eLinea op zoek naar magische betaalgrens

Het platform eLinea startte afgelopen week met een betatest voor zijn nieuwe app. Het bedrijf wil de Spotify voor artikelen worden, met ‘all-you-can-read’ voor een vast bedrag per maand. Dit voorjaar maakt het platform zijn rentree.

Door: Bas Klaassen

eLinea probeerde in 2011 al voet aan de grond te krijgen met de verkoop van losse content, maar trok te weinig betalende lezers en sloot zijn deuren voor een herbezinning. Eigenaar eReaders Groep investeerde de afgelopen jaren zo’n 1 miljoen in het project en ook het Stimuleringsfonds voor de Pers steunde zowel het eerste project als de huidige doorstart die mei/juni online gaat.

Tien euro de magische grens?

Nieuw aan de app is dat lezers nu op artikelniveau directe toegang hebben tot alle artikelen van alle deelnemende kranten, tijdschriften en journalisten, zegt Michel Suijkerbuijk, directeur eLinea. Lezers kunnen niet alleen losse artikelen aanschaffen, maar ook een all-in-abonnement afsluiten waarmee ze voor een vast maandbedrag toegang hebben tot alle aangeboden artikelen. De hoogte van het dat bedrag is nog onbekend. eLinea startte afgelopen week een bétatest onder honderd gebruikers om antwoorden op onder meer die vraag te vinden.

eLinea zoekt daarmee naar de magische grens voor lezers om te betalen per maand. Wellicht tien euro, net zoals een Premium Spotify-account? De zaak ligt gecompliceerder, zegt Suijkerbuijk. Sommige uitgevers vinden dat bedrag te laag. "Op dit moment weten we nog niet exact wat het tarief wordt. Dat ligt ook aan de prijzen die uitgevers voor hun artikelen vragen en de frequentie waarmee mensen met een abonnement artikelen kopen. De bétatest helpt ons inzicht te krijgen in die zaken."

Debranding van merken uitgevers

In 2011 wist eLinea een aantal grote spelers waaronder NRC en Elsevier aan zich te binden. Of deze – en andere – titels nu opnieuw in zee gaan met eLinea wordt volgens Suijkerbuijk pas duidelijk na de betatest. Paul Disco, marketingdocent en voormalig uitgever van de Groene Amsterdammer, ziet weinig meerwaarde in het platform voor uitgevers. Deelname aan eLinea leidt volgens hem tot ‘debranding’ van de merken van uitgevers. "Als je zoals eLinea alle artikelen in een grote hoed gooit, dan boeit het de consument niet meer uit welk medium een artikel komt. Het zit tóch wel in die hoed. Merken van de uitgevers worden dan minder waard."

Suijkerbuijk is het hiermee oneens en denkt dat eLinea juist kan bijdragen aan de uitstraling van de deelnemers. "We besteden in tegenstelling tot wat Paul Disco denkt juist veel zorg aan branding van de uitgevers. Bij elk artikel staat altijd heel duidelijk het logo en de naam van de titel waaruit het artikel komt. Die herkomst zegt mijns inziens ook heel veel over de kwaliteit van het product."

Een ander kritiekpunt is kannibalisatie. Lezers zouden met een abonnement op eLinea hun huidige abonnementen bij tijdschriften en dagbladen opzeggen. Suijkerbuijk zegt dat dit een bekende reflex uit de traditionele uitgeefwereld is. "Maar uit de test die we doen blijkt dat dit maar voor heel weinig mensen geldt. Ongeveer 90% van de mensen die zeggen te willen betalen voor een product zoals eLinea, geven aan dat het niet ten koste gaat van hun bestaande abonnementen, maar dat het ernaast komt."

150.000 betalende gebruikers

Van de opbrengst van elk op eLinea aangeschaft artikel gaat zo’n 70% naar de uitgevers. De prijzen van die artikelen liggen in de testversie tussen de 10 en 60 eurocent. Paul Disco heeft daarom zijn twijfels over de rendabiliteit. "Reken maar uit hoeveel artikelen je dan moet verkopen om echt wat te verdienen. Dat zijn er heel wat. Bovendien zijn er kosten aan verbonden, zoals administratiekosten."

Volgens Suijkerbuijk valt dat mee: "Uitgevers hebben heel weinig kosten. Over het algemeen zijn de artikelen al geschreven, die hoeven niet gemaakt te worden. Er is geen entree fee." De inkomsten moeten volgens hem bovendien vooral komen uit abonnementen en niet uit de verkoop van losse artikelen, dat vooral als een service voor de lezers moet worden gezien. Het platform streeft ernaar om binnen drie jaar te groeien naar 150.000 betalende gebruikers.

De slag om de lezer

Verschillende startups richten zich dit jaar op de slag van de losse artikelen. Het platform Myjour, met artikelen van onder meer De Nieuwe Pers en Computer!Totaal, is sinds 6 maart 2013 actief. Verder lanceren de startups Blendle, Yournalist en Breev.me komende jaar ook hun platformen. Daarmee lijkt de slag om de lezer los te barsten.

Suijkerbuijk ziet dit anders. "Ik ervaar het niet als een concurrentiestrijd. We doen echt heel andere dingen. Yournalist legt zich bijvoorbeeld vooral toe op het crawlen van nieuwssites en dat wordt dan automatisch gefilterd voor jou. Bij ons ligt het accent op betaalde premium content. Bovendien worden de artikelen anders aangeboden."

Update

Aangepast dat pas na de betatest duidelijk is of NRC, Elsevier en andere titels meedoen aan het nieuwe platform.

Reageer

Geef een reactie

*