Onderzoek regio wijst uit ‘Meer berichten, minder nieuws’

Het nieuwsaanbod in de regio is fors gegroeid, maar de inhoud van het nieuws is meer van hetzelfde. Dat blijkt uit een onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Pers dat dinsdag 20 november wordt gepresenteerd in Nieuwspoort. Burgers beschikken per gemeente gemiddeld over 29 nieuwsmedia, zowel offline als online, maar slechts tien daarvan brengen eigen nieuws, de rest van de media liften mee.

Het aantal online media laat een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van twee jaar geleden. Het nieuwsaanbod per gemeente steeg in twee jaar tijd online met 44 procent van gemiddeld 13 naar 19 nieuwssites per gemeente. Opvallend hieraan is dat het merendeel van deze sites bestaat uit aggregatiesites die het nieuws één-op-één overnemen van bestaande media. Gemiddeld brengen slechts zeven online nieuwsmedia unieke content per gemeente, de rest van de sites voegt inhoudelijk niets toe, concludeert het Fonds.

"Het is natuurlijk goed om te zien dat de toegang tot nieuws door het internet is vergroot. Mensen kunnen via veel meer sites bij nieuws komen. Alleen de inhoud van dat nieuws bestaat uit veelal dezelfde content, waardoor de pluriformiteit onder druk staat. De aggregatiesites zorgen voor weinig vernieuwing en liften mee op de aanwezige content van regionale omroepen, kranten en radio", zegt René van Zanten, algemeen directeur Stimuleringsfonds voor de Pers.

Minder journalistieke initiatieven

De ingezette daling van het aantal offline nieuwsmedia (radio, televisie en print) van de laatste tien jaar zet door. Dat aanbod daalt vergeleken met 2005 gestaag van 11 naar 10 nieuwsmedia, een afname van negen procent. Het Fonds onderzocht of daarvoor in de plaats nieuwe journalistieke initiatieven van de grond zijn gekomen. Dat bleek niet het geval. Juist het tegenovergestelde vindt plaats. De kans op nieuwe journalistieke initiatieven daalt naarmate er minder printtitels en omroepen in een gemeente aanwezig zijn.

"Lang werd gedacht dat bij het verdwijnen van regionale dagbladen het gat opgevuld zou worden door nieuwe en zelfstandige nieuwsbrengers die de waakhondfunctie overnemen", zegt Quint Kik, onderzoeker bij het Fonds. "Nu blijkt dat dit niet het geval is. Het is juist andersom. Des te minder regionale nieuwsaanbieders zoals kranten en omroepen, des te minder zelfstandige nieuwe initiatieven."

Zeeland: de minste nieuwsmedia

Het nieuwsaanbod in het zuiden van Nederland is het schraalst. Gemeenten uit de provincies Friesland en Drenthe tellen twee keer zoveel unieke nieuwsmedia als gemeenten in Zeeland. Telt Friesland gemiddeld 14 unieke nieuwsmedia per gemeente, in Zeeland moeten burgers het doen met de helft, gemiddeld 7 per gemeente. Op internet is dit verschil nog opvallender: ruim 11 online nieuwsmedia in Friesland tegenover minder dan 5 in Zeeland en Limburg.

Het is de eerste keer in Nederland dat een dergelijk grootschalig onderzoek is uitgevoerd naar zowel het traditionele als online nieuwsmedia-aanbod in elke afzonderlijke gemeente. Ook in het buitenland is niet eerder zo’n inventarisatie verricht. Van Zanten: "We hebben nu een mooie nulmeting waarop kan worden voortgebouwd. We hopen in een vervolgonderzoek een inhoudsanalyse te doen van het aanbod, waarin we kunnen achterhalen hoe het met de kwaliteit van de nieuwsberichten is gesteld."

Onderzoeksrapportage

Reageer

Geef een reactie

*