Datajournalistiek deel van koers RTL Nieuws’

RTL Nieuws Facts begon anderhalf jaar geleden als losstaand platform voor datajournalistiek. Inmiddels is het geëvolueerd tot een vast radertje in het journalistieke proces van RTL Nieuws. "Datajournalistiek is hier niet meer weg te denken."

Door Menno van den Bos

Op de site van RTL Nieuws Facts staat een indrukwekkende reeks interactieve kaarten. Zoals één waarop het aantal autoboetes per gemeente te zien is. Bij de start van Facts in 2012 was dit de beoogde core business. "Het was een nieuw systeem voor journalistieke output, op maat voor ons gemaakt", vertelt Frank Tieskens, de redacteur die momenteel verantwoordelijk is voor RTL Nieuws Facts.

Sindsdien is er een en ander veranderd. Waar de interactieve kaarten toen op zichzelf stonden, zijn ze nu vaak het resultaat van een samenwerking van Facts met andere RTL-journalisten. "Zo maakte iemand onlangs een item over mannen voor de klas. Daarvoor zocht ik de cijfers op, en maakte ik een kaart waarop per school te zien is hoe hoog het percentage mannelijke leraren is."

Wobben

Naast nieuwsverrijking en –aanvulling met kaarten doet Facts ook aan diepgravender data-onderzoek, in nauwe samenwerking met de researchredactie van RTL Nieuws. Datajournalistiek staat dan dus aan de basis van een item, in plaats van andersom. Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur. Tieskens: "Eén WOB-verzoek loopt al sinds RTL Nieuws Facts is opgericht. Frustrerend, maar ook spannend. Aan het einde van de regenboog lonkt de pot met gouden data."

Niet alles wordt gewobd. "Sommige data wordt handmatig verzameld en verwerkt. Dan bel je bijvoorbeeld tientallen ziekenhuizen af voor bepaalde gegevens. Ook openbare cijfers, bijvoorbeeld van het CBS, kunnen interessant zijn om in te spitten."

Facts, dat in 2011 92.500 euro subsidie van het Stimuleringsfonds kreeg, is kortom geïntegreerd geraakt in de rest van RTL Nieuws. "Verschillende grote RTL-verhalen waren zonder Facts niet mogelijk geweest, zoals bijvoorbeeld over de CITO-scores. Dat was een klapper van formaat."

Meerwaarde

Tieskens benadrukt dat datajournalistiek bij RTL Nieuws journalistieke meerwaarde moet hebben. Spetterende maar ondoorgrondelijke datavisuals hebben geen pas. Een tweede vereiste is dat het tastbaar moet zijn voor het publiek. "We richten ons op thema’s die iedereen raken, zoals zorg en veiligheid. En als het even kan moet er de mogelijkheid zijn om te checken hoe het ‘bij jou’ zit. Zo blijf je dicht bij de belevingswereld van de kijker."

De vijf miljoen pageviews in 2013 overtroffen alle verwachtingen. Een kanttekening is dat de online bezoekerscijfers grillig zijn. "Als er een nieuw item wordt gepubliceerd, zijn er eventjes veel mensen op de site. Soms zelfs extreem veel, zoals met de CITO-scores. Maar daarna keldert het alweer gauw. We proberen tussen de pieken door meer stabiel verkeer te genereren."

Ondanks de soms nog onstabiele cijfers is Tieskens tevreden en ziet hij Facts als een belangrijk onderdeel binnen de toekomst van het nieuwsaanbod. "In deze tijd gaat het steeds vaker over cijfers; beleidsmakers strooien ermee. Journalisten moeten zich er daarom ook mee bezighouden. Het is geweldig dat datajournalistiek nu deel is van de koers van RTL Nieuws."

Lees meer

Reageer

Geef een reactie

*