‘Het gaat om hoe je een idee levensvatbaar krijgt’

Andra Leurdijk, bestuurslid bij het Stimuleringsfonds, is per 1 januari aan de slag als lector bij de opleiding journalistiek van Hogeschool Windesheim. Leurdijk gaat zich bezighouden met ondernemerschap in de journalistiek. "Meer ondernemerschap helpt journalisten zichzelf en hun verhaal beter te verkopen en helpt om ideeën voor nieuwe journalistieke diensten te ontwikkelen. Dat is goed voor de toekomst van journalisten én de journalistiek."

Door: Sean van der Steen

Hogeschool Windesheim heeft er een nieuwe lector bij: Andra Leurdijk is per 1 januari in dienst getreden als lector entrepreneurial journalism bij de opleiding journalistiek. Leurdijk gaat onderzoek doen naar ondernemerschap in de journalistiek. Haar aanstelling komt voort uit de grotere focus op ondernemen en innovatie binnen de opleiding Journalistiek op Windesheim.

Nieuw curriculum

"Het medialandschap en daarmee het journalistieke werkveld veranderen snel. Dat vraagt om journalisten die weten hoe ze hun publiek kunnen bereiken en betrekken. Niet alle journalisten kunnen er meer op rekenen dat ze hun leven lang bij een redactie van krant of omroep zullen werken", aldus Leurdijk. "Zowel binnen journalistieke bedrijven als eigen start-ups zullen journalisten zich ondernemend moeten opstellen. Onderwijs en onderzoek kunnen daarbij helpen en daar ga ik als lector een bijdrage aan leveren."

Als lector gaat Leurdijk onderzoek doen naar innovatie en ondernemerschap in de journalistiek. Leurdijk: "Het gaat dan om toegepast en praktijkgericht onderzoek. In de afgelopen jaren is veel gesproken over ontwikkelingen als datavisualisatie, datamining, big data en user created content en hoe journalisten daar iets mee kunnen. Vanuit het lectoraat wil ik onderzoeken: hoe pakken die innovaties uit, hoe verdienen journalistieke bedrijven of zzp-ers er geld mee en welk effect hebben ze uiteindelijk op de journalistiek?"

Toegepast onderzoek

Leurdijk is niet van plan om achter de feiten aan te gaan lopen. "Bij onderzoek kijk je vaak terug naar de ontwikkelingen tot nu toe. Maar zeker wanneer het gaat om toegepast onderzoek kijk je, behalve naar verklaringen voor ontwikkelingen, ook naar oplossingen voor bepaalde problemen. Voor mij ligt de nadruk daar op. Terugkijken zal ik ook wel doen, maar dan vanuit het oogpunt van de lessons learned."

Naast onderzoek zal Leurdijk ook onderzoeksprojecten opzetten waar studenten van Windesheim in het kader van hun opleiding aan meewerken, liefst in samenwerking met organisaties uit het veld. Hierbij zal zij dankbaar gebruik maken van de ervaring die zij heeft opgedaan bij TNO en haar eigen bedrijf FORALLMEDIA. "Vanuit deze achtergrond ben ik gewend om opdrachten binnen te halen én om te denken vanuit de wensen van de klant."

Best practices

De afgelopen jaren heeft Leurdijk genoeg goede voorbeelden voorbij zien komen, zowel binnen als buiten de muren van het Stimuleringsfonds. "Denk aan NU.nl: in andere landen zie je vaak dat de websites van grote kranten en van de publieke omroep de meest bezochte plekken zijn voor online nieuws. In Nederland staat NU.nl bovenaan. En het innovatieprogramma van NU.nl, NUlab, is een heel mooie manier om goede ideeën die buiten het bedrijf leven binnen de muren te halen."

Leurdijk noemt ook LocalFocus, één van de drie finalisten van The Challenge 2013, als goed voorbeeld. "Wat ik interessant vind aan hen is dat ze niet denken over een journalistiek eindproduct maar over hoe ze redacties kunnen ondersteunen – bijvoorbeeld met het verzorgen van datavisualisatie."

Marketingaspect

Niet iedere afgestudeerde zal direct een eigen onderneming starten," onderkent Leurdijk, "maar dan is het nog steeds van belang dat die startende journalisten op redacties kunnen nadenken over hoe ze hun verhalen onder de aandacht brengen van de nieuwsconsument. Daar kunnen we bij Windesheim op inspelen. Hier zitten marketingaspecten aan en is kennis van de markt voor nodig, veel journalisten zijn daar huiverig voor. Maar in de snel veranderende mediamarkt kun je je er niet voor afsluiten."

Wat dat betreft is The Challenge van het Stimuleringsfonds ook een goede ontwikkeling, meent Leurdijk. "Er is in de beroepsgroep ontzettend veel aandacht voor de inhoudelijke ontwikkelingen. Dat we nu in zoiets als The Challenge nadruk leggen op de dingen die in het onderwijs niet zo veel aan bod zijn gekomen vind ik wel terecht. Journalisten komen zelf meestal al met een inhoudelijk idee. Het gaat juist om hoe zo’n journalist zijn idee levensvatbaar maakt."

Reageer

Geef een reactie

*