Goed dat het protest zo breed gedragen wordt’

Het veroordelen van de aanslag in Parijs is geen daad die getuigt van grote moed. Het vermoorden van mensen omwille van publicaties en cartoons druist zó in tegen alles waar onze samenleving voor staat, dat het uitspreken van afschuw daarover vanzelfsprekend is. Het doelbewust publiceren van teksten en cartoons die fanatici kennelijk ver over de rand van de beschaving duwen, getuigt wèl van grote moed. En daarom is het belangrijk, dat zoveel mogelijk mensen laten weten dat ze geschokt zijn door wat er is gebeurd, maar ook dat ze onderschrijven dat de vrijheid van meningsuiting, een vrije pers, van fundamenteel belang is voor een vrije, democratische samenleving.

De Amerikaanse president Kennedy zei ooit, dat niemand claimt dat zo’n democratische samenleving ideaal is. Maar, zo betoogde hij, we hebben wel de vrijheid om met elkaar over de onvolkomenheden daarvan te discussiëren. Dat betekent ook de vrijheid om te schrijven of tekenen wat sommigen tegen de haren in strijkt. Een vrije pers speelt daarbij een cruciale rol. Dat dat breed wordt onderschreven, blijkt wel uit het feit dat tot in Washington en Rio de Janeiro mensen de straat op zijn gegaan om aan te geven dat ze geschokt zijn door het feit dat journalisten, publicisten, cartoonisten zijn vermoord omwille van hun publicaties.

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek sluit zich van ganser harte aan bij dat protest. De gebeurtenissen in Parijs geven aan hoe belangrijk journalistiek is, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat die vrije pers door dit soort barbarij onder druk kan komen te staan. Dat kan niet, dat mag niet, dat ondergraaft een principe waar we stellig in geloven. Daarom is het goed te zien, dat het protest zo breed gedragen wordt.

Namens bestuur, directie en medewerkers van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Reageer

Geef een reactie

*