Debat tijdens opening Mediacentrum Brabant

De samenwerking tussen Omroep Brabant en BN DeStem in West-Brabant is officieel van start gegaan. Door gezamenlijk kort nieuws te verwerken, hopen de redacties meer tijd over te houden voor achtergrondverhalen en onderzoeksjournalistiek. Daarnaast debatteerden de aanwezigen over het steunen van de regionale journalistiek.

Tijdens de bijeenkomst in Breda ondertekenden hoofdredacteuren Johan van Uffelen (BN DeStem) en Henk Lemckert (Omroep Brabant) een overeenkomst waarmee het project officieel start. Zes journalisten, drie van elk medium, verwerken in West-Brabant voortaan samen het korte nieuws, zoals 112-berichten en evenementen.

Afrekenen op meer verdieping

Het mediacentrum is nu anderhalve week in gebruik, vertelt Jan Bierhoff, coördinator van het project namens het Stimuleringsfonds. Het Fonds steunde het experiment eind 2012 via de regeling Regionale Samenwerking. "In de zomer zijn de journalisten geselecteerd en afgelopen weken zijn ze klaargestoomd voor het experiment. Daarbij ging het vooral over het maken van multimediale producties, dus zowel het schrijven van artikelen als het maken van filmpjes", aldus Bierhoff.

Het is voor het eerst in Nederland dat twee concurrenten van een private en publieke sector een gezamenlijke redactie opzetten. Toch zien sommige criticasters het project als een simpele bezuinigingsmaatregel. Dat is volgens Bierhoff te kort door de bocht. "Ik zie het meer als efficiëntiemaatregel. Bepaalde dingen deden beide media altijd al dubbel. Door de samenwerking komt er energie vrij waarmee ze efficiënter 112-nieuws behandelen en er meer ruimte is voor verdieping. En op die belofte mogen ze ook worden afgerekend."

Samenwerking bevorderen

Tijdens de bijeenkomst vond ook een debat plaats over de regionale journalistiek, met onder meer Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, provinciebestuurster Brigite van Haaften, afgevaardigden van het ministerie van OCW en Susan Duinhoven bestuursvoorzitter van Wegener.

Van de Donk sprak de ambitie uit om een vergelijkbaar experiment op te zetten voor de gehele provincie. Informele gesprekken daarover tussen de regionale omroep en dagbladen lopen al, weet Bierhoff. Dat de provincie het project steunt betekent overigens niet ze dat in financiële zin doen. "Dat zal voornamelijk gebeuren via het onderzoeken en vinden van geldstromen. De provincie zet al zijn prestige in zodat er een vitaal medialandschap blijft bestaan. Maar dus niet met geld, maar met politieke invloed."

Een voorbeeld daarvan is meer samenwerking tussen regionale media, culturele centra en bibliotheken, vertelt Bierhoff. Bij BN DeStem verhuizen kleine redacties van industrieterreinen naar ruimten bij bibliotheken en culturele centra. Zo bezuinigen de redacties op kosten en zitten ze vaak weer midden in het centrum van de stad. "De provincie wil daarmee structurele werkverbanden tussen media en cultuur bevorderen."

Hulp voor lokale journalistiek

De aanwezigen debatteerden verder over de beslissing van het kabinet om de regionale omroepen onder te brengen in het nationale omroepsysteem. Omroep Brabant ziet de maatregel als een gevaar voor de uitvoering van dit project, vertelt Bierhoff, gezien de regie daarmee vanuit Hilversum gebeurt en ze zelf de touwtjes uit handen geven.

OCW-directeur Hermineke van Bockxmeer antwoordde dat de regie best vanuit de regio kan gebeuren en dat daarvoor inhoudelijk aan het besluit niks hoeft te veranderen. Omroep Brabant-hoofdredacteur Henk Lemckert vond dat te vrijblijvend en wenst bestuurlijke autonomiteit. "Dat blijft de komende tijd dus nog wel een bron van spanning", aldus Bierhoff.

Bekijk de video

Bekijk een video over de bijeenkomst gemaakt door Omroep Brabant.

Bron: Omroep Brabant/BN DeStem

Lees meer

Op 27 september houdt het Fonds een studiemiddag over de regionale journalistiek. De drie projecten die het Fonds steunde via de regeling Regionale Samenwerking presenteren hun vorderingen. Daarnaast is de studiemiddag bedoeld om met de sector in discussie te gaan over oplossingen. Meer informatie en aanmelden kan hier

Reageer

Geef een reactie

*