Eerste website online, maar niet zonder horten en stoten

In 2011 begon het project Lokaal NieuwsNet aan de ontwikkeling van een online platform dat het lokale en regionale uitgevers makkelijker maakt om hun nieuwswebsites te beheren. Hiervoor ontving Lokaal NieuwsNet €67.127,05 subsidie van het Stimuleringsfond. Onlangs ging de eerste website online, maar niet zonder horten en stoten.

Door: Eef Berends

Voordat de eerste website online kon, moesten er een hoop tegenslagen overwonnen worden, vertelt initiatiefnemer Herman Smorenberg. "We hebben ons ontzettend verkeken op de grootte en zwaarte van het project. Het schijnt zo te zijn dat er met dit soort ICT-projecten altijd enorm veel vertraging wordt opgelopen, maar dat wisten we van tevoren niet."

Nieuw content management systeem

De inspiratie voor het project kwam zes jaar geleden. "Ik sprak op een bijeenkomst met veel uitgevers. Ze hadden allemaal moeite met hun online nieuwsvoorziening. Iedereen wist dat er iets mee gedaan moest worden, maar niet hoe we dat moesten gaan doen," vertelt Smorenberg. "Zo kwam ik op het idee van het ontwikkelen van Lokaal NieuwsNet."

Lokaal NieuwsNet is een systeem dat lokale en regionale nieuwsbedrijven helpt met de online nieuwsvoorziening. Het is een Content Management System dat het voor uitgevers makkelijker maakt om met hun websites nieuwe technologieën bij te houden en op een makkelijke manier een moderne site te kunnen presenteren.

Ontwikkelingen zijn moeilijk bij te benen

"De ontwikkelingen op dit gebied gaan zo ontzettend snel, dat is moeilijk bij te benen. In ons eerste voorstel stond nog dat artikelen via Hyves gedeeld konden worden, maar inmiddels kan dat natuurlijk niet meer."

Niet alleen de snelle ontwikkelingen waren een probleem, ook de financiering van het project had veel voeten in de aarde. "We hebben enorm veel moeite gehad met de financiering. De subsidie van het Stimuleringsfonds was een geweldige impuls, maar uiteindelijk hadden we meer geld nodig. We hebben zelf ook veel geïnvesteerd, maar dat was niet genoeg. Er zijn zelfs momenten geweest dat we dachten dat het hele project moest worden afgeblazen. Gelukkig hebben we vorig jaar een nieuwe investeerder gevonden, daardoor kon Lokaal NieuwsNet er toch komen."

CMS 1.0

"Tijdens het project liepen we steeds tegen problemen aan. Dan dachten we samen met de programmeurs dat alles goed werkte, maar bleek tijdens het testen toch dat er iets niet goed zat. Dat heeft enorm veel tijd gekost. Dat hebben we echt onderschat."

Onlangs ging de eerste website live die het systeem gebruikt; arenalokaal.nl, de website die Smorenberg zelf beheert. "Dat wil niet zeggen dat het systeem nu klaar is. Het is echt een CMS 1.0, zal ik maar zeggen. Met zo’n systeem ben je eigenlijk nooit klaar, er komen altijd weer nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden bij."

Geplande portal kwam niet van de grond

In het eerste voorstel was er een grote rol weggelegd voor de ontwikkeling van een portal. Een manier waarop de verschillende uitgevers en websites die werken met het CMS gemakkelijk artikelen kunnen uitwisselen. "We zijn tot de ontdekking gekomen dat het portal in de eerste fase minder belangrijk was dan we vooraf dachten," concludeert Smorenberg. "Eerst moet de basis goed zijn, voordat je met een portal aan de slag kunt."

Doordat het portal niet van de grond is gekomen, terwijl dit wel onderdeel was de van subsidieaanvraag, heeft het Stimuleringsfonds besloten de laatste subsidietranche van 10 procent niet uit te betalen.

Behoefte blijft

Ondanks dat er de nodige vertraging is geweest en er nu nog maar één website gebruik maakt van het systeem, denkt Smorenberg wel dat er de komende maanden meer gebruikers zullen komen. "In al die jaren dat we bezig zijn, is er één ding niet veranderd: lokale media hebben echt behoefte aan goed functionerende websites en daar hebben ze nog steeds moeite mee. Dus de vraag naar een CMS zoals Lokaal NieuwsNet is er absoluut."

Do’s & Don’ts – 3 tips van Herman Smorenberg

Waan van de dag

Houd de waan van de dag in de gaten, dingen kunnen snel anders lopen en daar moet je dan op in spelen.

Financiële buffer

Zorg dat je een flink stuk back-up hebt in de financiering om tegenvallers op te kunnen vangen.

Vertraging

Houd in je planning rekening met eventuele vertragingen, want die loop je al snel op.

Reageer

Geef een reactie

*