Innovatiesubsidie voor zeven vernieuwende journalistieke projecten

In de 10e ronde van de Persinnovatieregeling ontvangen zeven projecten een subsidie voor journalistieke vernieuwing. Dat heeft het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek besloten. In totaal wordt een bedrag van € 400.289,- uitgekeerd.

Voor de 10e ronde zijn in totaal 52 ideeën ingediend. Daarvan zijn er dertien uitgenodigd voor de Pressure Cooker. De Pressure Cooker is een workshop- en adviestraject van drie dagdelen waarin idee-indieners onder begeleiding van experts sleutelen aan hun idee. Vervolgens hebben 11 projecten een subsidieaanvraag ingediend. De aanvragen zijn door het bestuur van het Stimuleringsfonds beoordeeld op journalistiek en innovatief karakter en haalbaarheid. Projecten dienen de subsidie te matchen met een even grote hoeveelheid eigen middelen of externe financiering. Het project Argu Open Data maakt gebruik van de matchingsvrije voet voor start-ups, waarbij de machtingseis niet geldt.

De volgende projecten ontvangen subsidie:

Argu Open Data: een transparante gemeenteraad & Tweede Kamer – € 20.000

Met Argu Open Data, een uitbreiding op het bestaande discussieplatform Argu, kunnen burgers eenvoudig informatie, zoals stemgedrag van politici, opvragen over hun lokale democratie of van de Tweede Kamer. Voor journalisten wordt het mogelijk om via de website analyses op de data toe te passen en hier conclusies uit te trekken.

De Verhalenmarkt – € 85.410

Veel freelancers hebben moeite om voldoende werk te vinden, terwijl krimpende redacties over steeds minder kennis beschikken om de juiste vragen te stellen bij het nieuws. De Verhalenmarkt wil daar verandering in brengen. Op dit nieuw te bouwen platform kunnen freelance journalisten heel gericht en snel hun verhalen en ideeën pitchen bij verschillende redacties. Daarnaast kunnen redacties gemakkelijk en snel opdrachten uitzetten en een voor hun geschikte freelancer vinden.

‘Het moet van twee kanten komen’ – € 68.100

Jongerenplatform Mindshakes gaat een tool ontwikkelen waarmee jongeren kunnen worden betrokken bij het journalistieke proces, wat moet leiden tot meer relevante journalistiek voor deze moeilijk bereikbare doelgroep. De ontwikkeling vindt stapsgewijs plaats: het project start met een plugin waarmee vragen worden gesteld aan mobiele gebruikers, maar wil zich uiteindelijk ontwikkelen tot het realiseren van communities die input leveren voor het journalistieke proces.

Gamification van onderzoeksjournalistiek – € 27.000

De financieel-economische onderzoekssite Follow The Money wil met behulp van gamification lezers op een speelse manier betrekken bij hun onderzoeken. Door gaming-elementen in de onderzoeksjournalistiek te introduceren moet zowel de methode als uitingsvorm van onderzoeksjournalistiek vernieuwd worden. Het benutten van de wisdom of the crowd en de specifieke kennis van lezers verhoogt de inhoudelijke kwaliteit.

Live – € 50.000

De persbureaus ANP en Novum zetten gezamenlijk een b2b-liveblogdienst op die redacties kunnen aanvullen en doorplaatsen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van tags en andere metadata die grotendeels automatisch aan een bericht worden gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat het mogelijk is om een specifiek liveblog uit te leveren met nieuws over een specifiek thema. Door zo snel mogelijk live-blogs aan te bieden en deze op termijn aan te passen aan de voorkeuren van de afnemers, wil het persbureau sneller en vollediger gaan berichten. Op den duur moet Live de nieuwe werkwijze van het persbureau worden.

Locali – € 100.000

Locali is een hyperlokale nieuwsapp die tweewegcommunicatie tussen burgers en lokale overheid mogelijk maakt en combineert daartoe burgerparticipatie met (gemeentelijk) nieuws. De gemeente legt issues voor, de bewoners kunnen stemmen, lezen en video’s bekijken en actief meepraten en adviseren over zaken die hen direct raken. Denk daarbij aan een verkeersveiligheidsissue, een groot inrichtingsvraagstuk of openbare ordeproblematiek. Doel is informeren, maar bovenal ook het losmaken van energie, tips en ideeën bij inwoners. Lokale ondernemers kunnen adverteren in de app.

‘Nuse – news you can use’ – € 49.779

Nuse is een researchplatform voor journalisten. Doel van het platform is om journalistiek onderzoek te ondersteunen door middel van het makkelijker aanleggen van dossiers, het doorzoeken van ouder materiaal op onderwerp, het doorzoeken van verschillende bestaande databases en het samenwerken tussen journalisten op dossiers.

Reageer

Geef een reactie

*