De buitenlandpagina’s worden overgeslagen’

Hoe kunnen de Nederlandse media een groter publiek bereiken met hun berichtgeving over het buitenland? Op deze vraag hoopt Lokaalmondiaal begin 2014 antwoord te kunnen geven. Momenteel bevindt het onderzoek zich nog in de voorbereidende fase, aldus programmacoördinator Eva de Vries.

Door: Marco van Nugteren

Het Stimuleringsfonds voor de Pers financiert het onderzoek ‘Buitenlandjournalistiek: kansen en mogelijkheden’ voor € 65.000. De doelstelling is het bepalen van de manier waarop de buitenlandjournalistiek in de Nederlandse media verandert en op welke wijze een groter publiek kan worden bereikt.

"Nederlanders moeten weten wat er in het buitenland speelt, want dan kunnen ze onder meer de ontwikkelingen in hun eigen land beter begrijpen", verklaart De Vries de noodzaak van het onderzoek. "Onze organisatie probeert complexe internationale thema’s toegankelijker te maken voor een groter publiek. Dit onderzoek ligt in het verlengde daarvan."

‘Nieuws kan interessanter’

Het onderzoek, dat dit jaar is gestart, is momenteel in de voorbereidende fase. De Vries kan dan ook nog geen voorlopige resultaten geven, maar wel de algemene visie van Lokaalmondiaal.

"We kunnen niet zeggen dat de Nederlandse media het momenteel niet goed doen, maar wel dat ze beter zouden kunnen. Dat blijkt onder meer uit de debatten met journalisten die wij organiseren. We hebben geconcludeerd dat het publiek te eenzijdig is, dat de buitenlandpagina’s regelmatig worden overgeslagen en dat het nieuws in de krant interessanter zou kunnen zijn. Het zijn vaak lange stukken die zonder achtergrondkennis lastig te begrijpen zijn. Eerlijk is eerlijk: dit zijn geen keiharde feiten, maar het is onze eigen opvatting."

Een manier om een grotere en diversere doelgroep te bereiken is dat media kleinere onderwerpen moeten behandelen, door bijvoorbeeld één burger uit te lichten met wie de lezer zich kan identificeren, in plaats van tien politici. "Het tv-programma Metropolis doet dat heel goed. Zij trekken een ander, breder publiek door kleinere thema’s te behandelen. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe verjaardagen wereldwijd gevierd worden. Dat is prima. Het hoeft niet per se over ingewikkelde thema’s te gaan."

Hoofd- en deelvragen onderzoek

Het onderzoek is gesplitst in een hoofd- en verschillende deelvragen. De hoofdvraag is: Hoe staat het ervoor met de berichtgeving over het buitenland in de Nederlandse media en op welke manier kunnen de media efficiënt inspelen op interne en externe veranderingen wat betreft buitenlandjournalistiek, om zo een groter en diverser publiek te bereiken? Met interne veranderingen worden veranderingen in het journalistieke vakgebied bedoeld, externe veranderingen zijn die op het wereldtoneel, zoals politieke ontwikkelingen.

Deelvraag 1: Hoeveel en op welke manier wordt er in Nederlandse media bericht over het buitenland?

De Vries: "Nieuwsmonitor voert voor ons een nieuwsanalyse uit. Zij onderzoeken in welke programma’s welk nieuws verschijnt, op wat voor tijdstippen, dat soort dingen…"

Deelvraag 2: Hoe waardeert de Nederlandse nieuwsconsument de berichtgeving over het buitenland in Nederlandse media?

De Vries: "Het onderzoeksbureau Ruigrok Netpanel houdt voor ons een enquête onder het Nederlandse publiek. We willen niet alleen weten waar de consument het nieuws vandaan haalt en wat hij ervan vindt, maar vooral hoe hij denkt dat het beter zou kunnen. Moet er bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan andere landen of moet het nieuws op een andere manier gebracht worden?"

Deelvraag 3: Op welke manier verandert het werk en de positie van de buitenlandcorrespondent/buitenlandjournalist?

De Vries: "Denk aan: meer freelancers, minder budgetten, meer opdrachtgevers. We hebben dit onderdeel gekoppeld aan ons journalistieke trainingsprogramma: Beyond Your World. Twintig jonge journalisten gaan naar tien verschillende landen om ieder vijf correspondenten te interviewen. Binnen dit onderdeel werken we nauw samen met De Buitenlandredactie."

Deelvraag 4: Welke nieuwe methoden en werkwijzen vloeien voort uit de veranderingen en op welke manier kunnen de media hier efficiënt gebruik van maken?

De Vries: "Hiervoor ondervragen de twintig jonge journalisten de redacties in Nederland, maar ook weer de correspondenten ter plekke. Ze zullen in ieder geval ingaan op de samenwerking met lokale journalisten, op multi- en crossmediale kansen en op het freelancen."

Lokaalmondiaal presenteert de resultaten begin 2014. Niet alleen in een rapport, maar ook in een magazine. "Dat leest lekkerder weg. Daarnaast houden we tegen die tijd een thema-avond over buitenlandjournalistiek, zodat iedereen die dat wil met elkaar in discussie kan gaan", aldus De Vries.

Reageer

Geef een reactie

*