Een regeling voor samenwerking

Culture eats strategy for breakfast. Ik weet niet wie het precies heeft verzonnen, maar het is de laatste jaren veel gebruikt in de mediawereld. Vooral om aan te geven dat je van alles kunt verzinnen om nieuwe wegen in te slaan, maar dat de belangrijkste slag dikwijls binnen het eigen bedrijf moet worden gevoerd met de medewerkers die helemaal geen vernieuwing willen. Medewerkers die zitten gevangen in een web van routine, angst voor verandering en mooie herinneringen aan vroeger.

Er was het rapport van The New York Times, waaruit bleek dat de meeste innovatie vast liep op gebrek aan medewerking in eigen huis. Maar ook in eigen land zijn er inmiddels proefschriften verschenen (Kees Buys, Klaske Tameling) waarin aandacht wordt gevraagd voor de niet te beredeneren neiging om vast te houden aan het vertrouwde, zelfs als uit alles blijkt dat het vertrouwde geen bestaansrecht meer heeft. Jeroen Smit, onlangs afgetreden als hoogleraar journalistiek in Groningen, heeft het keer op keer betoogd: de grootste bedreiging voor innovatie zijn de mensen die het zouden moeten doen.

Bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zien we dikwijls dat projecten waar grote uitgevers op stuklopen, door start-ups in korte tijd tot bloei worden gebracht. Je zou dus denken: ga samenwerken, zorg dat je als groot bedrijf bondgenootschappen sluit met die kleine bedrijfjes, vind daar een vorm voor. Zoals we ook zien dat er inmiddels drieduizend werkloze journalisten in ons land zijn. Geen idee wat de criteria zijn voor ‘een werkloze journalist’, maar hoe dan ook zijn het er veel. Dat betekent weer dat de opleidingen journalistiek het verwijt krijgen studenten op te leiden voor werkloosheid. En ondertussen zien we uit onderzoek dat met name in de regio het aanbod aan relevant nieuws steeds magerder wordt en in kleinere gemeenten zelfs schaars.

Al die gedachten, signalen en overwegingen hebben geleid tot een nieuwe subsidieregeling; de staatssecretaris had hem al aangekondigd. Wat zou het fantastisch zijn als met name partijen in de regio meer zouden samenwerken. En dan niet alleen op het gebied van exploitatie (samen een gebouw delen), maar vooral in het zoeken naar nieuwe wegen, het samenwerken met nieuwe partners, het zoeken naar vernieuwing, het betrekken van studenten daarbij.

Zo’n regeling kent een lange ontstaansgeschiedenis, immers: Culture eats strategy for breakfast. Maar hij is er nu toch. We gaan nog dit jaar een pilot beginnen rond regionale samenwerking en we hopen de komende tijd vier van die samenwerkingsverbanden te kunnen ondersteunen. De opzet is eigenlijk eenvoudig: vind met elkaar iets waarvan je het sterke vermoeden hebt dat het de nieuwsvoorziening in jouw regio ten goede gaat komen.

Daar is geen format voor, dat zal ook per regio verschillen. Wèl geldt, dat aanvragen die aan meerdere wensen tegemoet komen, meer kans maken. Dus het betrekken van start-ups daarbij, het bieden van een leerwerkplaats aan studenten (journalistiek, design, techniek) levert in de aanvraag ‘bonuspunten’ op. Maar verder is het vrij: samenwerken met bibliotheken, hyperlocals, regionale of lokale omroepen, culturele instellingen, freelance-collectieven, dagbladen, huis-aan-huiskranten, alles kan.

Voor alle duidelijkheid, het is niet de bedoeling dat grote en kleine ondernemingen zich met hun hele hebben en houden aan elkaar verbinden, de bedoeling is dat de deelnemers één of meerdere mensen afvaardigen om aan zo’n samenwerking invulling te geven. Daarmee ontstaat in zo’n regio ? zo stellen wij ons dat tenminste voor ? een soort rebellenclubje dat niet wordt geplaagd door al die ballast van het vertrouwde en angst voor het nieuwe. Dat clubje is de plek waar iedereen van alles kan laten uitproberen, zonder dat het van invloed is op de bestaande bedrijfsvoering. Goede ideeën worden geadopteerd, slechte snel vervangen door nieuwe.

Alle voorwaarden voor inschrijving zijn hier te vinden. We hopen dat het leidt tot creativiteit, enthousiasme en uiteindelijk mooie initiatieven.

René van Zanten is Algemeen Directeur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Reageer

Geef een reactie

*