‘De app zorgt voor een directe relatie tussen journalist en burger’

De afgelopen jaren heeft het wetenschapscluster van NTR en VPRO expertise en ervaring opgebouwd met zowel grootschalige als directe publieksparticipatie bij het verzamelen van data binnen het tweejaarlijkse Groot Nationaal Onderzoek. Met de ontwikkeling van de Public Research App willen zij een volgende stap zetten.

Voor het ontwikkelen van de Public Research App stelde het Fonds een subsidie van €38.491 beschikbaar. Het project start op 1 januari 2013 en heeft een looptijd van 3 maanden.

De applicatie moet journalisten en wetenschappers helpen om samen met het publiek data te verzamelen ten behoeve van research, datajournalistiek, factchecking, directe nieuwsgaring en dagelijkse polls. Het streven is de app zodanig generiek te ontwikkelen, dat deze ook voor andere journalisten en journalistieke platforms (print, digitaal, radio, TV) beschikbaar kan worden gesteld. Hans de Clercq, tot januari 2013 hoofd Wetenschap NTR en VPRO, licht het innovatieve karakter van deze app toe.

Een Public Research App. Wat houdt dat precies in?

"Voor de programma’s die het wetenschapscluster maakt op het gebied van wetenschap doen we twee keer per jaar een groot nationaal onderzoek. Via onze platforms radio, televisie en internet proberen we dan zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om mee te doen aan een onderzoek. Tot nu toe moeten we iedere keer opnieuw radio, televisie en internet aan elkaar schakelen en dan allerlei oproepen doen. Toen dachten we: zou het niet handig zijn als we een tool hebben waarmee we op een duurzame en laagdrempelige manier het publiek kunnen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Zo ontstond het idee om een app te ontwikkelen die burgers in staat stelt onderzoeksdata te verzamelen via de sensoren en communicatiefunctionaliteiten van hun eigen smartphones. Daarmee maak je het publiek tot co-creator of beter gezegd: co-researcher."

Wat wordt precies bedoeld met die sensoren en communicatiefunctionaliteiten?

"Met een smartphone kun je allerlei kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens verzamelen. Je kunt namelijk foto’s maken, geluiden opnemen, lichtmetingen doen en GPS-posities bepalen, maar ook notities of scores toevoegen of vragen beantwoorden. Je kunt die sensoren en functionaliteiten op allerlei manieren aan elkaar koppelen. Dat maakt een enorme diversiteit aan onderzoekstoepassingen mogelijk: vogeltellingen, vertragingen op het spoor, mediagebruik, slaapgedrag, onveiligheid in bepaalde buurten, noem maar op."

En wat gebeurt er dan met die data?

"Data kunnen op alle mogelijke manieren aan elkaar gekoppeld worden. Daardoor zijn zowel eenvoudige als complexe onderzoekstaken te realiseren. Soms volstaat een poll-vorm en maakt het niet uit wie of waar die persoon is die ‘Ja’ of ‘Nee’ invult. Bij andere onderzoeken wil je weer wel bepaalde eigenschappen van een gebruiker meenemen. De app zal dan ook de mogelijkheid bieden om eenmalig bepaalde basisgegevens in te voeren. Natuurlijk daarbij wel met respect voor privacy van gebruikers."

Wat heeft een journalist aan de app?

"Toen wij met collega’s van onder andere Nederland van Boven, het NOS Journaal en Nieuwsuur spraken over de app, bleek al snel dat zij ook geïnteresseerd waren. De app zorgt voor een directe relatie tussen journalist en burger. Als journalist beschik je via de app over een enorm netwerk van correspondenten, die nieuwe informatie kunnen aanleveren of die je helpen informatie te verifiëren. Met een tool als deze ben je ook minder afhankelijk van organisaties die data verzamelen, maar soms ook zelf een belang hebben om hun informatie op een bepaalde manier te communiceren. Met behulp van deze app kan zuiver onderzoek gedaan worden, waarbij je op een hele pure manier de data die je daarvoor nodig hebt kunt binnenhalen. Uiteraard tegen betaling, maar dat is ook het geval als je redacteuren moet betalen om onderzoek te doen."

Hoe kun je de zuiverheid van de data waarborgen?

"Werken met deze app vraagt van journalisten kennis over hoe je verantwoord en zuiver een onderzoek opzet. Maar ook hoe je verzamelde data mag en kunt interpreteren en visualiseren. Die kennis heeft niet iedereen. Onze gebruikservaringen gaan we documenteren in een heldere handleiding. Ook willen we richtlijnen opstellen, die waarborgen dat de app alleen voor zuiver journalistiek en wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet. De app moet een betrouwbare tool zijn maar ook een betrouwbare brand worden. Wanneer in de toekomst ook collega’s van bijvoorbeeld Nieuwsuur of dagbladen met deze app gaan werken, helpt dat niet alleen het gebruik promoten. Maar geeft dat ook gebruikers vertrouwen dat ze aan iets meewerken dat deugt."

Waarom zouden mensen de app downloaden en deelnemen aan de onderzoeken?

"De app is gratis. Belangrijker is denk ik dat burgers belang hechten aan goed journalistiek en wetenschappelijk onderzoek. Daar kunnen zij straks zelf een bijdrage aan leveren. De afgelopen twee jaar hebben we al een stuk of vijf Grote Nationale Onderzoeken gedaan. Wat we merken is dat mensen het heel erg interessant, belangrijk, spannend of gewoon ‘leuk’ vinden om aan dit soort onderzoeken mee te doen. We hebben bijvoorbeeld een keer onderzoek gedaan naar sociale vaardigheden van Nederlanders. Daar hoorde een complexe vragenlijst bij waarvoor respondenten bijna een half uur nodig hadden om hem helemaal in te vullen. Toch deden er zo’n twaalfduizend mensen mee. Met deze app kunnen mensen eenmalig meedoen, maar je kunt ook een soort community opbouwen van co-researchers: mensen die het interessant vinden om vaker aan wetenschappelijk onderzoek of onderzoeksjournalistiek mee te doen. Daarnaast krijgen ze als ze mee doen aan een onderzoek ook iets terug, namelijk een directe terugkoppeling waar ze zelf wijzer van worden. Dit voorjaar organiseren we bijvoorbeeld een Groot Nationaal Onderzoek naar de woordschat van Nederlanders en Vlamingen. Bedoeling is dat gebruikers die in beide landen meedoen, een soort van ‘verbaal IQ’ daarna krijgen teruggekoppeld."

Is de app voor alle smartphones te gebruiken?

"Het subsidiebedrag helpt ons de eerste iPhone versie te bouwen, die hopelijk in het voorjaar gereed is. Daarna willen we zelf de Android-versie realiseren. Als dat lukt dan zouden we nog dit jaar dus een zeer breed inzetbare, eerste versie van de app operationeel hebben. Ik ben een optimistisch mens, dus ga ervan uit dat ons dat lukt."

Update 14-01-13
Vanaf 1 januari 2013 is Hans de Clercq werkzaam aan de Hogeschool Windesheim. Marcia van Woensel is hem opgevolgd als hoofd Wetenschap.

Update 21-06-13
De app heeft de naam Input gekregen en is vanaf vandaag verkrijgbaar.

Reageer

Geef een reactie

*