NDC mediagroep worstelt met digitale huis-aan-huiskrant

Een digitale huis-aan-huiskrant voor elk van de 141 afzonderlijke woonplaatsen in het Noorden van Nederland. Dat was de belofte van het project de Woonplaatsapp van NDC mediagroep. Inmiddels hebben slechts elf woonplaatsen een app die tot op heden geen inkomsten genereren. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek besloot slechts de helft van de 100.000 euro aan subsidie uit te keren.

Door: Moniek Verstegen

Het idee voor de Woonplaatsapp komt oorspronkelijk van Blendle-voorman Marten Blankesteijn. Als freelancer bij NDC mediagroep opperde hij destijds het plan voor een digitale variant van de alom bekende huis-aan-huiskrant. Lezers op de hoogte brengen van relevante nieuwtjes uit hun nabije omgeving, gebruikmakend van de nieuwste technologie. Dat was het doel. "Ik wil een pushbericht wanneer het vuilnis buiten gezet moet worden in mijn wijk. Ik wil kunnen zien wat ik dit weekend bij mij in de buurt kan doen", zette hij zijn idee kracht bij in een eerder interview.

Van 141 naar 11 apps

Inmiddels, twee jaar later, hebben alleen de elf grootste woonplaatsen in het Noorden een smartphone-applicatie. "We kwamen er al vrij snel achter dat we nauwelijks nieuws op wijkniveau hebben en dat ook nergens anders kunnen krijgen", vertelt Yvonne Zoer. Ze is sinds februari projectleider. Toch vragen de apps, gratis beschikbaar voor zowel iOS als Android, eenmalig om een postcode en kun je per informatiecategorie een straal aangeven.

Deze functionaliteit wekt de suggestie dat er toch enig onderscheid gemaakt wordt op wijkniveau. We nemen de proef op de som en downloaden de Woonplaatsapp van Hoogeveen. Eerst vullen we 7918 AX in, de postcode voor Nieuwlande. Vervolgens nemen we 7936 TS, de postcode voor Tiendeveen. De straal houden we gelijk, maar de berichten die de verschillende postcodes opleveren in de timeline zijn nagenoeg hetzelfde.

Toegevoegde waarde

Toch is de app aantrekkelijk vergeleken met andere apps die op lokaal niveau opereren, vindt Zoer. "Neem bijvoorbeeld de Stadskanaal-app, die scrapet alles waarin het woord Stadskanaal voorkomt, maar dat wil je niet altijd." Een bericht dat in Stadskanaal is geschreven hoeft niet per se over Stadskanaal te gaan en zou in de Woonplaatsapp niet worden meegenomen, legt ze uit. De Woonplaatsapp scrapet op basis van een geotag, de gps-coördinaten waarvan media al dan niet automatisch zijn voorzien.

Bovendien onderscheidt de Woonplaatsapp zich qua bronnen. "Wij brengen verschillende informatiebronnen samen." Zo laat de Woonplaatsapp naast nieuws ook zien welke huizen er in de buurt te koop staan, geeft hij alarmmeldingen weer van de ambulance en brandweer (politie lukte niet) laat hij zien waar en wanneer vergunningen worden verleend, en geeft hij het plaatselijke weerbericht, vertelt ze. Zoer wil op korte termijn de bijdragen vanuit de gemeente uitbreiden. "We hebben gemerkt dat mensen veel waarde hechten aan deze berichten." Bijna 14.000 mensen hebben een van de apps inmiddels gedownload. Het gemiddelde aantal sessies per gebruiker ligt sinds de lancering van de apps op zeven.

Generieke app

Naast deze reeks van elf specifieke apps wordt komende week de twaalfde en waarschijnlijk laatste Woonplaatsapp gelanceerd. Die is ten opzichte van de bestaande apps generiek. "Hier kan je alle postcodes van het Noorden invullen." Dat komt al dichter in de buurt van de oorspronkelijke doelstelling van Blankesteijn, ware het niet dat ook deze app lijdt aan een gebrek aan nieuws op wijkniveau.

Ondanks de voorspelling dat adverteerders wel warm zouden lopen voor een advertentie in de Woonplaatsapp, staat er momenteel nog geen enkele in. "Regionale en lokale ondernemers kennen de app nog niet goed genoeg en we hebben er nog niet vol op ingezet", vertelt Zoer. Ze wacht op de campagne waarmee de generieke app wordt gelanceerd en heeft er alle vertrouwen in: "Als we veel views hebben komen die adverteerders vanzelf."

Leerpuntjes

Al met al ging het project niet van een leien dakje. De doelstelling van de Woonplaatsapp werd meerdere malen bijgesteld en heeft een jaar vertraging opgelopen. NDC mediagroep wijt dit onder meer aan reorganisaties binnen het bedrijf. "We hebben nu de vijfde directie in twee jaar tijd", vertelt Zoer. "Zo’n nieuwe directie richt zich in eerste instantie op de hoofdzaken."

Opvallend dat juist dit project op de achtergrond raakte in een bedrijf dat nadrukkelijk een meer innovatieve koers wil varen. Dat heeft volgens Zoer te maken met slechte documentatie. "Het project is in vier verschillende handen geweest. We hebben van begin af aan geen duidelijke doelen geformuleerd." Een leerpuntje, vindt ze, en ze beaamt dat de voortgang van de Woonplaatsapp in dat geval wellicht beter bestand zou zijn geweest tegen de onrust binnen het bedrijf.

Ook had er veel meer marktonderzoek gedaan moeten worden, vindt Zoer. "We hadden beter moeten bespreken met app-bouwers wat er beschikbaar is en hoe het beschikbaar is." Zoer doelt onder meer op de beschikbaarheid, of liever gezegd het ontbreken, van de juiste geotags. Zo hebben de berichten van de grote dagbladen geen geotag en zijn daarom vooralsnog niet opgenomen in de app. "Dat is zoiets waarvan ik denk, ja dat had je heel gemakkelijk kunnen nagaan. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van nieuws op wijkniveau." En, voegt ze daaraan toe, de huisvuilroutes. Want bewoners van het Noorden krijgen nog altijd geen pushbericht als het vuilnis naar buiten moet.

Lees meer

Reageer

Geef een reactie

*