Gezocht: twee nieuwe bestuursleden SVDJ (vacature)

Nieuws | Vacature
 • Redactie
 • 30 april 2024
 • 452 woorden , 2 min. lezen

Wie wil bijdragen aan vernieuwing en versterking van de journalistiek?

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek zoekt per 1 juli 2024 twee nieuwe bestuursleden. De voorkeur gaat uit naar één bestuurslid met een journalistieke achtergrond en naar een tweede met een bestuurlijke en/of juridische achtergrond.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) draagt met kennis en subsidie bij aan de onafhankelijkheid, diversiteit en duurzaamheid van de journalistiek in een snel veranderend medialandschap. Het aantal activiteiten is de laatste jaren fors toegenomen. Het SVDJ voert nu verschillende regelingen uit voor innovatie, onderzoeksjournalistiek, lokale journalistiek en onderzoek naar media.

Het SVDJ ontvangt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) jaarlijks een bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waaruit alle activiteiten worden gefinancierd, overeenkomstig de Mediawet.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het Stimuleringsfonds. Het werkt daarbij nauw samen met de algemeen directeur, die leiding geeft aan de twintig medewerkers van het bureau. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het bestuursreglement.

Het bestuur bestaat nu uit vier leden. Ter versterking zoekt SVDJ twee nieuwe leden per 1 juli 2024.

Profiel

Van beide kandidaten wordt verwacht dat zij:

 • Zich sterk betrokken voelen bij de doelstellingen van SVDJ;
 • Belangstelling hebben voor de media en voor ontwikkelingen die voor het functioneren van de journalistiek relevant zijn: politieke, economische, technologische en sociale;
 • Voldoen aan de beperkende voorwaarden die de Mediawet (artikel 8.5) stelt aan het bestuurslidmaatschap. Zo is het niet verenigbaar met een dienstbetrekking bij een journalistieke organisatie en zijn Rijksambtenaren en politieke ambtsdragers uitgesloten;
 • Bereid en in staat zijn om op strategisch niveau bij te dragen aan inhoudelijke reflecties en besluitvorming;
 • Voldoende beschikbaar zijn. Niet alleen voor de (maandelijkse) bestuursvergadering, maar ook voor het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten die SVDJ regelmatig organiseert.

Van een van beide kandidaten wordt daarnaast verwacht dat hij/zij:

 • Ruime ervaring heeft als journalist, ook als leidinggevende;
 • Bij voorkeur kennis heeft van ontwikkelingen in de mediasector op regionaal en lokaal niveau.

En van de andere kandidaat wordt daarnaast verwacht dat hij/zij:

 • Ervaring heeft in het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid in een (semi-) overheidsorganisatie;
 • Of beschikt over relevante, juridische kennis.

Het Stimuleringsfonds onderschrijft de doelstellingen van de Rijksoverheid over diversiteit en inclusie. Bij het bestuurslidmaatschap hoort een passende vergoeding die is afgestemd op een tijdbeslag van ongeveer twee werkdagen per maand. Bestuursleden van het Stimuleringsfonds worden benoemd door de Minister van OCW op voordracht van het bestuur.

Reageren

Kandidaten kunnen tot en met 19 mei een CV en motivatiebrief sturen naar vacature@svdj.nl. Voor meer informatie over de vacature kan er contact opgenomen worden met Frits van Exter (voorzitter van het Stimuleringsfonds) via vacature@svdj.nl of via 070-3617111 (tijdens kantooruren).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsbrief

Ontvang ons laatste nieuws
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.