Gezamenlijk persbureau voor ‘snel’ nieuws

Een mediacentrum voor de gehele provincie Noord-Brabant. Dat is het uiteindelijke doel van het project ‘Publiek/privaat Regionaal Mediacentrum’ waarbij Omroep Brabant en BN DeStem gaan samenwerken in een gemeenschappelijke nieuwsdienst.

Het mediacentrum zal fungeren als een soort persbureau. Nieuws uit bijeenkomsten en openbare bronnen waaronder overheden, politie en brandweer wordt door beide partijen gezamenlijk gebruikt. De redactionele capaciteit die hiermee vrijkomt gaan beide partijen inzetten voor meer onderzoek, duiding, verdieping en opinie.

Het Stimuleringsfonds voor de Pers stelt voor deze regionale samenwerking een subsidie van €143.250,- beschikbaar. Het project is gestart op 1 januari 2013 en duurt een jaar. Er wordt gestart met een proef in West-Brabant, omdat een provinciebrede samenwerking voor alle partijen nu nog een brug te ver is.

Johan van Uffelen, hoofdredacteur BN DeStem, vertelt meer over de gemeenschappelijke nieuwsdienst.

Wat was de aanleiding voor dit project?

"Omroepen in de regio hebben het moeilijk, onder meer doordat subsidiegelden slinken. Ze zien het zwaard van Damocles boven zich hangen. De meesten vrezen ook dat zij van autonome provinciale zenders zullen veranderen in filialen van de NOS en nog slechts regionale vensters mogen vullen in landelijke uitzendingen. Ook de regionale kranten hebben het bedrijfseconomisch lastig door teruglopende advertentie-inkomsten en abonneeaantallen. Ik zie samenwerking onder deze omstandigheden als logische stap om de serieuze regionale journalistiek overeind te houden. We hebben dezelfde doelen: de mensen in de regio informeren en het bestuur kritisch volgen. In plaats van elkaar te zien als concurrent kun je beter de handen ineen slaan. Kranten kunnen gebruik maken van het audiovisuele materiaal van de regionale omroepen en andersom kunnen de omroepen profiteren van het grote netwerk van bronnen en correspondenten van de dagbladen."

Zorgt de samenwerking niet voor veel coördinatie rompslomp?

"Juist om die reden hebben we ervoor gekozen om te beginnen met een samenwerking op het gebied van nieuws dat wij allemaal op dezelfde manier vergaren. Dat is nieuws dat uit openbare bronnen beschikbaar komt, dus het 112-nieuws, persconferenties, persberichten, gemeenteraadsvergaderingen, provinciemededelingen, openingen en ga zo maar door. Al dat soort nieuws doen we nu ieder voor zich. Dat kost ons veel tijd en energie, terwijl het weinig toegevoegde waarde oplevert. Je moet dat soort actueel nieuws beslist hebben, zeker voor de digitale kanalen. Maar door samen te werken hoeven we dat niet meer dubbelop te doen. Noem het een ANP voor de regio, maar dan vooral gericht op het bedienen van de digitale kanalen, internet en mobiel."

Hoe gaat de samenwerking er concreet uitzien?

"We gaan een aantal mensen van Omroep Brabant en BN De Stem bij elkaar zetten in een gemeenschappelijk persbureau, dat het ‘primaire’ nieuws oppakt. In het pand van BN DeStem in Breda komen beide multimediaredacties fysiek bij elkaar te zitten. Zij zijn al gespecialiseerd in het snel brengen van kort nieuws via de verschillende mediakanalen. Maar je kunt het op termijn ook breder zien: Een mooi voorbeeld is de rechtbank. Wij hebben een zeer ervaren rechtbankverslaggever die iedere officier, rechter en advocaat kent. Als er een grote zaak is stuurt Omroep Brabant een eigen verslaggever vanuit Eindhoven die lang niet zo gespecialiseerd is als onze verslaggever. Dan denk ik: zorgen jullie dat er een cameraman is, dan hebben wij een audiovisuele bijdrage voor internet en jullie maken gebruik van de expertise van onze redacteur."

