MultipleJournalism.org: succesverhalen bundelen

Wereldwijd bestaan er veel innovatieve journalistieke projecten, maar de best practices zijn vaak nauwelijks over de grenzen heen bekend door bijvoorbeeld gebrek aan contacten of taalbarrières. Het project MultipleJournalism.org probeert hier wat aan te doen. Documentairemaakster en initiatiefneemster Bregtje van der Haak vertelt over de voortgang van het project.

Door: Sean van der Steen

"Het feit dat de instituties zoals kranten en omroepen vandaag de dag onder druk staan, beneemt het zicht op het feit dat er allerlei nieuwe mogelijkheden zijn", meent Van der Haak. "Wij willen die nieuwe mogelijkheden bij elkaar brengen: een verzameling inspirerende succesverhalen over nieuwe journalistiek."

Het project loopt tot november 2014 en ontvangt maximaal € 41.140 subsidie uit de Persinnovatieregeling.

Best practices uit de hele wereld

Van der Haak werkt samen met onderzoekers in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Kenia, China, Zwitserland, Colombia en Brazilië. Het is de bedoeling dat deze onderzoekers samen voor het einde van dit jaar 20 best practices hebben verzameld, die vervolgens naar de vormgever kunnen. Het gaat dan niet alleen om beschrijvingen van de goede voorbeelden, maar ook om vergelijkingen met andere cases, voegt Van der Haak daaraan toe.

Parallel aan dit onderzoek loopt de bouw van een website waarop de voorbeelden komen te staan. "Je zou het kunnen vergelijken met een online handboek of gids over nieuwe journalistiek", aldus Van der Haak. De doelgroep is echter breder dan alleen journalisten: iedereen met een interesse in verhalen vertellen of informatie presenteren, is welkom om ‘inspiratie te putten’ uit MultipleJournalism.org en commentaar toe te voegen.

Lancering website tegelijk met Tegenlicht-docu

De website zal naar verwachting in maart 2014 gelanceerd worden, tegelijkertijd met de Tegenlicht-documentaire over hetzelfde onderwerp die momenteel in productie is. "De Tegenlicht-aflevering gaat ook over nieuwe vormen van journalistiek, maar hier is een meer filosofische vraag leidend: wat gebeurt er tegenwoordig met ‘de waarheid’ in de journalistiek?" De documentaire zal verkennen hoe begrippen als waarheid, authenticiteit en vertrouwen aan verandering onderhevig zijn in de digitale tijd.

De website MultipleJournalism.org moet tegen die tijd 30 a 40 cases bevatten. Een voorbeeld van zo’n case is het ‘Gone Gitmo‘- project van journaliste Nonny de la Peña, een virtualisatie van het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay in Second Life. "Nonny de la Peña is echt een pionier in de journalistiek, een interview met haar zal ook in de Tegenlicht-docu komen."

‘Openstellen voor nieuwe ideeën’

Van der Haak twijfelt er niet aan dat journalisten behoefte hebben aan een platform met best practices. "Voor de tweede ronde van de subsidie hebben we onderzoek laten doen naar bestaande websites die gaan over nieuwe vormen van journalistiek. Dat waren er 23, maar we zagen dat de berichten op die sites inhoudelijk niet werden opgevolgd of met elkaar werden vergeleken. Daarnaast zijn die sites vrij gespecialiseerd: bijvoorbeeld een aantal websites die specifiek over datajournalistiek gaan."

"Wat ons onderscheidt," vervolgt Van der Haak, "is dat wij denken dat er ook niet-journalisten zijn die creatieve middelen gebruiken om hun werk te doen. Die middelen kunnen ook voor ‘echte’ journalisten interessant zijn. En door je open te stellen voor deze nieuwe ideeën kun je betere journalistiek bedrijven." Ook journalisten die al weten hoe ze goede ideeën kunnen vinden op internet zullen iets hebben aan het project, denkt Van der Haak. "Je zult dingen tegenkomen waar je überhaupt nog nooit van had gehoord, bijvoorbeeld omdat ze nog nooit in het Engels op internet hebben gestaan."

Op zoek naar partners

Het project zal – hopelijk – eindigen met de overdracht aan een partner, zoals een mediabedrijf of een universiteit. Die partner zal dan een jaar lang de verantwoordelijkheid dragen voor de continuïteit van het project. Van der Haak is momenteel op zoek naar mogelijke partners. "Het lijkt me goed wanneer we dit op een of andere manier in het onderwijs kunnen verankeren. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat de NTR een jaar lang de verantwoordelijkheid zou willen nemen. Zij hebben sterke interesse in de toekomst van de journalistiek."

Veel geld hoeft het in de komende jaren niet te kosten, denkt Van der Haak. "Het hangt er vanaf hoe je het precies wilt aanpakken, het hoeft geen tonnen te kosten. Ik denk dat het wel meevalt als het eenmaal staat. Het kost natuurlijk wel wat om de website te onderhouden en regelmatig een case toe te voegen, maar als er veel partners meedoen dan valt de bijdrage per partner wel mee. Dat is een voordeel van crowdfunding."

Lees ook

Reageer

Geef een reactie

*