Onderzoek naar waakhond in de regio

In hoeverre vervullen regionale en lokale nieuwsmedia nog hun waakhondfunctie? Twee maanden geleden startte het Stimuleringsfonds voor de Pers met een onderzoek naar de inhoud van regionale en lokale nieuwsberichten, met de nadruk op nieuws over lokaal-bestuurlijke aangelegenheden. Hoe staat het er nu voor?

Het Fonds probeert met het onderzoek duidelijk te krijgen in hoeverre regionale en lokale media over het gemeentebestuur berichten. Onderzoekers Quint Kik en Lammert Landman analyseren de inhoud van lokale nieuwsberichten op internet in ruim 80 gemeenten, variƫrend van Appingedam tot Terneuzen.

Nieuwsberichten over gemeentebestuur

De analyse van de inhoud is een logisch vervolg op het rapport dat het Fonds in november 2012 presenteerde. Hierin werd de beschikbaarheid van offline en online nieuwskanalen geĆÆnventariseerd in alle 418 Nederlandse gemeenten. Uit deze analyse bleek dat gemiddeld 29 nieuwsmedia in een gemeente aanwezig zijn, maar dat slechts eenderde daarvan zelf geschreven nieuws brengt. Op internet bleek dat een kwart.

De onderliggende vraag is nu wat de aard van deze zelf geschreven nieuwsberichten is: welke onderwerpen komen in het lokale nieuws aan bod? Nieuwsberichten waarin het gemeentebestuur figureert, worden verder geanalyseerd op genre, lengte en originaliteit. De analyse omvat de websites van dag- en weekbladen, omroepsites en zelfstandig opererende hyperlocals. In een beperkt aantal gemeenten wordt ook gekeken naar kranten, radio en televisie, om zo een indruk te krijgen van het verschil tussen het online en offline aanbod van lokale nieuwsberichten.

Waakhond onder de loep

Het belang van een stevige journalistieke aanwezigheid werd doeltreffend verwoord door Jeroen Smit tijdens zijn benoeming tot hoogleraar Journalistiek: "Goede journalistiek is nodig voor een gezonde samenleving waarin het nieuws wordt gecheckt, er in alle vrijheid zaken vanuit het donker naar het licht kunnen worden gebracht, er een constante controle van de machthebbers is, opdat zij de corrumperende verleiding van de macht kunnen weerstaan."

Inmiddels hebben Kik en Landman in 60 gemeenten gekeken naar het lokale nieuws op websites van kranten, omroepen en hyperlocals. Langzaam maar zeker worden patronen zichtbaar in het totaal aantal artikelen dat betrekking heeft op de handel en wandel van lokale bestuurders en de originaliteit van de berichten op internet.

Presentatie 3 september

In de analyse bevinden zich ook gemeenten, waar het Fonds journalistieke samenwerkingsprojecten financieel ondersteunt. Daarmee fungeert het onderzoek tegelijkertijd als een nulmeting, waartegen later de resultaten van de pilots kunnen worden gehouden: in hoeverre zijn zij er in geslaagd de lokale en regionale nieuwsvoorziening van een impuls te voorzien?

Afgelopen week zijn Kik en Landman gestart met de laatste 20 gemeenten, waarna begin juni de analyse voltooid zal worden. Op 3 september presenteert het Stimuleringsfonds voor de Pers de onderzoeksresultaten tijdens een minicongres over regionale nieuwsvoorziening. Op die dag worden ook de resultaten van twee andere regionale onderzoeken gepresenteerd. De Hogeschool Utrecht neemt lokale online nieuwssites onder de loep en de Vrije Universiteit Amsterdam voert een onderzoek uit naar de nieuwsbehoefte onder lezers.

Noteer alvast die datum en meld je aan.

Lees ook

Drie onderzoeken naar regionaal nieuws gestart
Onderzoek regio wijst uit ‘Meer berichten, minder nieuws’
‘Steeds meer no-paper-cities in Nederland’

Reageer

Geef een reactie

*