Krant opzeggen is geen rationeel besluit

Onderzoeker en ‘mediaconsultant’ Leon de Wolff promoveerde deze week in Rotterdam op het onderzoek Newspaper Loyalty, Why Subscribers Stay or Leave. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Uit het onderzoek van De Wolff blijkt dat de loyaliteit van lezers aan een krant vooral te maken heeft met verbondenheid met het merk. Ook de kwaliteit van de bezorging speelt mee.Inhoud is minder bepalend voor de keuze om al dan niet abonnee te blijven. Lezers blijven trouw aan hun krant, zelfs als ze niet krijgen wat ze willen, ontdekte De Wolff. 76 procent van de 4155 ondervraagden geeft aan dat ze niet het soort artikelen of foto’s in de krant ziet dat ze zouden willen, maar dat leidt niet op grote schaal tot opzeggingen. Vertrek is dus geen rationele afweging. Toch verliezen kranten al jarenlang abonnees: in 1975 had 92 procent van de huishoudens een abonnement op een betaalde krant, in 2010 is dat aantal teruggelopen tot 47 procent.

Klik op het pdf-logo voor de verkorte versie van het onderzoek (60 pagina’s).

Reageer

Geef een reactie

*