Innovatie in uitgeverij vereist ook snijden

‘Het uitgeven opnieuw uitvinden’ was het thema van het Mediafacts Uitgeverscongres 2013 dat afgelopen woensdag plaatsvond. Tijdens het congres werd de nadruk gelegd op de kansen en uitdagingen voor uitgevers in een moeilijke sector en ‘kaalslaande’ advertentiemarkt. Onderzoeker Richard Janssen gaf drie tips om te overleven: kosten omlaag, klantfocus en innovatie.

Door: Simon van Woerden

Richard Janssen is docent en onderzoeker aan Nyenrode Business University. Tijdens het congres gaf hij een masterclass over innovatie bij mediabedrijven. Op basis van bestaand en eigen onderzoek deed Janssen uit de doeken wat uitgeverijen moeten leren, willen ze de komende jaren overleven.

Drie fasen: snijden, klantfocus, innovatie

Volgens Janssen zijn er in dat noodzakelijke proces drie fasen te ontwaren. Allereerst de kosten omlaag brengen, door bijvoorbeeld soms pijnlijke reorganisaties en te snijden in het aantal mensen dat bij een uitgever werkt.

Op de tweede plaats moet de klantfocus centraal komen te staan. Volgens Janssen zien uitgevers de behoefte van die klant nog niet scherp genoeg en denken ze teveel in bestaande producten. Uitgevers moeten ook weer terug naar de basis en hun eigen unieke strategie uitwerken om te bepalen welke behoeften zij willen en kunnen voorzien.

Pas wanneer aan die twee voorwaarden is voldaan kan tot slot als derde gewerkt worden aan innovatie. Janssen toont een model van onderzoeker Clayton Christensen, gecombineerd met het concept van ‘strategic drift’ zoals ontwikkeld door Charles Handy, over verandering in een sector: na een fase van stapsgewijze verandering treedt er een periode van heftige turbulentie op, waarna bedrijven die niet klaar zijn om de derde innovatiestap te zetten, kopje onder zullen gaan.

Geen ‘gouden ei’ verdienmodel

Volgens de onderzoeker bevindt de Nederlandse uitgeefmarkt zich momenteel in die laatste fase, waar het ‘innoveer of sterf’ is geworden. Daarbij is het van belang om verschillende verdienmodellen te combineren. Janssen haalt een aantal voorbeelden aan van succesvolle buitenlandse bedrijven waaraan Nederlandse uitgevers zich zouden kunnen spiegelen.

Met name van Scandinavische namen zoals Helsingin Sanomat en Schibsted Media Group, die verdienen aan e-books, paywalls, video en een community, zou Nederland kunnen leren. Volgens hem kijkt Nederland teveel naar de Angelsaksische markt, die heel anders in elkaar zit. Janssen: "Je kunt als uitgever beter op bedrijfsreis naar de Scandinaviërs."

‘Content kan niet gratis zijn’

Janssen’s boodschap klinkt niet iedereen als muziek in de oren. Peter de Mönnink, CEO Reed Business Media dat onder meer Elsevier uitgeeft, steekt niet onder stoelen of banken dat wat hem betreft de ideeën van Janssen slecht ondernemerschap zijn. "Je hebt dan misschien een strakke kleine onderneming, maar je helpt wel een bestaand bedrijf naar de kloten", merkt hij op.

De Mönnink geeft aan dat alle content van Reed binnenkort achter een betaalmuur gaat: "Content kan niet gratis zijn, dat kan ik qua redacteuren en freelancers nooit terugverdienen." De hoofdman realiseert zich terdege dat het een risico is, maar hij ziet geen andere mogelijkheden. Wel is hij het eens dat er gesneden zal moeten worden, maar altijd met de lange termijn in gedachten.

Reageer

Geef een reactie

*