Financiële steun voor kinderkrant Jong010

De Stichting Jong010 ontvangt 50.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Met het geld zet de stichting een franchisemodel en bedrijfsstrategie op voor de Rotterdamse kinderkrant ‘Jong010’.

De lokale krant Jong010 wordt maandelijks verspreid in Rotterdam en is gericht op kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De krant bevat lokaal nieuws en achtergronden. Daarnaast maken ook kinderen zelf specials over hun wijk. De stichting Jong010 legt het concept nu vast in een franchise prototype en bedrijfsstrategie.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers besloot op 25 november 2013 om het project financieel te steunen met 50.000 euro in de vorm van een uitkering.

Professionalisering krant

Initiatiefnemer Angelique van Tilburg startte in 2010 met de gratis lokale krant. Ze begon kleinschalig en breidde langzaam uit naar tien deelgemeenten. Met de financiële steun maakt ze nu de stap naar professionalisering van de krant, zodat de redactie onafhankelijk van haar kan gaan werken en het concept verder kan groeien. Het einddoel van het project is een eerste versie van het prototype op 1 juli 2014. Dit prototype vormt dan de blauwdruk voor een vernieuwend bedrijfsmatig en minimaal kostendekkend journalistiek concept in Nederland.

De subsidie is verleend op basis van artikel 8.11 van de Mediawet 2008, dat aan het Stimuleringsfonds voor de Pers de mogelijkheid biedt om subsidie in de vorm van een uitkering te verstrekken aan een persorgaan waarvan de continuïteit in gevaar is en dat een activiteitenplan heeft ingediend dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode. Het Fonds heeft vastgesteld dat dat hier het geval is. De subsidieverlening zal in tranches plaatsvinden en is gekoppeld aan het halen van tussentijdse doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van het prototype.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Binnenkort op Persinnovatie.nl een interview met initiatiefnemer Angelique van Tilburg over het project.

Bekijk de site van Stichting Jong010

Reageer

Geef een reactie

*