Extra geld voor Blendle

Het Stimuleringsfonds voor de Pers verstrekt na een bezwaarschriftprocedure extra subsidie aan het innovatieve project Blendle. De totale subsidie wordt door het besluit verhoogd met € 25.000.

Eerder had het bestuur besloten het project te subsidiëren met een bedrag van maximaal € 75.000. Tegen het besluit tekende Blendle bezwaar aan. Blendle voerde aan dat de managementkosten, die het Stimuleringsfonds in eerste instantie niet subsidieerde, van groot belang zijn voor een correcte en geslaagde uitvoering van het project. Na het verstrekken van de missende specificatie van deze kosten en duidelijke uitleg besloot het bestuur deze kosten van het project alsnog te subsidiëren en het bedrag te verhogen tot € 100.000.

Het project blijft door het besluit verder ongewijzigd. Blendle startte op 15 december 2012 met het project en de looptijd bedraagt een jaar. Blendle gaat in het project losse, betaalde artikelen van uitgeverijen verkopen via een HTML5-app beschikbaar voor PC, tablet en smartphone. Vernieuwend aan de app ten opzichte van andere initiatieven is met name de opzet van een sociaal netwerk in de app. Eind maart 2013 start Blendle met een test waarbij 500 geselecteerde personen toegang krijgen tot de app.

Toewijzingsgrond

Het bestuur wees de aanvraag toe op grond van de tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie, die de mogelijkheid biedt tot het subsidiëren van een project ten dienste van vernieuwing in de persbedrijfstak. Subsidies voor projecten worden toegewezen op basis van matching waarbij de aanvrager de helft van de kosten voor eigen rekening neemt.

Aan de subsidieverlening is de gebruikelijke verplichting gekoppeld dat het project moet worden uitgevoerd zoals het is aangevraagd. Dit wordt tussentijds en na afloop van het project getoetst aan de hand van inhoudelijke en financiële rapportages.

Lees het interview met initiatiefnemer Marten Blankesteijn
Lees het bestuursbesluit over de subsidietoewijzing

Reageer

Geef een reactie

*