Only Network onderzoekt alternatief verdienmodel

Het Stimuleringsfonds voor de Pers verstrekt na bezwaar een financiering van 7.000 euro aan het project ‘Baas over eigen omzet’ van Only Network bv.

Doel van het project ‘Baas over eigen omzet’ is het onderzoeken van alternatieve verdienmodellen voor Gaming Only, een webzine over games. Het bestuur van het fonds besloot de aanvraag eerder af te wijzen, omdat de journalistieke component voor het duiden van de maatschappelijke actualiteit onvoldoende helder was.

Journalistieke component

Het bezwaar dat de aanvragers indienden tegen dit besluit is gegrond verklaard. De aanvrager betoogden daarin dat de journalistieke component in tweeƫrlei uiteenvalt; enerzijds in de journalistieke aanpak van de rol als content curator op het gebied van games en anderzijds uit de voorbeelden van games-gerelateerde onderwerpen op de site die raakvlakken vertonen met de maatschappelijke actualiteit, zoals game-verslaving.

Voor het onderzoek naar alternatieve verdienmodellen wendt Only Network eerst de eigen database aan voor content curation-doeleinden, oftewel het aanleggen en onderhouden van games-gerelateerde topics toegespitst op de maatschappelijke actualiteit. Aansluitend probeert Only Network het webzine met verrijkte content te vermarkten door middel van content sales aan niet-journalistieke partijen als webwinkels en performance based advertising waarbij ingespeeld wordt op gerichte advertenties voor de jongerendoelgroep. Vooral de combinatie van content curation en performace based advertising wordt door het bestuur van het Stimuleringsfonds als vernieuwend gezien.

Ten goede komen aan perssector

Aan de subsidieverlening is de voorwaarde gekoppeld dat de aanvrager meewerkt aan presentatie en publicatie van de resultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.

De subsidieregeling persinnovatie 2012 stond open voor projecten die gericht zijn op journalistieke producten, diensten of werkwijzen verband houdend met nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming. Daarnaast moeten de projecten een innovatief karakter hebben en vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening.

Reageer

Geef een reactie

*