Experimenteren met auteursabonnementen

Toen uitgever Wegener in maart 2012 de stekker uit De Pers trok, was dat niet het einde voor het gratis dagblad. Het onderste werd uit de kan gehaald om een digitale doorstart te maken. Met succes, maar afgelopen zomer viel dan toch het doek voor de merknaam De Nieuwe Pers (DNP) door een fusie met ThePostOnline. Uitgever Jan-Jaap Heij vertelt over het experimenteren met auteursabonnementen en de stap voorwaarts met ‘grote broer’ ThePostOnline.

Door: Sean van der Steen

Het Stimuleringsfonds zag wel heil in het plan van De Pers om betaalde auteurskanalen in te bouwen in DNP en verstrekte eind vorig jaar een subsidie van 24.800 euro.

Het project kreeg de naam The Daily You en was innovatief vanwege een direct(er) contact tussen lezers en journalist én vanwege het beoogde gebruiks- en betaalgemak voor de consumenten.

Merkrechtelijke kwesties

Na afloop van het project The Daily You fuseerde DNP afgelopen zomer met ThePostOnline. De naam ‘De Nieuwe Pers’ verdween, maar het concept leeft voort onder de naam TPO Magazine. Jan-Jaap Heij, voorheen directeur van DNP maar nu uitgever van ThePostOnline, is tevreden met de fusie en is zelfs blij dat de naam De Nieuwe Pers verleden tijd is. "Dat is voornamelijk om een juridische reden. Er waren wat merkrechtelijke kwesties rond de namen ‘De Nieuwe Pers’ en DNP. Toen we in gesprek raakten met aandeelhouder Veronica over een fusie met ThePostOnline, waren we er snel uit dat het niet De Nieuwe Pers moest gaan heten en ook niet DNP."

De fusie was niet noodzakelijk voor het voortbestaan van DNP, zegt Heij. "Financieel hadden we verder gekund, ik had een begroting voor een jaar of drie." De fusie met ThePostOnline was vooral voordelig vanwege de schaalvergroting die ermee gepaard gaat. "Het is altijd mijn ambitie geweest om het op een wat grotere schaal te doen. Dat kun je op verschillende manieren realiseren, een fusie is er daar één van." Volgens Heij waren alle partijen het erover eens dat een fusie een stap voorwaarts zou zijn. "De abonneeaantallen waren voldoende om verder te kunnen gaan, maar niet om een bloeiend bedrijf op te kunnen bouwen. Dat doe je ook niet in een half jaar."

Vijf procent van het totaal aantal bezoekers

Dat de tone of voice van ThePostOnline en DNP verschillen, is volgens Heij geen probleem. ThePostOnline vormt een springplank voor DNP: "We hadden een grote broer nodig om samen mee op te kunnen trekken. Wij hadden, net als alle andere initiatieven die werken met betaalde content, de behoefte om stukken op een veel grotere schaal te kunnen publiceren."

Heij denkt dat de lezers van ThePostOnline willen betalen voor stukken uit het online magazine, omdat het diepgravende artikelen zijn. Maar hij heeft niet de illusie dat het storm gaat lopen op de servers. "Internationaal gezien heeft het publiek dat betaalt voor content op sites een omvang van 5 procent van het totale publiek op die sites. Wat ik met TPO Magazine eerst wil, is dat het bezoekersaantal vijf procent van het totaal van ThePostOnline wordt. Dat is realistisch op het ogenblik."

De optie om losse artikelen te kopen

Met die bezoekersaantallen kunnen de auteurs van TPO Magazine extra inkomen verdienen: gemiddeld 13 euro netto jaaropbrengst per abonnee. Gemiddeld zijn er 100 abonnees per auteur, blijkt uit het eindverslag. Heij: "Uiteraard is het voor een wat bekendere journalist eenvoudiger om die abonnees te werven. Maar we wilden niet alleen bekende journalisten hebben, maar juist journalisten die leuke stukken maken." Ook is het niet de bedoeling dat TPO Magazine de enige inkomstenbron vormt voor de deelnemende journalisten. Gemiddeld besteden ze een halve tot hele werkdag aan het onderhouden van hun auteurskanaal. Heij spreekt daarom liever van een ‘aanvullend inkomen en naamsbekendheid’.

Dankzij de ervaringen met project The Daily You weet Heij precies wat er nog ontbreekt bij het verkopen van auteursabonnementen: de optie om artikelen los te verkopen. "De minimumprijs voor een aankoop in de iTunes Store is 89 cent. Bedrijven als eLinea en Blendle hebben daar eigen oplossingen voor verzonnen. Maar wat op dit moment digitaal nog niet kan, is bij wijze van spreken op een Facebook-link van een artikel klikken waar je in principe best 25 cent voor zou willen betalen. En dat dan gewoon kopen zonder gedoe. Dat zou eigenlijk wel moeten."

Bekijk TPO Magazine
Lees het bestuursbesluit
Artikel fusie DNP/TPO: ‘What’s in a name?’

Lees het eindverslag over het project The Daily You

Reageer

Geef een reactie

*