Niet alle krantenverslaggevers hebben ervaring met televisie maken. Hoe wordt dat ondervangen?

"De redacteuren die bij deze samenwerking worden betrokken, gaan we dat leren. Zij krijgen een televisietraining, waarbij ze les krijgen in het maken van eenvoudige stand-uppers en andere technieken. Een enkeling heeft daar misschien geen feeling mee, maar in de meeste gevallen lukt dat prima."

Wat levert de samenwerking op?

"Wij hebben gerekend dat het persbureau bemand gaat worden door ongeveer vijf tot zes mensen van BN DeStem en Omroep Brabant. Die mankracht speel je vrij voor andere activiteiten. Zij hoeven zich niet meer bezig te houden met het snelle nieuws."

Waar gaan de vrijgekomen journalisten zich meer op richten?

"De functie van de krant is aan het veranderen door de opkomst van digitale media. Bovendien hebben alle dagbladen te kampen met inkrimpingen. Dat dwingt ons tot keuzes. Kranten moeten zich meer gaan richten op inhoud waarmee ze zich daadwerkelijk kunnen onderscheiden: eigen research, achtergronden, verdieping en opinie. Als het snelle nieuws verzorgd wordt door het mediacentrum dan krijgen andere redacteuren meer tijd om zich daar op storten. Wij hebben de brand bij Chemie Pack in Moerdijk en de nasleep echt goed gedaan. Toch hadden we nog meer willen doen aan eigen onderzoek, maar dan loop je uiteindelijk tegen beperkte capaciteit aan. Ook de rest van de krant moet vol, he."

Wat gaat de nieuwsgebruiker merken van de samenwerking?

"Ik denk dat het nieuws op de website van de krant nog sneller zal zijn en veel meer aangevuld met audiovisueel materiaal. De lezer van de krant zal, hoop ik, zien dat we meer duiding en achtergrond bieden. Verhalen die er echt toe doen."

Waar gaat het subsidiegeld voornamelijk naartoe?

"Voornamelijk projectbegeleiding, want we hebben ervoor gekozen om een externe projectleider aan te stellen, zodat de belangen zo neutraal mogelijk behartigd worden. Natuurlijk hebben we natuurlijk werkplekken en infrastructuur nodig: huisvesting, systemen die met elkaar kunnen praten en verbindingen. Daarnaast zullen er ook kosten gemaakt worden om mensen trainingen te bieden."

Wat wordt de moeilijkste uitdaging van het samenwerkingsproject?

"De journalisten – en laat ik dan alleen voor de krant spreken – die niet in het persbureau aan de slag gaan ervan overtuigen dat dit in het belang is van de krant als geheel en dat ze niet meewerken aan het versterken van de concurrent. Er zijn oudere journalisten die bang zijn dat we het nieuws weggeven. In zekere zin doen we dat, maar wat we ervoor terugkrijgen is dat we kunnen gaan verdiepen. En als je kijkt naar de ontwikkeling van de media zal dat de kerntaak worden van de krant. Nieuwsbrenger zijn we al lang niet meer."

Wanneer zal het persbureau in werking treden?

"We willen de derde week van januari het projectplan klaar hebben en een projectleider aanstellen. Begin april moeten we het startsein kunnen geven en beginnen met inrichting en opleiding. Na de zomer gaan we proefdraaien."

En het toekomstperspectief?

"Het liefst zou ik dit project uitgebreid zien met de twee andere Brabantse kranten, het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad. Een Brabants mediacentrum
waarin alle professionele nieuwsmedia in onze provincie samenwerken. Helaas vonden zij het toch nog een stap te ver. Maar goed, we beginnen gewoon in West-Brabant en anderen kunnen dan op enig moment aansluiten. Dat zou héél mooi zijn. Eerlijk gezegd is dat mijn droom."

Reageer

Geef een reactie

*