Extra geld voor Fosfor 2.0

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek verstrekt na een bezwaarschriftprocedure extra subsidie aan het project Fosfor 2.0. De totale subsidie wordt door het besluit verhoogd met € 21.420.

Fosfor voerde aan dat de niet-subsidiabel geachte kosten, in dit geval uitvoeringskosten, noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Het bestuur blijft van mening dat een aantal aangedragen overheadkosten niet voor subsidiëring in aanmerking komt, maar gaat mee in het argument dat de kosten van een bedrijf dat in de startfase verkeert voor een belangrijk deel aan de uitvoering van het project dienen te worden toegerekend. Het eerder toegekende maximale subsidiebedrag van € 47.505 wordt daarom met € 21.420 verhoogt. De maximale subsidie voor het project Fosfor 2.0 bedraagt nu € 68.925

Het project blijft door het besluit verder ongewijzigd. Binnen het project Fosfor 2.0 gaat Fosfor Longreads zich omvormen tot een platform dat open staat voor alle uitgevers en auteurs van lange journalistieke verhalen. Kwaliteitsmedia en topauteurs kunnen straks via het platform hun longreads verrijken en distribueren. Daarnaast willen de aanvragers klassiekers uit het longread genre, van de auteurs zelf, van kranten, opinietijdschriften en boekenuitgeverijen, een nieuw leven geven en op een manier ontsluiten die past bij de behoefte van de lezer van nu.

Het platform zal fungeren als toegangspoort tot zoveel mogelijk longreads, zoals bijvoorbeeld Blendle dat is voor krantenartikelen. Daarnaast wordt het huidige Fosfor-platform doorontwikkeld om ervoor te zorgen dat de longreads op elk apparaat te lezen zijn en wordt er een universeel en gebruiksvriendelijk betalingssysteem ontwikkeld dat een kruising is tussen het all-you-can-read en het pay-per-read-model.

Toewijzingsgrond

Het bestuur wees de aanvraag toe op grond van de tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie, die de mogelijkheid biedt tot het subsidiëren van een project ten dienste van vernieuwing in de persbedrijfstak. Subsidies voor projecten worden toegewezen op basis van matching waarbij de aanvrager de helft van de kosten voor eigen rekening neemt.

Aan de subsidieverlening is de gebruikelijke verplichting gekoppeld dat het project moet worden uitgevoerd zoals het is aangevraagd. Dit wordt tussentijds en na afloop van het project getoetst aan de hand van inhoudelijke en financiële rapportages.

Lees ook

Reageer

Geef een reactie

*