Innovatie bij de krant: aparte afdeling maken of integreren?

Hoe kunnen krantenuitgevers disruptie overleven? Dat is de centrale vraag in het afstudeeronderzoek van Casper Wolfert. Uitgevers gebruiken heel verschillende innovatiestrategieën om met disruptie om te gaan. Zo zijn er uitgevers die innovatie liever buiten de organisatie plaatsen, terwijl anderen juist pleiten voor integratie.

Sinds december loop ik stage bij het Stimuleringsfonds voor de Pers in het kader van mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Science & Innovation Management aan de Universiteit Utrecht.

Met behulp van een digitale enquête ga ik analyseren hoe krantenuitgevers in Europa innoveren om zich aan te passen aan het digitale tijdperk.

Verschil theorie en praktijk

De afgelopen weken heb ik pilot-interviews gehouden bij verschillende Nederlandse kranten om de enquête aan te scherpen. Mijn vragenlijst is opgebouwd uit enquêtevragen en theorieën uit andere onderzoeken. Tijdens de interviews bleek eens te meer dat de wetenschappelijke theorie af en toe ver van de praktijk af kan staan.

Maar er bleken ook grote overeenkomsten. Zo herkenden de respondenten zich in de tegenstelling tussen exploitatie (het uitbaten van het bestaande product) en exploratie (experimenteren, zoeken naar nieuwe producten of verdienmodellen). Dat is mooi want het vinden van de balans tussen exploitatie en exploratie vormt de spil van mijn onderzoek.

Innovatie in een apart gebouw

Opvallend is dat er, net als in de wetenschappelijke literatuur, verschillend wordt gedacht over de organisatorische indeling van innovatie. Sommigen vinden het goed om de innovatie-afdeling los te maken van de bestaande organisatie. Zet ze op een aparte verdieping of in een apart gebouw om zo een andere cultuur te kweken waarin meer ruimte is voor radicaal vernieuwende ideeën. Je zit hierdoor minder vast aan de bestaande patronen en denkwijzen van de oude organisatie.

Maar, zo werpt een groep onderzoekers tegen, je loopt ook het risico te ver verwijderd te raken van de rest van het bedrijf. Je kan bijvoorbeeld nog zo’n mooie app hebben bedacht, maar uiteindelijk heb je toch de steun van redacteuren nodig om die app met nieuws te vullen. Daarom kan het juist goed zijn om dicht bij de bestaande organisatie te blijven. Je hebt als ‘innovator’ dan meer mogelijkheden om te laten zien waar je mee bezig bent en kunt meer draagvlak creëren. In de interviews kwam ik voorstanders van beide modellen tegen.

Enquête in 9 landen

In mijn vragenlijst laat ik alle twee de opties terug komen, om zo te onderzoeken wat effectiever is. Naast organisatorische indeling kijk ik ook naar de invloed van bedrijfscultuur, leiderschap en samenwerkingen op het aanpassingsvermogen van uitgevers.

De volgende stap is het verspreiden van de enquête. Voorlopig richt ik me op negen Europese landen, die ik heb uitgezocht op basis van het hoge aantal internetaansluitingen en (sterk) dalende krantenoplages. In deze landen ga ik 144 titels benaderen. Afhankelijk van de respons kan ik het aantal landen nog uitbreiden. Begin juni moet mijn onderzoek zijn afgerond.

Lees meer:

Disruptie overleven? Rijd op twee sporen tegelijk
Volg het weblog van Casper Wolfert over zijn onderzoek
Ook de Financial Times zoekt een nieuwe balans tussen print en digitaal, zo vertelt de hoofdredacteur in The Guardian

Reageer

Geef een reactie

*