Dit gaat het fonds komend jaar doen

Het Stimuleringsfonds gaat komend jaar veel nieuwe dingen doen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de journalistiek en naar het effect van media-ownership op uitgeverijen. Daarnaast beginnen we met de opzet van regionale mediacentra verspreid over het land.

Door: Pieter Rebel

Scenario-onderzoek

De journalistieke sector is in beweging en blijft zich aanpassen aan technologische ontwikkelingen en veranderende verdienmodellen. Het Stimuleringsfonds gaat dit jaar een onderzoek uitvoeren naar de actoren en factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het medialandschap. Door ontwikkelingen in kaart te brengen kunnen scenario’s geschetst worden die een beeld geven van het toekomstige werkveld. Door veranderprocessen tijdig op te merken en in kaart te brengen, kunnen mediabedrijven hier op in spelen en waar nodig op tijd strategiewijzigingen doorvoeren.

Als voorbeeld noemt René van Zanten, directeur van het Stimuleringsfonds, de ontwikkelingen in het gebruik van smartphones bij de mediaconsumptie. "Wanneer de verwachting is dat in 2030 95% van al het nieuws via smartphones bekeken zal worden, wacht als mediabedrijf dan niet af tot 2025 om hier op in te spelen, maar begin er nu al mee." De uitkomsten van het scenario-onderzoek zal mediabedrijven helpen tijdig in te spelen op te verwachten veranderingen in de markt.

Bij het onderzoek is een stuurgroep betrokken die bestaat uit Vincent Kouwenhoven (bestuursvoorzitter Stimuleringsfonds), René van Zanten (directeur Stimuleringsfonds), Marcel Gelauff (hoofdredacteur NOS Nieuws), Harm Taselaar (hoofdredacteur RTL Nieuws), Thomas Bruning (algemeen secretaris NVJ) en Tom Nauta (directeur NDP Nieuwsmedia). Daarnaast wordt er gewerkt met experts uit diverse sectoren.

Onderzoek media-ownership

Naast het onderzoek naar komende veranderingen in het medialandschap, zal er ook onderzoek gedaan worden naar de effecten van het zogeheten media-ownership. Hierbij wordt gekeken wat de effecten zijn van overnames van uitgeverijen door durf- of venturecapitalisten. Zo kochten enkele jaren geleden de investeerders Apax en Mecom respectievelijk Perscombinatie en Wegener.

De vraag is wat het effect hiervan is op het eindproduct, aangezien de ideologie van investeerders niet altijd strookt met die van kranten en uitgevers. Onderzocht zal worden hoe de bedrijfsvoering verandert na een overname. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de winst die een uitgever maakt? Kan die gebruikt worden om innovatie te bekostigen of vloeit deze direct door naar de investeerder?

Regionale mediacentra

De afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking tussen regionale media-instanties niet altijd even soepel verloopt. De oprichting van diverse regionale mediacentra verspreid over het land zal de samenwerking tussen de diverse partijen bevorderen. Ook bieden de centra onderdak aan studenten journalistiek en jonge innovatie bedrijven.

Binnen een regionaal mediacentrum kunnen journalisten van regionale kranten, omroepen en hyperlocals samenwerken en hun krachten bundelen. Deze samenwerking kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Kranten en omroepen kunnen bijvoorbeeld samen aan onderzoeksjournalistieke projecten werken, terwijl de resultaten op lokaal niveau via de hyperlocals verspreid wordt. Deze samenwerkingen zullen interessante mediaproducties opleveren, waarbij meerdere journalistieke organisaties uit de regio betrokken zijn. Het is de bedoeling dat het enthousiasme van deze samenwerking ook zal terugvloeien naar de eigen redacties, wat de samenwerking tussen mediabedrijven op hoger niveau ten goede komt.

Naast de samenwerking tussen mediapartijen, is er ook ruimte voor studenten journalistiek. In samenwerking met opleidingen worden er diverse leer/werkplekken gecreëerd. Bij de opzet van de eerste vier mediacentra zal samengewerkt worden met de opleidingen journalistiek uit Utrecht, Zwolle, Tilburg en Ede. Met de leer/werkplekken kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen en worden ze geïnspireerd tot samenwerken en innovatie. Omdat er ook bij andere opleidingen behoefte is aan leer/werkplekken, zal er gekeken worden of de centra ook gekoppeld kunnen worden aan mbo-opleidingen. Bij deze opleidingen is veel technische kennis die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van journalistieke tools, apps en websites.

Het innovatieve karakter zal komen van startende bedrijven die zich kunnen vestigen in de mediacentra. Door jonge bedrijven in contact te brengen met bestaande media, komen verschillende expertises samen die elkaar kunnen versterken en inspireren. Het is geen strikte vereiste dat de jonge ondernemers producten of diensten leveren waar de partners in het mediacentrum direct mee kunnen gaan werken, wel moeten er een relevantie zijn voor de sector.

De rol van het fonds binnen de mediacentra zal vooral faciliterend en coördinerend van aard zijn. Er is budget om vier centra drie jaar lang draaiend te houden. De vier centra zullen na elkaar opgezet worden, zodat lessons learned meegenomen kunnen worden bij de opzet van nieuwe centra. Het eerste mediacentrum zal nog dit jaar geopend worden, waarna de andere drie volgen. Het is wenselijk op den duur het aantal centra landelijk uit te breiden. Om dit te kunnen financieren zullen samenwerkingsverbanden opgezet moeten worden met bijvoorbeeld de provincies.

Wil je je aanmelden als expert voor het scenario-onderzoek, of wil je om een andere reden contact opnemen naar aanleiding van bovenstaande plannen, mail dan naar secretariaat@svdp.nl.

Lees meer

Reageer

Geef een reactie

*