Hyperlocals in UK onder de loep

In het Verenigd Koninkrijk bestaan naar schatting zo’n vijfhonderd verschillende hyperlokale nieuwsproducenten. In een grootschalig onderzoek van de universiteiten van Cardiff, Westminster en Birmingham City zijn 183 hyperlocals onder de loep genomen. De studie laat zien dat hyperlocals lijden aan een gebrek aan zichtbaarheid binnen de eigen gemeenschap en het maar weinigen lukt er in financieel opzicht een succes van te maken. Toch verwachten 9 van de 10 hyperlocals hun site in de toekomst voort te kunnen zetten of zelfs te groeien.

Door: Pieter Rebel

Sinds het begin van het vorige decennium ziet Andrew Williams, die aan het hoofd stond van het onderzoek, een positieve ontwikkeling rond hyperlocals in de UK. De groei van het aantal hyperlocals laat volgens Williams zien dat lokaal nieuws over de gemeenschap, gemaakte op vrijwillige basis, goed werkt, stelt hij op de website journalism.co.uk

Toch plaatst het rapport kanttekeningen bij het succes en de toekomstverwachting van de nieuwssites. Veel hyperlocals lukt het niet om genoeg inkomsten te genereren en veel werk wordt gedaan op vrijwillige basis. Dit gebrek aan inkomsten kan de duurzaamheid van de nieuwsvoorziening in de toekomst in gevaar brengen. Williams geeft daarbij aan dat veel uitgevers vertelden dat wanneer zij niet meer actief kunnen zijn voor de hyperlocal, deze waarschijnlijk zal verdwijnen. Toch was Williams verrast bij het zien van de lange termijn-cijfers uit het verleden. Waar hij verwachtte dat een deel van de hyperlocals door de jaren heen zou afvallen, viel dat mee. Hij ziet dat mensen zich echt committeren aan de sites.

De belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij:

Hyperlocals

Bijna de helft van de medewerkers van de onderzochte hyperlocals heeft een journalistieke training gehad of een vorm van media-ervaring. Driekwart van de websites bestaat langer dan drie jaar en bijna een derde is al meer dan vijf jaar actief in de lokale nieuwsvoorziening. 7 van de 10 ondervraagde hyperlocals zien hun werk als een actieve manier van participatie binnen de lokale gemeenschap.

Berichtgeving

De hyperlocals berichten over een breed scala aan onderwerpen zoals evenementen, beleidszaken en evenementen. Een derde van de sites heeft in het verleden een eigen campagne opgezet om lokale (politieke) issues op de kaart te zetten.

Bezoekers

Het topsegment van de hyperlocals bereikt tussen de 10.000 en 100.000 unieke bezoekers per maand. Het gemiddelde aantal ligt met 5.000 per maand echter een stuk lager. Het rapport meldt daarover: "De meeste hyperlokale nieuwssites lijden aan een gebrek aan zichtbaarheid binnen de eigen community, waarbij slechts een klein aantal een groot deel van het potentiƫle publiek bereikt. Ondanks dit zichtbaarheidsprobleem zien veel hyperlocals een groei in de bezoekersaantallen van hun websites en social media-kanalen.

Inkomsten

De kosten van het in de lucht houden van een websites kost in 78% van de gevallen minder dan 100 pond per maand. Bijna twee derde van de lokale nieuwsmakers betaalt dit uit eigen zak. Bij een derde van de sites komt er zelfs geld binnen. Het gaat dan om bedragen tussen de 100 en 500 pond per maand, veelal afkomstig van advertenties. Het onderzoek meldt vijf sites die maandelijks meer dan 2.000 pond opbrengen. Volgens Williams moet deze kleine groep goed in de gaten gehouden worden. "Dat is de plek waar we toekomstige businessmodellen voor lokaal nieuws kunnen vinden."

Toekomstplannen

8 van de 10 hyperlocals wil de komende tijd groeien, vaker content publiceren en meer gebruikmaken van multimedia. Andere veelgenoemde ambities van de onderzochte nieuwssites zijn het verhogen van de betrokkenheid van lezers via social media en het verhogen van de inkomsten. Ondanks de genoemde ambities, geeft een groot deel van de hyperlocals aan dat er vaak te weinig tijd is om hier echt aan te werken.

Lees meer

Sinds 2012 voert het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in eigen huis onderzoek uit naar de positie van de nieuwsvoorziening in de regio. Klik hier voor de meest recente onderzoeksresultaten

Reageer

Geef een reactie

*