Jonkies stalen de show in Turijn’

Afgelopen week hield de World Association of Newspapers de zesenzestigste editie van het World Newspaper Congress in Turijn. René van Zanten, directeur van het Stimuleringsfonds, was aanwezig en doet verslag.

Het congres deze week in Turijn, heeft weinig nieuwe inzichten opgeleverd. Of het moet zijn dat er nieuwe initiatieven zijn die de wind in de zeilen lijken te krijgen, waar dat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was. De Correspondent bijvoorbeeld; een website waarop diepgravende artikelen worden gepubliceerd, of waar wordt verwezen naar relevante zaken achter het nieuws. Of Blendle, een platform waarop artikelen worden aangeboden uit vrijwel alle Nederlandse dag- en weekbladen (en binnenkort The Economist).

Twee Nederlandse initiatieven. Dat geeft de burger moed, want de jonkies stalen de show in Turijn. Te midden van verhalen die je soms zelfs tien jaar geleden al hoorde, was het verfrissend om Alexander Klöpping of Ernst-Jan Pfauth te horen spreken met een onbevangenheid en zelfverzekerdheid die haaks staan op de sombere verhalen die inmiddels zo kenmerkend zijn voor de wereld van de dagbladpers.

Domweg niet interessant genoeg

Wereldwijd is het beeld al jaren hetzelfde: oplages nemen af, iets minder dan de afgelopen jaren, maar niettemin onmiskenbaar en in Europa is de daling het hardnekkigst. Advertentie-inkomsten van kranten nemen gestaag af en ook hier gaat Europa aan kop. Niettemin komen de opbrengsten van dagbladen voor 93 procent van ‘papier’. Dat heeft te maken met het feit dat bestaande bedrijven nog maar zelden een interessante manier van digitaal publiceren hebben gevonden; zes procent van alle clicks op internet zijn voor nieuws van dagbladen, maar als het gaat om de tijd die daaraan wordt besteed, zakt dat cijfer naar 1 procent. Het is dus domweg niet interessant genoeg.

Dat er heel snel iets moet gebeuren, werd wel duidelijk. Er moet goed worden nagedacht, er moet rekening worden gehouden met snelle ontwikkelingen. Zo was het interessant om te zien dat in de VS blijkt dat nieuws op doordeweekse dagen wordt bekeken via de pc, omdat de ‘ lezers’ dan op kantoor zitten. IJzeren consequentie is, dat er in het weekeinde niet of nauwelijks via de pc naar nieuws wordt gekeken (in het onderzoek zakt het zelfs naar 0). Is dat in Nederland ook zo? Hebben wij dat soort cijfers? Willen uitgevers en hoofdredacteuren dat niet weten, als ze op vrijdagavond en in het weekend redacteuren laten werken aan (desktop)websites waar geen mens naar kijkt?

Verloren strijd

Overal aanwezig zijn, was het devies. De krant, de tablet, de pc, de smartphone en straks via Google glass, Apple watch of wat er ook maar wordt uitgevonden. Maar elk platform stelt zijn eigen eisen. Wie daar geen rekening mee houdt, voert een verloren strijd.

En een strijd is het. Een strijd waarbij de troepen snel moeten kunnen schakelen en flexibel moeten kunnen worden ingezet. Een mooi voorbeeld is USA Today. Ooit een krant – opgericht in de jaren tachtig – die in record tempo de westerse wereld veroverde. Toen revolutionair, nu totaal veranderd. Op een redactie van vierhonderd mensen zijn er nog twaalf die direct betrokken zijn bij de papieren krant. De rest is digitaal. Nog een keer? Van de vierhonderd redacteuren van USA Today zijn er twaalf direct betrokken bij de papieren krant. Twaalf….

Eerdere blogs van René van Zanten

Reageer

Geef een reactie

*