Een goed idee komt zelden alleen’

Innovatie is sinds 2010 één van de speerpunten van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Toen zijn we gestart met de persinnovatieregeling, aanvankelijk gericht op de meer traditionele krantenbedrijven, maar gaandeweg steeds meer opengesteld voor nieuwe en andersoortige initiatieven. Eind 2012 is daar The Challenge bijgekomen; de regeling gericht op jonge, ondernemende mensen die de journalistiek een warm hart toedragen. Wij geloven namelijk dat innovatie een belangrijk middel is om de rol die de journalistiek in een democratische samenleving vervult overeind te houden. Met onze innovatieregelingen willen we bestaande en nieuwe bedrijven prikkelen om met vernieuwende journalistieke ideeën te komen. Daarnaast willen we het innovatieklimaat verbeteren door resultaten van de innovatieprojecten te delen. En dat geldt ook voor projecten die mislukken, omdat ook daar lessen uit te trekken zijn.

Door Rick van Dijk, operationeel directeur

Zevende ronde persinnovatie

Deze week gaat de zevende ronde van de persinnovatieregeling van start. Deze regeling hebben we vanaf 2010 voortdurend aangepast op basis van onze eigen ervaringen en de opmerkingen en adviezen van buitenstaanders. Zo hebben we het maximale subsidiebedrag teruggeschroefd naar 100.000 euro en is het matchingprincipe – wat betekent dat het Fonds ideeën voor maximaal de helft van de begroting financiert – ingevoerd. Ook toetsen we een idee eerst op journalistieke innovativiteit en haalbaarheid voordat een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Dat bespaart ons en de indiener een hoop tijd. Ook kunnen de plannen tijdens het aanvraagproces verbeterd worden naar aanleiding van feedback van innovatie-experts.

Meer nadruk op haalbaarheid

In de zevende ronde hebben we opnieuw een aantal veranderingen doorgevoerd. We gaan nog meer de nadruk leggen op de haalbaarheid, door extra te letten op de manier waarop getest is of er behoefte is aan het journalistieke product. Ook kijken we extra naar de schaalbaarheid van het product en gaan we na wie essentiële partners zijn en of samenwerking mogelijk is. Nieuw is ook dat er, net als bij The Challenge, een subsidie van maximaal 20.000 euro beschikbaar is voor start-ups en kleinere initiatieven zoals lokale nieuwsaanbieders. Het matchingprincipe wordt onder de 20.000 euro niet toegepast.

The Challenge

Op 6 maart was de finale van The Challenge 2014 en maakten we de drie winnaars bekend die bovendien kans maken op het winnen van De Tegel Toekomst Prijs op 27 maart. De winnaars krijgen alle drie 20.000 euro startsubsidie. Dat lijkt veel geld en dat is het ook, maar 20.000 euro is bij lange na niet voldoende om je eigen bedrijf te runnen. Ze kunnen er bijvoorbeeld niet hun eigen salaris van betalen en doen vaak nog freelance klussen om van rond te komen. Dat dat niet makkelijk is, heeft in ieder geval één winnaar van de vorige Challenge mogen ervaren (JOB). Maar dat het niet onmogelijk is, bewijst weer een andere winnaar (LocalFocus). Overigens krijgt geen van de winnaars dit bedrag in één keer, maar wordt het uitbetaald op basis van de voortgang. Dat kan ook minder zijn dan 20.000 euro, maar in elk geval niet meer.

Het vervolg

In het najaar houden we de achtste ronde van de persinnovatieregeling en beginnen we ook met The Challenge 2015. Ook voor The Challenge geldt dat we het format aanpassen op basis van onze eigen ervaringen en ontwikkelingen in de journalistiek. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld vergelijkbare initiatieven gestart (NuLab en de Vierde Verdieping) en we gaan bekijken hoe we deze initiatieven op elkaar kunnen afstemmen.

Journalistieke innovatie

Tot slot nog iets over het innovatieve gehalte van de ideeën die subsidie van ons krijgen. Goede ideeën komen zelden alleen en als ze alleen komen, moet je je afvragen of het een goed idee is. De tijd kan bijvoorbeeld nog niet rijp zijn. Het idee voor een iTunes (later Spotify) voor het nieuws bestond al jaren voordat de Elinea-, Myjour- en Blendle-achtigen opdoken en nu succesvol lijken te worden. Daarnaast zijn de meeste innovaties een doorontwikkeling van bestaande ideeën. Als gevraagd wordt om een succesvol voorbeeld te noemen van innovatieve journalistiek, dan wordt vaak Snow Fall van The New York Times genoemd. Maar de NYT was zeker niet de eerste en ook niet de laatste als we kijken wat daarna The Guardian en ook NRC hebben gemaakt. Wat ik maar wil zeggen: echt revolutionaire ideeën komen niet zoveel voor. Het is wel zaak om aandacht te vragen voor al die vernieuwende initiatieven, omdat het gelet op de dalende oplages van kranten en tijdschriften meer dan ooit noodzakelijk blijft dat geëxperimenteerd wordt met nieuwe platforms, distributiemodellen, journalistieke werkwijzen en ja, ook verdienmodellen. Want aandacht voor de commerciële kant betekent niet dat je je ziel aan de duivel verkoopt, maar wel dat je aandacht hebt voor de bedrijfsmatige aspecten van je journalistieke onderneming: van een goede boekhouding tot het verkopen van je journalistieke product als merk. In de woorden van investeerder Marc Andreessen:

"The news business is a business like any business. It can and should be analyzed and run like a business. Thinking of news as a business is not only NOT bad for quality, objective journalism, but is PRO quality, objective journalism. A healthy business is the foundation for being able to build high quality products, and to do so sustainably. That includes journalism. Analyzed as a business, the news industry is going through a fundamental restructuring and transformation, for worse and for better."

Is het gemakkelijk? Nee. Is het te proberen? Vast en zeker. Er liggen genoeg kansen voor het grijpen en het Stimuleringsfonds voor de Pers wil het grijpen van die kansen en het creëren van journalistieke innovaties graag stimuleren.

Lees verder

Reageer

Geef een reactie

*