Innovatiesubsidie voor zeven projecten

Zeven ideeën voor journalistieke vernieuwing ontvangen persinnovatie-subsidie. Dat heeft het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek besloten. In totaal wordt €400.278,- uitgekeerd met een gemiddeld subsidiebedrag van €57.000,- per project. Bekijk hieronder de zeven innovatieve projecten.

Voor de achtste ronde van de persinnovatieregeling zijn in totaal 74 ideeën ingediend. Achttien daarvan zijn na een eerste selectieronde uitgenodigd een subsidieaanvraag op te stellen. Eén project besloot zich terug te trekken. Op 15 oktober presenteerden zeventien projecten hun aanvraag aan externe deskundigen en het bestuur van het Fonds, en ontvingen ze feedback op hun plan.

De externe deskundigen waren Devid Ilievski (Docent Communicatie- en Informatiewetenschappen bij de Vrije Universiteit), Faizal Nabibaks (internetondernemer), Klaske Tameling (projectmanager en onderzoeker crossmedia), Herman van Campenhout (zelfstandig ondernemer en ex-ceo TMG) en Martijn Arts (managing director Total Active Media).

De subsidieaanvragers kregen na deze bijeenkomst de optie om extern advies in te huren en hun aanvraag te verbeteren. Een deel van de aanvragers maakte daarvan gebruik en alle aanvragers dienden een aangepaste, definitieve aanvraag in. Op 10 december beoordeelde het bestuur de aanvragen op het journalistieke en innovatieve karakter en de haalbaarheid. Zeven projecten komen volgens het bestuur als meest vernieuwend uit de bus en ontvangen subsidie, te weten:

De Correspondent – 3.000 leraren weten meer dan één correspondent Onderwijs – € 100.000

Op De Correspondent delen leden dagelijks hun kennis en ervaring in de bijdragen onder artikelen. De Correspondent wil hier meer mee doen en haar leden in staat stellen om op De Correspondent dossiers bij te houden. Hierdoor kunnen ze berichtgeving van De Correspondent zelf rubriceren, aanvullen en sturen door het delen van relevante bronnen – zoals rapporten, onderzoeken, eigen ervaringen en journalistieke stukken. Een leraar houdt bijvoorbeeld een dossier bij over onderwijsvernieuwing, een hacker over beveiligingstechnieken. Correspondenten en geïnteresseerde leden kunnen hieruit putten.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

InterviewPLUS – € 45.000

InterviewPLUS is een online en on demand aanbieder van het ‘kwalitatief goede en vernieuwende gesprek’ in beeld en geluid. Interviews met mensen met een verhaal of overtuiging, mensen met een passie, mensen die slaagden of faalden, mensen die stopten of vooral doorgingen, mensen die twijfelen of zeker weten. Deze mensen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen in gesprek met interviewers van formaat. In totaal hebben 12 interviewers toegezegd mee te doen. Allemaal met een eigen format / programma-serie en vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

Drawing the Times – € 25.000

Drawing the Times is een Engelstalige online krant waarin internationale stripjournalisten het nieuws in een bredere context zetten. Drawing the Times heeft verschillende rubrieken (o.a. nieuws, economie, wetenschap), waarover gespecialiseerde stripjournalisten op regelmatige basis ‘bloggen’. In de online krant is ruimte voor zowel getekende achtergrondverhalen, live-schetsen van actuele gebeurtenissen en bijvoorbeeld cartoons, waarbij interactie een grote rol speelt. Lezers kunnen ook verhalen insturen, waar bij plaatsing voor betaald wordt.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

Transparant Nederland – € 93.520

Dit project faciliteert permanent netwerkanalyses door inzichtelijk te maken hoe de bestuurlijke macht in Nederland werkt op basis van (open) data van personen, organisaties en relaties. De databank van Transparant Nederland maakt dit inzichtelijk. Om de databank zo goed mogelijk te ontwikkelen wordt onderzoek gedaan naar beschikbare data, een digitaal platform ontwikkeld voor ontsluiting daarvan, een API gecreëerd die hergebruik faciliteert en een businessmodel uitgedacht en opgezet voor de continuïteit. Daarnaast wordt de database samen met vijf mediapartners gebruikt voor netwerkanalyses en visualisaties die bestuurlijke machtsstructuren in kaart brengen waarover nieuwsitems kunnen worden gemaakt.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

Scroll for all – € 19.958

Met digital storytelling kunnen fotograaf, journalist, filmer, radiomaker en vormgever elkaar versterken op een manier die voor de intrede van het internet niet denkbaar was. Journalistieke verhalen kunnen intense zintuigelijke ervaringen worden voor de mediaconsument. Om hierin succesvol te zijn, dient er geïnvesteerd te worden in het leren van nieuwe manieren van verhalen vertellen en distribueren, samenwerken, technische capaciteit en geloof in het‘trial and error’ experiment. De grote spelers als New York Times en The Guardian hebben dat het afgelopen decennium succesvol gedaan, maar voor de meeste journalistieke redacties, en in het bijzonder (freelance) makers in Nederland, blijft de realisatie van succesvolle en vernieuwende digital storytelling veelal buiten bereik. Scroll for All wil hier verandering in brengen en gaat individueel opererende makers bij elkaar brengen in een online storytelling community waarbinnen trainingen aangeboden worden en een tool wordt ontwikkeld waarmee fotografen, radiomakers en schrijvend journalisten, zonder tussenkomst van een webdeveloper eenvoudig digital storytelling producties kunnen samenstellen en publiceren.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

Politieke monitor – € 31.000

Wie zich wil verdiepen in de ontwikkelingen op het Binnenhof is nu vaak aangewezen op verschillende nieuwsdiensten die het niet altijd overzichtelijker maken. De Politieke Monitor wil deze Haagse black box openen met een product dat de diverse informatiestromen op een slimme manier bundelt. Journalisten, maar ook andere geïnteresseerden, worden via gepersonaliseerde feeds en attenderingen op de hoogte gehouden van mediaberichten, relevante overheidsdocumenten, politieke agenda’s en tweets. Door sommige diensten in abonnementsvorm aan te bieden kan de applicatie uiteindelijk worden uitgebouwd met het eerste online journalistieke politieke platform.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

Urban Apps – € 85.800

Urban Apps wil de perfecte distributie van lokale informatie op gang zetten. Ze willen daartoe apps bouwen die informatie bieden over bijvoorbeeld nieuws, evenementen en 112-meldingen. Op basis van de voorkeuren en postcode van elke individuele gebruiker wordt het lokale nieuwsaanbod gepersonaliseerd.
Bekijk hier het ingediende projectidee.

74 ideeën ingediend

Bekijk hier alle 74 ingediende ideeën

Reageer

Geef een reactie

*