aan volgende bewoners doorgeven. Misschien ben ik een soort evangelist, maar ik vind dat mensen hun buurt een beetje moeten kennen."

De grootste snor van de buurt

Iris Weerd van Stichting Accept-Tabel hoopt met haar plan de band tussen buurtbewoners te versterken. Met jongeren uit de Spaarndammerbuurt organiseert ze ‘De Buurt Draait Door’, geïnspireerd op het bekende VARA-televisieprogramma. Ze kreeg er 1.840 euro voor. Weerd: "Kinderen en jongeren maken video-items over wat er in de buurt gebeurt. Die laten we zien tijdens de bijeenkomst, die op internet gestreamd wordt. We gaan ook live mensen interviewen, zoals de buurtregisseur." Het subsidiebedrag wordt ingezet voor de kosten van gehuurde opname-apparatuur en promotie. Op 28 september vindt de middag plaats, in buurtcentrum de Horizon.

Doel van Weerds project is om jongeren meer bij de buurt en bij maatschappelijke onderwerpen te betrekken. "De items die ze maken kunnen gaan over de grootste snor van de buurt, maar ook over wat zwaardere onderwerpen." Ze wil de jongeren die een bijdrage leveren helpen zich te ontwikkelen. Daarom werkt ze onder andere met een stagiair van het Amsterdamse ROC. "Wie weet zit er filmtalent bij. Jongeren voelen zich ontzettend aangetrokken door media."

Nieuwe aanvragen zijn welkom

Voor 2014 heeft het fonds in totaal 100.000 euro beschikbaar, het bedrag wordt verdeeld over de vier wijken waar het stadsdeel uit bestaat, per wijk is 25.000 is gereserveerd met een maximum van 10.000 voor buurtmedia die betrekking hebben op één buurt. De verstrekte bijdragen zijn bedoeld als eenmalige (start)subsidie, en mogen niet worden gebruikt voor financiering van het voortbestaan of voor exploitatiekosten. Ook voor volgend jaar is er geld voor gereserveerd. Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 november.

Lees ook

Lokale Twentse omroepen verlaten eigen eilandjes
Friese media werken samen in Podium Fryslan
‘We willen geen Randstedelijke actualiteitenrubriek zijn’

Reageer

Geef een reactie

*