Persinnovatie in Latijns-Amerika: een inhaalrace

10673600401.jpg

Latijns-Amerika loopt achter bij Europa en Noord-Amerika als het gaat om innovatie in de journalistiek. Toch zijn er de laatste jaren in Argentinië en het continent als geheel veelbelovende ontwikkelingen te zien. Vooral op het gebied van datajournalistiek.

Door: Simon van Woerden

Dat concludeert de Argentijnse journalist Mariano Blejman, die sinds dit jaar namens het International Center for Journalists werkt aan innovatieve projecten in Latijns-Amerika. Blejman richtte in 2011 het platform ‘Hacks/Hackers Buenos Aires’ op, waar journalisten en programmeurs gezamenlijk experimenteren met data en nieuwe vertelvormen.

Blejman vertelt: “In Argentinië gaat het nu vrij goed. We innoveren bij Hacks/Hackers door te experimenteren. Hoewel we pas twee jaar bezig zijn doen er al meer dan 1700 mensen mee, eerst vooral programmeurs omdat die meer gewend zijn aan dit soort samenwerkingsvormen, maar langzaamaan ook steeds meer journalisten. We organiseren meetups en hackathons om ideeën uit te werken en structuren te ontwikkelen voor blijvende innovatie.”

Financiën en structurele steun problematisch

De grootste problemen voor journalistieke innovatie in Latijns-Amerika zijn het gebrek aan financiën en de weerstand van mediabazen. Blejman: “Hoewel we steeds meer journalisten hebben die hun chefs proberen te overtuigen van de noodzaak en het nut van innovatie en datajournalistiek, is er een gebrek aan structurele beslissingen bij eigenaars van publicaties.”

Andere obstakels voor innovatie worden volgens Blejman gevormd door de taalkloof, gezien de meeste tools en diensten in het Engels zijn, en de beperkte transparantiewetgeving voor overheden in Zuid-Amerika. Door deze hindernissen blijven veel goede ideeën soms onuitgevoerd, zegt Blejman. “Dat is deels ook waarom ik nu dit fellowship doe, om te zorgen dat er structurele steun voor innovatie wordt opgezet. Zo werk ik met het Media Development Investment Fund aan een startup-fonds voor Latijns-Amerikaanse media, om zogezegd de volgende Huffington Post te vinden.”

Visualisatie van verdwijningen Argentijnse dictatuur

Vorig jaar organiseerde Hacks/Hackers Buenos Aires voor het eerst de driedaagse MediaParty conferentie, waar journalisten en programmeurs samenkwamen om samen te experimenteren met nieuwe vertelvormen. Met 700 deelnemers bleek het een groot succes. “Er waren onder meer mensen van de New York Times en the Guardian. Dit jaar in augustus doen we het weer; de toegang is gratis, deelnemers komen feitelijk om drie dagen hard te werken. Het doel is om innovatie en het leerproces te stimuleren.”

Een van de producten die Hacks/Hackers Buenos Aires ontwikkelt is Mapa76, een set digitale tools waarmee naar patronen in data kan worden gezocht. Momenteel wordt Mapa76 ingezet om inzicht te krijgen in de vermissingen van slachtoffers van de Argentijnse militaire dictatuur van 1976 tot 1983. Het programma creëert door middel van automatische dataextractie visuele weergaves van informatie over lopende rechtszaken, spoorloos verdwenen slachtoffers en plekken van gevangenen.

“Op het moment is er veel interesse bij het Argentijnse publiek in dit onderwerp en journalisten schrijven er veel over. Maar alle berichten zijn verspreid over verschillende publicaties door het hele land, het is nauwelijks mogelijk een goed overzicht te krijgen, van de omvang van de processen en welke zaken open of gesloten zijn bijvoorbeeld. Wij wilden een platform bouwen dat alle berichten en de officiële documenten samenbrengt en automatische analyse mogelijk maakt”, licht Blejman toe.

Datajournalistieke producties maken

Blejman: “We begonnen met een groep van zo’n veertig mensen waarvan nu nog een harde kern van zo’n vijf man over is. Hoewel de software nu nog op een wat langzame server staat, zou het product rond begin volgende maand bruikbaar moeten zijn. Het doel is om journalistieke inhoud te produceren op basis van grote hoeveelheden data, die ook een stap verder gaat dan de losse berichtgeving die er nu is.”

In 2013 hoopt Blejman het Hacks/Hackers initiatief uit te kunnen breiden door heel Latijns-Amerika. Momenteel zijn er buiten Argentinië groepen actief in São Paulo en Santiago de Chile. Buenos Aires is de op-drie-na-grootste gemeenschap, vlak achter San Francisco en Londen. Daarnaast wil hij zoals gezegd structurele innovatie in de journalistieke wereld ondersteunen om te voorkomen dat goede ideeën onuitgevoerd blijven. Blejman: “Het doel is om ideeën, communities en fondsen bij elkaar brengen.”

Reageer

Geef een reactie

*