Jaarverslag 2012

Het jaarverslag 2012 van het Stimuleringsfonds voor de Pers staat online. In het verslag wordt stilgestaan bij de activiteiten en gesubsidieerde projecten. Lees hieronder het (ingekorte) voorwoord van Wim Noomen, voorzitter van het fonds, en bekijk de infographic die Daan van Elk, student journalistiek, maakte van het verslag.

Het jaar 2012 zingt nog lang door in het collectieve geheugen van medewerkers en bestuursleden van het Stimuleringsfonds.

Twee nieuwe subsidieregelingen werden in het leven geroepen; een regeling voor nieuwe vormen van regionale samenwerking én een regeling voor jong talent (The Challenge), gericht op journalistieke vernieuwing.

Bovendien was 2012 het jaar waarin het Fonds zelf een onderzoek naar de nieuwsvoorziening in de regio uitvoerde. Het onderzoek bestond uit een inventarisatie van de aanwezige nieuwsmedia in alle gemeenten van Nederland met opvallende resultaten en conclusies.

Zelfstandig voortbestaan

Maar 2012 was óók het jaar dat werd gedomineerd door gesprekken over een afgedwongen fusie. Bestuur en bureau meenden voldoende
argumenten te hebben om het samengaan met het Stimuleringsfonds voor Nederlandse Culturele Mediaproducties af te raden, maar moesten
ondervinden hoe moeilijk het soms kan zijn om in de politiek een rechtstreeks antwoord te krijgen op een legitieme vraag naar de noodzaak van een dergelijk samengaan. Daarom was 2012 vooral het jaar waarin in het regeerakkoord werd opgenomen dat het Stimuleringsfonds voor de Pers zelfstandig mag blijven bestaan. Dat was een moment van grote blijdschap.

Niet uit huiver om met anderen samen te werken (we doen niets liever), maar omdat mét de fusie een organisatie dreigde te ontstaan van waaruit zowel cultuur als journalistiek zouden worden ‘bediend’. Daarmee, zo vreesden wij, zou de focus op journalistiek verloren kunnen gaan. Wij meenden en menen dat journalistiek, zeker op dit moment, zó belangrijk is dat een eigen fonds alleszins gerechtvaardigd en hard nodig is.

Activiteiten in 2013

We gaan dus met hernieuwde energie en ambitie verder waar we waren gebleven. Zoals The Challenge, waar jonge, gedreven mensen alles hebben gedaan om hun idee vorm te geven, beter te maken en uit te dragen. Zoals die regeling rond regionale samenwerking, waar bestaande en nieuwe partijen, binnen het ‘journalistieke veld’ en soms vér daarbuiten, de handen ineen hebben geslagen om vaak ronduit verrassende combinaties te vormen in een poging om door zaken sámen aan te pakken, uiteindelijk de nieuwsvoorziening in hun regio te verbeteren.

En ja, we gaan verder met het onderzoek naar nieuwsvoorziening in de regio. De eerste kwantitatieve resultaten maakten zó nieuwsgierig naar de wereld die daar achter ligt, dat het Fonds hand in hand met de wetenschap, vanuit een aantal invalshoeken de diepte in gaat. Zoals we ook verder zullen gaan met de innovatieregeling, die in 2012 weer een aantal projecten heeft opgeleverd die we vol spanning gaan volgen.

De noodzaak tot vernieuwing binnen de sector wordt met de week duidelijker. De onderliggende oorzaak baart zorgen, maar leidt ook tot een toenemende bereidheid om nieuwe stappen te zetten, onbekend terrein te verkennen. Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft er alles aan doen om daarbij tot hulp te zijn.

Infographic jaarverslag 2012

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

[WPIMPINLINE:11276|width=’630’|height=”|alt=’Paywall Trends’]
Gemaakt door Daan van Elk, student journalistiek Hogeschool Utrecht en stagiair bij NU.nl

Lees het jaarverslag 2012

Reageer

Geef een reactie

*