Krediet voor 360 Magazine

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft op 22 mei 2013 besloten een krediet van maximaal € 150.000 beschikbaar te stellen aan 360 International Media BV om de continuïteit van het 360 Magazine te kunnen waarborgen.

Het tweewekelijkse 360 Magazine bestaat sinds november 2011. Het blad bevat een selectie uit de internationale pers en oogst veel waardering.

Desondanks heeft het blad vanwege de grillige markt de oplagegroei waarmee in het oorspronkelijke businessplan gerekend is, niet kunnen halen. De uitgever heeft daarom een nieuw plan opgesteld en voor de financiering deels een beroep gedaan op het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Uitzicht op rendabele exploitatie

Het krediet van € 150.000 is verleend op basis van artikel 8.11 van de Mediawet 2008, dat aan het Stimuleringsfonds voor de Pers de mogelijkheid biedt om subsidie in de vorm van een krediet te verstrekken aan een persorgaan waarvan de continuïteit in gevaar is en dat een activiteitenplan heeft ingediend dat uitzicht biedt op een rendabele exploitatie binnen een redelijke periode.

Het Fonds heeft vastgesteld dat dat hier het geval is. De kredietverlening zal in tranches plaatsvinden en is gekoppeld aan het halen van tussentijdse doelstellingen met betrekking tot de inkomstengroei.

(Mededeling ingevolge artikel 8.19 Mediawet 2008)

Reageer

Geef een reactie

*