Lokale journalistiek onder de loep

Het Stimuleringsfonds voor de Pers is in 2014 gestart met een nieuw onderzoek naar de stand van de nieuwsvoorziening in de regio. Het gaat om verdieping van de eigen aanbodstudies uit 2012 en 2013. In het nieuwe onderzoek wordt voor het eerst gekeken naar het bereik van lokaal nieuws en de belangstelling voor nieuws over lokale politiek. Het doel is een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van vraag en aanbod van lokaal nieuws in Nederland. Bij het onderzoek wordt nauw samengewerkt met Hogeschool Windesheim.

Al geruime tijd bestaat binnen het Fonds de wens om een helder beeld te krijgen van hoe het journalistieke landschap in de regio er bij ligt. Al eerder brachten onderzoekers Quint Kik, Lammert Landman e.a. het aantal nieuwsmedia per gemeente en het aantal berichten dat hierop wordt aangetroffen in kaart.

Tandem met Windesheim

Docenten Niek Hietbrink en Evert van Voorst van het lectoraat Media en Civil Society van Hogeschool Windesheim verrichten sinds 2010 onderzoek naar de journalistieke berichtgeving rondom de verkiezingen voor gemeenteraad en Provinciale Staten. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 bieden een perfecte aanleiding om samen te werken met docenten en studenten van Windesheim. Bij het gezamenlijk uit te voeren onderzoek zal het nieuwsaanbod en de nieuwsconsumptie in een groep gemeenten – geselecteerd naar omvang en ligging – onder het vergrootglas worden gelegd.

Een volledig beeld

Waar het deelonderzoek Wie waakt er in de regio? (Q. Kik en L. Landman, 2013) zich vooral richtte op online nieuws, zullen in deze nieuwe meting naast websites ook alle papieren kranten en weekbladen en radio- en televisieuitzendingen worden meegenomen. In 2014 vinden bovendien twéé meetmomenten plaats: het ene is bewust gekozen in de maand voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen, het andere ligt juist vlak na de zomer in een – vergeleken met de verkiezingen – nieuws-neutralere periode. Hierdoor kan een vergelijking worden gemaakt met eerder uitgevoerd onderzoek van Windesheim én van het Fonds.

Genoemd gebruiksonderzoek zal tegelijkertijd met het tweede meetmoment in het najaar plaatsvinden. Voor dit onderdeel wordt nauw samengewerkt met het onderzoeksbureau DVJ-Insights uit Nijmegen. Zij beschikken over ruime ervaring met dit type onderzoek op lokaal niveau.

Blog op Persinnovatie.nl

Het onderzoek loopt inmiddels, op Persinnovatie.nl zullen onderzoekers Quint Kik en Lammert Landman maandelijks verslag doen van de voortgang. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten begin 2015 openbaar worden gemaakt.

Reageer

Geef een reactie

*