Een gezamenlijke missie is onontbeerlijk

Met een gezamenlijke druk op de rode knop door twee hoofdredacteuren, een burgemeester en de staatssecretaris van OCW werd maandagmiddag de journalistieke samenwerking tussen een regionaal dagblad en een lokale publieke omroep beklonken. Met ingang van deze zomer gaan TV Enschede FM en de Twentsche krant Tubantia gezamenlijk aan dagelijkse nieuwsgaring doen vanuit Newsroom Enschede.

Door: Quint Kik

Regionale samenwerkingsverbanden op journalistiek vlak lijken de laatste tijd als paddestoelen uit de grond te schieten. Voor zover er al niet binnen een regionaal mediacentrum wordt samengewerkt, zoeken nieuwsmedia in alle hoeken van het land elkaar op om te praten over manieren waarop de nieuwsvoorziening in de regio kan worden verbeterd. Hoe is het zo gekomen en wat zijn de verwachtingen van de betrokkenen in Twente?

Flip van Willigen, directeur TV Enschede FM: "De stadsredactie van TC Tubantia en de omroep hebben een afzonderlijk redactielokaal betrokken in het pand van TV Enschede FM. Dagelijks wordt een ochtendoverleg gehouden waarin gezamenlijk beslissingen worden genomen over welk nieuws we die dag via welk platform zullen brengen. Door elkaar aan te vullen willen we de nieuwsvoorziening voor heel Enschede verbeteren."

Samen de uitdaging aangaan

Martha Riemsma, hoofdredacteur van de Twentsche Courant Tubantia: "Sinds november 2014 hebben we veel ervaring opgedaan met allerlei projecten, zoals de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Enschede en de afwikkeling van de ramp met de monstertruck in Haaksbergen. De samenwerking verliep zo goed, dat we besloten de uitdaging aan te gaan om samen het dagelijks nieuws voor Enschede te brengen.

De samenwerking levert volgens beide partners een verrijking van hun platformen op: de expertise op het gebied van video is een welkome aanvulling voor de krant, terwijl de vrijwilligers bij de omroep profiteren van de journalistieke ervaring van de betaalde journalisten. Vooral de dynamiek op de gezamenlijke redactievloer tussen de verschillende platformen, jong en oud, en betaald en vrijwillig is een aanwinst voor het lokale nieuws in Enschede, aldus Riemsma.

Financieringsvraagstuk niet uit het oog verliezen

Wel benadrukt Van Willigen dat het financieringsvraagstuk op de langere termijn niet uit het oog mag worden verloren. Het was leuk om te zien dat de staatssecretaris onder de indruk was van wat er in Enschede allemaal in de lucht wordt gehouden, maar dat gebeurt met minimale middelen; Van Willigen nodigt overheid, bedrijfsleven en publiek dan ook uit om mee te denken over de toekomstige bekostiging van de lokale nieuwsvoorziening.

Op de vraag of de samenwerking tussen het dagblad en de omroep ook iets gaat opleveren voor het Regionaal Media Centrum Twente waarbinnen TV Enschede FM sinds 2012 samenwerkt met lokale omroepen en opleidingen in de regio, geven beide aan de resultaten van de pilot af te willen wachten. Wel wordt al geprobeerd de koppeling te leggen met een huis-aan-huisblad (Hellendoorn) en een hyperlokale nieuwssites (Borne). In Almelo maakt Tubantia samen met de lokale omroep een live discussieprogramma voor de radio.

Samenwerking moet op natuurlijke wijze ontstaan

Welke lessen kunnen vergelijkbare initiatieven elders in het land trekken uit de samenwerking tussen Tubantia en TV Enschede FM? "Cruciaal is het op voorhand vaststellen van wat je aan elkaar denkt te kunnen hebben en verder is een gezamenlijke missie onontbeerlijk" meent Riemsma. Van Willigen voegt daar aan toe "De werkwijze moet zo veel mogelijk bottom-up zijn, de samenwerking op de redactievloer moet op natuurlijke wijze ontstaan doordat medewerkers gemotiveerd zijn en de urgentie ervan inzien. En gewoon zo snel mogelijk beginnen, natuurlijk".

Lees ook

Reageer

Geef een reactie

*