Blog ‘Muziek in de journalistiek’ #17

Quint Kik is onderzoeker bij het Stimuleringsfonds en verwoed muziekliefhebber. Om niet geheel te verdrinken in de cijfers van zijn huidige onderzoek naar de waakhond in de regio, blogt hij in zijn vrije tijd wekelijks over ‘lofzangen’ op de pers. Deze week N.E.W.S. van Golden Earring.

Kreeg de New York Times pijn in de buik van de dubbelzinnige headline End Times, ook in eigen land neigen krantenkoppen er soms toe een eigen leven te gaan leiden.

Rondom het verschijnen van het onderzoek van het Stimuleringsfonds naar het nieuwsaanbod in de regio ging nauwelijks aandacht uit naar de onrustbarende uitkomst dat twee derde van het gemiddeld aantal nieuwsmedia in een gemeente louter bestaat uit ‘gekopieerd’ nieuws. Oftewel, ingekorte versies van berichten die eerder offline verschenen of ‘robots’ die het web ‘afgrazen’ en nieuws van andere media aggregeren.

Voor vrijwel alle media die over het onderzoek berichten, sprak een ander resultaat meer tot de verbeelding: Friesland telt tweemaal zoveel nieuwsmedia als Zeeland. Lopend onderzoek moet echter nog uitwijzen in hoeverre dit ook opgaat voor de inhoud en het gebruik van nieuwsmedia.

Media in Friesland onder druk

Vorig jaar telde een Friese gemeente gemiddeld 14 nieuwsmedia met eigen nieuws: 2 dagbladen, 1 nieuwsblad, 4 huis-aan-huisbladen, 2 tv-zenders, 4 radiozenders en 1 hyperlocal. De provincie was hiermee qua infrastructuur voor lokaal nieuws de absolute hoogvlieger in het onderzoek. Dit getal is behoorlijk onder druk komen te staan sinds uitgever NDC Mediagroep bekendmaakte een groot aantal banen te zullen schrappen.

Met het opdoeken van zijn radiozenders behoren speciaal voor Waterstad FM en Arrow Classic Rock Noord vervaardigde nieuwsbulletins inmiddels tot het verleden. Plannen om met subsidie van het Fonds zelfstandige Friese hyperlocals te laten profiteren van het ict-netwerk en het acquisitie-apparaat zijn stopgezet. Over het voortbestaan van het navenant grote aantal huis-aan-huisbladen van NDC in de Noordelijke provincies zijn vooralsnog geen onheilstijdingen gesignaleerd, maar ook hun toekomst lijkt onzeker.

Friesland vs. Zeeland

Wat eigendom van nieuwsmedia betreft speelt NDC een hoofdrol in Friesland. Haar positie wordt dominanter wanneer de uitgever erin zou slagen het Friesch Daglad in te lijven. In dit verband het vermelden waard: het eigendom van regionale en lokale nieuwsmedia in Nederland is omgekeerd evenredig aan dat van de hierboven geschetste infrastructuur. Anders gezegd, het noorden van Nederland telt per gemeente het hoogste aantal nieuwsmedia, maar die zijn in handen van het kleinste aantal eigenaren.

In het zuiden en zuidwestelijke deel van Nederland is precies het omgekeerde het geval: Zeeland telt minder nieuwsmedia, maar verhoudingsgewijs meer eigenaren. Mocht het Friesch Dagblad helemaal van de markt verdwijnen, dan ziet het er nog somberder uit voor het resterende aantal nieuwsmedia. Vlak Friesland echter niet te snel uit, wie weet zorgt het onlangs opgerichte Fries Mediafonds straks voor een comeback van nieuwsmedia waar niemand rekening mee hield…

Preutse Amerikanen

Zoiets als de onvermoede comeback van de Golden Earring begin jaren tachtig wellicht? In de tweede helft van de jaren zeventig wilde het maar niet lukken het overzeese succes van Radar Love verder uit te bouwen. In de tijd waarin disco en punk gezichtsbepalend waren, konden opeenvolgende platen van Barry en zijn makkers het Amerikaanse platenkopende publiek steeds minder bekoren. Net toen ze het bijltje erbij neer wilden gooien, was daar ineens het als afscheidsplaat bedoelde album Cut, dat met Twilight Zone een tweede grote Amerikaanse hit opleverde. Met dank aan een spannende (nou ja, voor die tijd dan) videoclip van regisseur Dick Maas die meteen in heavy rotation ging op MTV.

There’s four directions to the wind and a four way misery , aldus Barry Hay in het titelnummer van de gelijknamige lp uit 1984. Bijna profetisch, als je bedenkt dat de Golden Earring met de opvolger van Cut er wederom niet in slaagde de bal voor open doel in te koppen. Was ‘When the Lady Smiles’ opnieuw een geheide hit in Nederland, in Amerika viel de bijbehorende minispeelfilm van Dick Maas in minder goede aarde. In Nederland waren we wel wat gewend van films als ‘Schatjes’ en ‘Spetters’, een door waanvoorstellingen geplaagde Barry Hay die zich in de metro op een non met rode lingerie stort, bleek voor de preutse Amerikanen een brug te ver.

Beastie Boys van de Lage Landen

De videoclip bij de tweede single Clear Night Moonlight waarin de jongens van de Earring in een jolige bui een tankstation beroven en de eigenaar bruut neerknallen, hielp ook niet echt. De rap avant-la-lettre van de titeltrack van het album N.E.W.S. was tenslotte zijn tijd ver vooruit: de wereld was nog niet klaar voor ‘de Beastie boys van de Lage landen’. Het Amerikaanse momentum van de Golden Earring was definitief over. Laten we hopen dat Friesland het momentum wel weer weet te hervinden en het nieuwsaanbod in de provincie niet als een nachtkaars uitgaat.

Kijk en luister

Te vinden op het gelijknamige album N.E.W.S.

Reageer

Geef een reactie

*